· 

College laat VO scholen bij Regiodeal vallen

Bij de oordeelsvormende vergadering zullen wij hier vragen over stellen.

 

(…) Een derde project dat door gemeente Papendrecht is ingediend onder de titel "Voortgezet onderwijsscholen als motor voor brede welvaart en arbeidsmarkt", is helaas afgevallen. Dat project had als inzet de schoollocaties ook te positioneren als multifunctionele centra. Daarmee zouden de VO scholen zowel bijdragen aan het versterken van doorlopende technische leerlijnen als ook aan de vitaliteit van onze inwoners. (…). Vragen naar aanleiding van opgemelde passage:

 

1. Waar is het misgegaan?

2. Heeft dit negatieve consequenties voor Papendrecht?

3. Heeft dit verder nog negatieve gevolgen voor de VO scholen?

4. Worden de schoollocaties nu niet meer gepositioneerd als multifunctionele centra?

5. Welke gevolgen heeft dit voor de doorlopende technische leerlijnen?

6. Komt de vitaliteit van onze inwoners nu in de knel?

7. Waarom had dit onderdeel kennelijk geen (politieke) prioriteit?

REGIO DRECHTSTEDEN-GORINCHEM DIENT AANVRAAG IN VOOR € 36,5 MLN RIJKSBIJDRAGE IN NIEUWE REGIO DEAL

Vertegenwoordigers van meer dan 60 bedrijven, onderwijs- en maatschappelijke instellingen en 8 gemeenten in de regio Drechtsteden-Gorinchem hebben gezamenlijk een propositie ingediend bij het ministerie van BZK voor de 5e tranche Regio Deals. In de nieuwe aanvraag, met als titel ‘Slim Samen Vooruit!’ wordt het Rijk gevraagd mee te investeren met een bijdrage van € 36,5 mln in ruim 20 projecten die de achterblijvende brede welvaart in de regio verbeteren. Dit bedrag wordt meer dan verdubbeld door alle partners tezamen.

 

Burgemeester Dordrecht en voorzitter Smart Delta Drechtsteden Wouter Kolff: “Smart Delta Drechtsteden heeft ontzettend veel potentie: voor de eigen inwoners, opleidingsinstituten en ondernemers, maar ook in de bijdrage aan nationale opgaven. Er zijn echter ook flinke uitdagingen. Zo wordt er ondanks dat er veel uren gewerkt wordt, minder verdiend dan gemiddeld in Nederland. Ook is de WOZ-waarde van de woningen en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking lager. Bovendien maken de slechte luchtkwaliteit, het intensieve goederenvervoer over water en spoor dwars door onze gemeenten en milieuschandalen als bij Chemours, het hard nodig om een substantieel deel van het beschikbare Regio Deal budget te laten landen in onze regio.”

 

Impuls door eerdere Deal

In 2020 sloot de regio Drechtsteden-Gorinchem al een Regio Deal van 45 mln euro, waar het Rijk de helft aan bijdroeg. Dit heeft een impuls gegeven aan de crisisbestendigheid van het gebied en verbetering van de omgeving, met name aan de oevers. Burgemeester Gorinchem Reinie Melissant: “We hebben flinke stappen gezet en lopen op koers om de huidige Regio Deal halverwege 2025 af te ronden. Deze Regio Deal heeft de samenwerking in onze regio versterkt. Gorinchem en de regio Drechtsteden hebben elkaar gevonden en de triple helix-samenwerking in de regio bloeit. Met de nieuwe Regio Deal zetten we onze samenwerking voort en bouwen deze met een groot aantal partners verder uit.”

 

Gezondheid, bestaanszekerheid en leefomgeving onder druk

In de nieuwe propositie is gekozen voor een andere focus. Begin 2023 bleek uit analyse van de brede welvaartsindicatoren dat de gezondheid, bestaanszekerheid en kansengelijkheid van de inwoners van de regio onder druk staan. Ook hebben de leefomgeving en de innovatiekracht van de regio een stevige boost nodig. Bestuursvoorzitter ROC Da Vinci College Henrik Stevens: “Samen met de triple helix partners in de regio staan ruim 20 projecten in de steigers die, als de Regio Deal gesloten wordt, onmiddellijk ten uitvoer kunnen worden gebracht. Zo dragen we ook vanuit het onderwijs bij aan de innovatiekracht en kansen in de regio.”

 

Maakindustrie motor van BV Nederland

Edward van der Meijden, voorzitter van de Gorinchemse ondernemersvereniging IKG: “De maakindustrie, de maritieme in het bijzonder, in onze regio is belangrijk voor de BV Nederland en Europa. De roep om industriële autonomie wordt immers steeds luider. Bovendien moeten onze bedrijven, opleidingen en R&D hubs er al op korte termijn voor zorgen dat een groot deel van de binnenvaartvloot over kan gaan op schone nieuwe energie. Daar heb je werknemers voor nodig die de kennis en kunde bezitten én hier prettig kunnen wonen en leven. Terwijl andere regio’s vaak profiteren van hun ligging in de Randstad, staat het leven, wonen, werken en leren van de inwoners in onze regio onder druk. Dit tij willen en kunnen we keren met de impuls van de nieuwe Regio Deal.”

 

Hoe gaat het verder? Lees er meer over>>

De komende maanden zal het Rijk de proposities, ingediend voor de 5e tranche, beoordelen. Begin 2024 besluit het Rijk welke Regio Deals verder worden uitgewerkt; medio 2024 vindt definitieve besluitvorming plaats over projecten en bedragen.