· 

'Kosten afvalstoffenheffing zo laag mogelijk'

Klaroen.nl Het Kontakt 15 november 2023
Klaroen.nl Het Kontakt 15 november 2023

Op 1 januari 2024 gaat Papendrecht over op een ander systeem van afvalinzameling. Wij hebben daarvan gezegd dat wij vinden dat de kosten zo laag mogelijk gehouden moeten worden. We hebben daartoe met andere partijen een motie ingediend waarbij we het volgende aan het College van B&W hebben verzocht:

  1. Over 2024 de totale hoeveelheid restafval van Papendrechters, alsook de totale hoeveelheid restafval per type huishouden én de gemiddelde kosten per huishoudtype in kaart te brengen;
  2. Aan te geven hoe de vaste en variabele kosten per type huishouden (gemiddeld) zijn opgebouwd over 2024;
  3. De gemeentelijke kosten, bedragende € 1.859.684, op alle te beïnvloeden aspecten tegen het licht te houden en aan te geven, waar voor de inwoner de kosten beperkt kunnen worden;
  4. Bij bespreking van dit onderwerp met HVC, de vraag mee te nemen hoe de kosten (voor inwoners) zo laag mogelijk gehouden kunnen worden;
  5. Het totaal aan ingewonnen informatie te voorzien van technische duiding en ter bespreking aan de raad aan te bieden in het tweede kwartaal van 2025.

Zodoende zullen wij proberen ervoor te zorgen dat de kosten beheersbaar blijven.

Hieronder leest u de Motie.

De door de raad op 9 november 2023 aangenomen motie
3.M2 Motie D66, GL, PvdA, VVD, OP - Afva
Adobe Acrobat document 90.2 KB