· 

Communicatie gemeente had veel beter gekund

Artikel AD 8 november 2023
Artikel AD 8 november 2023

Statement naar aanleiding het van artikel in het AD ‘In coronatijd bouwde Nathalie een terras bij haar restaurant en dat moet nu weg: ‘Ik ben radeloos’’ dd. 7 november. Via de steunfractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) hoorden we begin oktober dat er problemen waren tussen horeca ondernemer Nathalie Heezen, eigenaresse van Jut & Jul, en de gemeente. Prompt zijn Karel Spitsbaard en Ruud Lammers met Nathalie gaan praten om zich te informeren.

 

Op basis van het verhaal van Nathalie hebben wij toen aan Sophia de Keizer (wethouder) een app gestuurd met de vraag of wij langs mochten komen om deze zaak te bespreken. Helaas heeft dat gesprek ondanks al onze inspanningen tot op heden niet plaatsgevonden. Onafhankelijk Papendrecht betreurt deze gang van zaken om meerdere redenen.

 

1.      Ten eerste had volgens ons in een veel vroeger stadium (in 2022 toen de welwillende houding van de gemeente verdween) het gesprek aangegaan kunnen worden. Geredeneerd vanuit de ruimhartige opstelling in de richting van de horeca ondernemer tijdens de corona periode was dat denkbaar geweest. De gemeenteraad is er in elk geval nooit bij betrokken, want anders hadden wij aangeboden om creatief mee te denken en naar een wederkerig positieve oplossing te zoeken.

 

Argument om gezamenlijk te zoeken naar een positieve oplossing:

     De omgeving waarin Jut & Jul is gelegen verandert. Tegenover het pand is de uitbreiding van de oogkliniek een feit en na 18:00 uur is het daar donker. Dan is het wel zo aardig als er op die locatie nog ‘iets te beleven’ valt. Dus voor de levendigheid in het centrum op die plek vervult Jut & Jul een belangrijke positieve, sociale en maatschappelijke functie.

 

2.      Ten tweede is de gemeente kennelijk al snel het formele juridische traject ingedoken met als gevolg dat de rechter recent heeft bepaald dat de overkapping een bouwwerk is en geen zonnescherm, ook al is dat zonnescherm inklapbaar. Naar de letter van de wet zal dit in overeenstemming zijn met de omgevingswet en het terrassenbeleid. Maar de vraag die bij ons blijft hangen is: waarom is de gemeente niet wat meer proactief en voorkomend te werk gegaan? Waarom is er niet ingezet op een dialoog om tot een goed wederkerig besluit te komen?

 

3.      Uit het gesprek dat wij met Nathalie hebben gevoerd bleek dat zij de gemeente herhaaldelijk inzicht had verstrekt in de financiën van het restaurant en ook de investeringen die zij had gedaan. En dat is het derde argument waarom wij ons afvragen waarom de gemeente zo hoog inzet. Een boete van 15.000 euro staat niet in verhouding.

 

4.      De procesgang had anders en beter gekund.

Op de noodkreten die Nathalie heeft gestuurd om met de gemeente in gesprek te komen werd kennelijk ook onvoldoende gereageerd. En dat terwijl het restaurant vlak naast het gemeentehuis is gelegen! Wij van OP snappen daar echt niks van.

Het lijkt hier primair te gaan om het handhaven van regels ‘om de regels’ in plaats van vooraf met elkaar te bezien of die regels hier in stelling hadden moeten worden gebracht. Nu het oordeel van de rechter er ligt is het een fait accompli.

 

5.      Waarom heeft de gemeente zich niet wat coöperatiever opgesteld?

Waarom heeft de gemeente niet in een veel eerder stadium (dus een jaar geleden al) in overleg met Nathalie besproken waar de gemeente zou hebben kunnen helpen om Jut & Jul qua terras en overkapping aan de regels te kunnen laten voldoen? Gelet op de zware coronaperiode die achter ons ligt had de gemeente wellicht uit het coronapotje wat geld opzij kunnen zetten om het terras terug te brengen in de pre corona staat? De gemeente had flink wat geld over in 2022 dus een financieel tegenargument is er volgens ons niet.

 

6.      En dan ons laatste punt van kritiek: het is zo jammer dat er zoveel energie is gaan zitten in dit soort van negatieve acties (en reacties) die eerder lijken te gaan over de vraag wie ‘de macht’ toekomt iemand iets op te leggen in plaats van een College dat de boel niet op de spits drijft en zich dienstbaar opstelt in de richting van een (kwetsbare) ondernemer? We weten allemaal dat juist de horecaondernemers het tijdens de coronaperiode enorm zwaar hebben gehad en als je dan als gemeente het volledige inzicht hebt in de financiën van het restaurant dan kun je ook op je vingers natellen dat een dwangsom opleggen van 15.000 euro een veel te zware maatregel is en dat je met maatwerk op het goede tijdige moment veel meer kunt bereiken.

 

Maar dit is nu achteraf gepraat. Want de gemeente heeft zich ingegraven in het bekende schuttersputje en zal nooit toegeven dat het anders had gekund. Het is weer een gemiste kans en het jammere is dat de levendigheid van het centrum hieronder te lijden heeft. Laten we blij zijn dat er nog ondernemers zijn die in Papendrecht willen werken en hun talenten willen inzetten om hun bijdrage aan deze gemeente te leveren. Natuurlijk moet iedereen zich aan de wet houden, en de gemeente is er dan voor die wet goed uit te leggen en te handhaven. Maar daar waar een strijdig belang ontstaat is het zaak dit als gemeente tijdig te signaleren en via onderlinge dialoog tot een werkbare en wederkerig aanvaardbare afspraak te komen.

 

Maar zelfs dat is volgens onze indruk niet eens geprobeerd door het huidige College. En voor zover het deze VVD-wethouder valt aan te rekenen is het wel dat de communicatie in deze bestuursperiode zou gaan verbeteren en dat is hier overduidelijk niet gebeurd. Wij hebben met haar communicatievaardigheden als raadsleden van Onafhankelijk Papendrecht geen goede ervaringen: ook voor ons bleef de deur op slot. We zijn sinds begin oktober in afwachting van een gesprek.