· 

Pleidooi voor sanering van de leefomgeving door PFAS-schade

Op 10 april 2024 maakte EPA de definitieve Nationale Primaire Drinkwaterverordening (NPDWR) bekend voor zes PFAS. EPA verwacht hiervan onder andere dat dit duizenden sterfgevallen zal voorkomen en tienduizenden ernstige aan PFAS toe te schrijven ziekten zal verminderen. EPA heeft de Nationale Primaire Drinkwaterverordening (NPDWR) afgerond, waarin juridisch afdwingbare niveaus zijn vastgelegd, de zogenaamde Maximale Contaminant Niveaus (MCL's), voor zes PFAS in drinkwater. PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA en HFPO-DA als verontreinigingen met individuele MCL's, en PFAS-mengsels die ten minste twee of meer PFHxS, PFNA, HFPO-DA en PFBS bevatten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Hazard Index MCL om rekening te houden met de gecombineerde en co -voorkomende gehalten van deze PFAS in drinkwater. EPA heeft ook op gezondheid gebaseerde, niet-afdwingbare Maximum Contaminant Level Goals (MCLG's) voor deze PFAS afgerond.

Naar aanleiding van deze nieuwe trends stellen wij de volgende vragen.

  1. Is in Nederland (Papendrecht) de norm voor drinkwater net zo streng als in Amerika?
  2. Of niet? En zo nee, waarom niet?
  3. Hoe streng is de norm op dit moment voor de genoemde PFAS?
  4. Het gaat dan om PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA en HFPO-DA als verontreinigingen met individuele MCL's, en PFAS-mengsels die ten minste twee of meer PFHxS, PFNA, HFPO-DA en PFBS bevatten?
  5. Wanneer wordt er een begin gemaakt met de sanering van de gronden in de regio Drechtsteden, te beginnen met de sanering van de vervuilde grond onder de fabriek van Chemours in Dordrecht?
  6. In hoeverre wordt de informatie van de Zembla documentaires benut bij het aanpakken van het PFAS probleem in de Drechtsteden?
  7. Is het College ermee bekend dat afgraven van vervuilde grond geen soelaas biedt? Afgegraven vervuilde grond vervangen door schone grond leidt automatisch tot contaminatie van de nieuw opgebrachte schone grond. Wat zegt het College hierover?
  8. Wanneer worden de inwoners van Papendrecht volledig geïnformeerd over de maatregelen die nodig zijn om hen te beschermen tegen de PFAS schade? En dan doelen wij op concrete maatregelen zoals het verbieden van moestuinen, het eten van groente en fruit in een straal van 15 kilometer rondom de fabriek, kortom het geven van eerlijke, niet politiek gekleurde, informatie?
  9. Wanneer kan de geheimhouding van het dossier Chemours worden afgehaald, zodat onafhankelijke journalisten en wetenschappers kennis kunnen nemen van de bestuurlijke overwegingen ‘achter de schermen’? Eerder hebben wij via de griffie al laten weten waar onze gedachten inzake het vrijgeven van geheime documenten naar uitgaan.
  10. Wanneer komt er een actieplan om de fabriek te sluiten, de grond te gaan saneren en de impact op de volksgezondheid (met medische trajecten) in kaart te brengen?

Printbare versie brief
OP 2024-04-11 Vragen nav nieuwe norm EPA
Adobe Acrobat document 362.3 KB