· 

Pleidooi voor gelijke behandeling landelijke en lokale partijen

Ruim dertig procent van de Nederlanders stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op een lokale politieke partij. Van zo’n percentage kunnen landelijke partijen slechts dromen. Bovendien leveren lokale partijen in ruim driekwart van de gemeenten een of meer wethouders. Lokale partijen zijn samen de grootste partij van Nederland. Hoog tijd dus om hen net zo te behandelen als landelijke partijen.

Motie Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen

De raad van de gemeente Papendrecht, in vergadering bijeen op 28 maart 2024;

 

Constaterende dat:

 • Een nieuwe coalitie (landelijk) nieuwe plannen zal gaan maken;
 • Landelijke politieke partijen subsidie ontvangen en lokale politieke partijen deze niet krijgen;
 • In de nieuwe wet op de politieke partijen een incidentele subsidie van 25 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor de periode van 2024-2027;

Van mening zijnde dat:

 • Het verstrekken van een subsidie voor lokale partijen een gelijk speelveld op het gebied van partijfinanciën kan creëren;
 • Het democratisch gezien niet meer dan logisch is dat politieke partijen vanuit de overheid de beschikking krijgen tot dezelfde middelen en mogelijkheden;
 • De raad dit signaal af moet geven aan partijen die in de Tweede kamer zitten;
 • Landelijke partijen zich niet vaak uitspreken over dit thema;
 • Het Rijk stappen hierin dient te zetten;

Verzoekt de burgemeester om:

 • Zich in de rol van voorzitter van de raad de komende jaren hiervoor in te zetten;
 • De raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit vlak;

Roept de raad op:

 • Zich positief uit te spreken over de kwestie van gelijke subsidieregelingen voor landelijke en lokale partijen en deze motie te steunen;
 • Deze motie via de griffie door te sturen naar alle partijen in de Tweede Kamer met als oproep zich over deze kwestie uit te spreken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Printbare versie motie
OP -Motie Gelijke subsidieregeling voor
Adobe Acrobat document 164.8 KB
Geef lokale politieke partijen dezelfde kansen als landelijke partijen
Artikel VNG.pdf
Adobe Acrobat document 354.8 KB