· 

OP zet Transformatorhuisje Havenhoofd op de agenda van de gemeenteraad

Op donderdag 18 januari 2024 zal Onafhankelijk Papendrecht een brief van inwoners aan het Havenhoofd agenderen voor de eerstkomende vergadering. Het college heeft recent het bezwaar van de inwoners tegen de plaatsing van het transformatorhuisje afgewezen. Er bestaat grote onduidelijkheid over de vraag of de Adromi-rapporten wel goed zijn opgevolgd. Het college zou al over de plek van het transformatorhuisje hebben besloten ruim voordat de raad erover werd geïnformeerd (naar verluidt ruim een jaar later). Ook de omwonenden werden tot hun schrik en verbazing pas op het allerlaatste moment ingelicht. Het gaat om een transformatorhuisje met een gewicht van ongeveer 15.000 kg dat met palen is onderheid op nota bene zwaar vervuilde grond. Toen zij dit vernamen hebben de bewoners ter plekke hun zorgen hierover onmiddellijk en met kracht gecommuniceerd en heel wat brieven naar de gemeente geschreven. Omdat zij zelf niet dieper dan een meter in hun tuin mogen graven vanwege de aanwezige gifgrond, vragen de bewoners zich af waarom de gemeente dan wél in de gifgrond mag (laten) heien? Ook maken de omwonenden zich ernstige zorgen over de ongeveer 1300 meter aan hoogspanningskabels en 500 meter aan laagspanningskabels die bij het Havenhoofd in de grond zijn gelegd. Die zijn daar dus gewoon op de (gif)grond gelegd. Dat is niet in mantelbuizen gebeurd, maar in kluwen en bovendien erg ondiep. En heel dicht tegen de erfgrenzen van de huizen van de inwoners ter plekke aan.

 

Het transformatorhuisje is op dit moment gereed voor gebruik en, zo vrezen de omwonenden, bij ingebruikname kunnen de kabels grote hitte veroorzaken. De spanning aan de voorkant van het transformatorhuisje bedraagt naar verluidt zo'n 78.000 Volt. Dat geldt als hoogspanning. De bewoners vrezen de straling van de hoogspanningskabels vlak bij hun huizen (ze slapen er slecht van) en ook de hoogspanning van de kabels in combinatie met de onder hun tuinen aanwezige gifgrond baart hun grote zorgen. De communicatie rondom dit project was van meet af aan puur slecht. Het college liet flink wat (communicatie) steken vallen. De inwoners kregen pas op vrijdagmiddag een brief van de gemeente in de bus, waarin werd aangekondigd dat de werkzaamheden op maandagmorgen zouden beginnen. Tijdens het weekend was er niemand van de gemeente telefonisch bereikbaar. De bewoners voelden zich voor het blok gezet en door deze handelswijze van het College in de steek gelaten. Toen de kabels werden getrokken was er ook geen toezicht bij aanwezig. De bewoners hebben ten einde raad zelf foto's gemaakt van de aanleg van de hoogspanningskabels. De bewoners maken zich grote zorgen over hun veiligheid en over hun gezondheid als gevolg van de plaatsing van het transformatorhuisje. Ook het feit dat het transformatorhuisje is geheid op de gifgrond baart hen zorgen.

 

Onafhankelijk Papendrecht vraagt zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het heeft er alle schijn van dat bij dit project fout op fout is gestapeld. Het College wil echter niet toegeven dat het project niet zorgvuldig is uitgevoerd en lijkt van mening te zijn dat de bewoners ter plekke niet moeten zeuren. Er waren meerdere locaties geschikt voor de plaatsing van het transformatorhuisje, maar de gemeente heeft uitgerekend voor de plek bij de achtertuin van de inwoners aan het Havenhoofd gekozen. Notabene op een Woonerf waar ook wel door kinderen wordt gespeeld. Er heeft vreemd genoeg van tevoren helemaal geen overleg met de omwonenden plaatsgevonden, het transformatorhuisje is er zonder inspraak en dialoog van tevoren pardoes neergezet. Was dat wel gebeurd dan zouden de bewoners ter plekke er niet zo door zijn overvallen. Een betere locatie voor plaatsing zou zijn geweest op het parkeerterrein bij de Veerdam. De eigenaar van de waterbus had nota bene aangeboden om kosteloos mooie afbeeldingen van Papendrecht op de wanden van het transformatorhuisje aan te brengen. Dat zou een veel betere plek zijn (geweest) voor het transformatorhuisje. Onafhankelijk Papendrecht zal proberen de gemeenteraad te overtuigen dat het transformatorhuisje wordt verplaatst.

 

Achtergrondinformatie

 

Over de vervuilde grond ter plekke aan het Havenhoofd

De grond bij het Havenhoofd is zeer zwaar vervuild met kwik2chloride (HgCl2) veroorzaakt door de voormalige Russische Houthandel. Bij navraag van een bewoner ter plekke zijn het 13 personen ter plekke die kanker hebben gekregen in de afgelopen twintig jaar. Vervuilde grond met Kwik(II)chloride, triviale naam sublimaat, is een zeer giftige kwikverbinding, met als bruto formule HgCl2. De stof komt voor als een witte kristallijne vaste stof, die matig oplosbaar is in water. Het is een van de meest giftige vormen van kwik. De omgevingsdienst zou er jaren over hebben gedaan een rapport te schrijven waarin werd geconcludeerd dat de grond zou zijn gesaneerd. Maar dat is volgens bewoners ter plekke in werkelijkheid niet gebeurd. Bovenop de vervuilde grond is gemalen puin gestort en daarop zijn destijds de woningen aan het Havenhoofd gebouwd. Bewoners mogen nog steeds ter plekke niet in de grond graven en geen groenten in hun eigen tuin verbouwen. De bewoners voelen zich keer op keer in de steek zijn gelaten door de gemeente (de overheid). Bij de aanleg van het transformatorhuisje op het Havenhoofd zijn wederom fouten gemaakt. Voor de fundering zijn heipalen in de (vervuilde) grond geslagen, vervuilde grond is in contact gekomen met de leeflaag en is niet goed afgevoerd. En nu zijn er ook nog hoogspanningsleidingen bijgekomen.