· 

Stel de woningbouwplannen aan de Poldermolen niet langer uit!


De locatie aan de Poldermolen 8, waar de brandweerkazerne en het politiebureau waren gevestigd, is beschikbaar voor herontwikkeling. Het stedenbouwkundig kader werd vastgesteld en er is een plan voor woningbouw ontwikkeld met enkele schetstekeningen. Om te voorkomen dat de voormalige brandweerkazerne en het politiebureau leeg komen te staan, zou er vaart gemaakt worden met de ontwikkeling voor woningbouw ter plekke. Hoewel destijds een inloopavond vanwege de corona maatregelen niet mogelijk was waren de reacties op het plan overwegend positief. Ruim twee jaar geleden stemde de gemeenteraad van Papendrecht al unaniem in met de woningbouwplannen.