· 

Advies geen vergunning voor TFA-lozing Chemours

Chemours heeft eind november 2023 bij DCMR Milieudienst Rijnmond een aanvraag ingediend voor een omgevings- en een watervergunning voor het lozen van trifluorazijnzuur (TFA) op het riool en op het oppervlaktewater. Naar aanleiding van deze aanvraag ontvingen Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden een uitnodiging voor advies van DCMR. DCMR betrekt vervolgens de adviezen bij haar beoordeling van de aanvraag. Standpunt van de vier colleges is dat de aanvraag van de omgevingsvergunning en van de watervergunning afgewezen moet worden. In bijgevoegde brief wordt het advies van de gemeente Papendrecht nader toegelicht. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben een gelijkluidend advies verstuurd naar DCMR. Omdat de lozing van TFA momenteel niet is vergund, heeft het bevoegd gezag (de provincie Zuid-Holland) een dwangsom opgelegd. Deze dwangsom heeft Chemours met een voorlopige voorziening aangevochten bij de rechter. De rechter heeft dit verzoek van Chemours op 22 december 2023 afgewezen. De provincie Zuid-Holland mag een dwangsom opleggen en bij overtreding innen, omdat de lozing niet is vergund. Chemours heeft onlangs een fabrieksonderdeel stilgelegd om te voorkomen dat lozing plaatsvindt en de dwangsom wordt verbeurd.

Advies
20240125 Gemeentelijk advies op de vergu
Adobe Acrobat document 8.8 MB