· 

Plaats er extra hondenpoepafvalbakken bij

Papendrecht

woensdag 28 februari 2024

Onderwerp

Plaatsing van drie hondenpoepafvalbakken

Met referte aan uw brief van 15 februari 2024 met kenmerk 2024-0005668 met onderwerp Plaatsing speciale hondenpoepafvalbakken, verzoeken wij u op de onderstaande drie locaties (na verzoeken daartoe aan ons namens inwoners van onze gemeente) te (doen) plaatsen:

 

1.       Op de locatie Pieter Zeemanlaan bij het losloopveldje;

2.       Op de locatie Vijverpark;

3.       Op de locatie Zuidkil.

 

Nadat er een artikel in Het Kontakt had gestaan (zie pagina 2) merken wij dat inwoners het volgende zeggen: hondenpoep in het afvalzakje gaat toch door het zakje heen stinken waardoor men het niet bij het gewone restafval deponeert. Dan gaat het in huis ook naar hondenpoep stinken. Vandaar dat men als andere optie heeft het zakje direct weggooien in de restafvalcontainer, maar met de HVC afvalpas kost dat € 0,75 per keer en dat vindt men te gortig worden. De nette mensen gooien het niet weg in de bosjes en willen het zakje netjes weggooien. Vandaar hun vraag of er meer hondenpoep afvalbakken bijgeplaatst kunnen worden.

 

Er zijn meldingen gedaan en de gemeente gaf op een van deze meldingen het antwoord dat als de gemeente een hondenpoep afvalbak zou plaatsen ook de verplichting zou ontstaan die bakken dan te legen, op gezette tijden. Dat klopt inderdaad: afvalbakken moeten inderdaad op gezette tijden worden geleegd anders puilen ze uit met rommel. Het zou reuze prachtig zijn als op bovenstaande drie locaties speciale hondenpoepafvalbakken zouden kunnen worden geplaatst. Hou er rekening mee dat er nog meer verzoeken namens ons kunnen komen, want inwoners die een melding doen krijgen niet altijd antwoord.

Artikel in Het Kontakt van 17 januari 2024
Artikel in Het Kontakt van 17 januari 2024
Printbare versie brief met verzoek om plaatsing van drie extra speciale hondenpoepafvalbakken
28022024 Hondenpoep afvalbakken.pdf
Adobe Acrobat document 437.1 KB

Jaren terug maakte Onafhankelijk Papendrecht zich hiervoor ook al sterk. Lees onderstaand artikel uit 2016!!

Artikel uit de Klaroen van 28 september 2016
Artikel uit de Klaroen van 28 september 2016