· 

De deksel is van de PFAS-doofpot (deel 2)

Onafhankelijk Papendrecht wil spoedonderzoek PFAS in Papendrecht

De plaatselijke overheid dient direct maatregelen te nemen om PFAS vervuiling op te ruimen

 

In (zwem)plassen en sloten in de verre omtrek van de DuPont Chemours-fabriek in Dordrecht blijkt het water zwaar te zijn vervuild met giftige PFAS. Het blijkt inmiddels te gaan om een omtrek van 15 kilometer. Dat betekent dat ook al het oppervlakte water en de grond van Papendrecht vervuild zijn. Dit volgde uit een extra uitzending van Zembla op televisie.

De PFAS vervuiling is via neerslag in het grondwater en in stilstaand water terecht gekomen en is ook in het rivierwater (Beneden Merwede) geloosd. De giftige stoffen zijn in het drinkwater terecht gekomen. Dit is al decennia aan de gang. Met name de stoffen PFOA en GenX (stoffen die op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen staan) zijn aangetroffen in veel te hoge concentraties, die boven de RIVM-norm uitgaan. In de gemeenten Sliedrecht en Papendrecht blijkt de situatie het ernstigst. Het gaat hier om concentraties van PFOA die de RIVM norm gemiddeld 13.000 keer overschrijden. Ook de norm voor GenX wordt ruim overschreden.

 

Waarschuwing voor moestuinen

De moestuinen in Papendrecht worden bewaterd met slootwater waar deze PFAS inzitten. In sloten waarmee moestuinen worden bewaterd, ligt het PFOA-gehalte ruim 2.000 keer boven de norm die veilig wordt geacht door het RIVM. Nu is vast komen te staan uit onderzoeksgegevens door metingen van het oppervlaktewater door Waterschap Rivierenland dat de concentraties ver boven de norm van het RIVM liggen kunnen de groenten van de moestuinen niet meer voor menselijke consumptie worden ingezet. De gemeente dient dit zo snel mogelijk naar de inwoners toe te communiceren.

 

Waarschuwing voor oppervlaktewater

De (zwem)plassen en sloten in Papendrecht zijn ook vervuild met PFAS. Daarom dient de gemeente de inwoners zo snel mogelijk te informeren zodat er niet meer gezwommen wordt in het oppervlaktewater van Papendrecht. De overheid heeft een zorgplicht en die houdt in dat de overheid de inwoners van tevoren dient te waarschuwen voor gevaren van volksgezondheidskundige aard. Er zouden bordjes bij het open zwemwater en bij de sloten geplaatst moeten worden om inwoners hierop te wijzen en ook zou er een actieve campagne in de lokale media gevoerd moeten worden om mensen te waarschuwen voor het sterk vervuilde water.

 

Stel gratis bloedtests ter beschikking

Alle inwoners van Papendrecht hebben de afgelopen jaren giftige PFAS via de lucht over zich uitgestort gekregen en via het drinkwater in hun lichaam binnengekregen. Daarom dient de gemeente gratis bloedtests ter beschikking te stellen aan de inwoners die willen weten hoeveel PFAS er in hun bloed zit en of zij hierdoor een verhoogde kans op sommige soorten kanker hebben.

 

Ter beschikking stellen van drinkwaterzuiveringsapparatuur

De gemeente dient aan ieder huishouden op verzoek drinkwaterzuiveringsapparatuur ter beschikking te stellen zodat elk huishouden zijn eigen drinkwater (voor menselijke en dierlijke consumptie) kan zuiveren van PFAS. Deze drinkwaterzuiveringsapparatuur maakt gebruik van RO (= omgekeerde osmose) en kan de periode overbruggen totdat de drinkwaterbedrijven hun zuiveringsinstallaties hebben geïnnoveerd met waterzuiveringsapparatuur voor RO.

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft de afgelopen zeven jaar in de gemeenteraad regelmatig aan de bel getrokken, honderden vragen gesteld, tientallen moties ingediend en met grote regelmaat aandacht gevraagd voor de gevaren van PFAS voor niet alleen het milieu maar ook voor de volksgezondheid. Er zijn talloze blogs geschreven en op initiatief van OP zijn er ook metingen van het drinkwater in Papendrecht gedaan door onafhankelijke wetenschappers. Op grond van de verzamelde kennis over PFAS roepen wij de leden van de gemeenteraad en het college op samen op te trekken om de PFAS vervuiling op te ruimen. In de Zembla documentaire stelde Prof. Philippe Grandjean over het vervuilde water: “Het moet dus worden gereinigd, op zo’n manier dat de PFAS-concentraties onder de Nederlandse RIVM-norm komen te liggen”.

 

Nabeschouwing

Omwonenden van de Chemours fabriek in Dordrecht schrokken enorm van de onthullingen in de Zembla uitzending De PFAS-Doofpot. Daarin blijkt dat DuPont (nu Chemours) 30 jaar geleden al wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS. De Tweede Kamer eiste een hoorzitting met de huidige directeur van Chemours. Intussen zijn omwonenden boos en hebben ze veel vragen, want hoe ernstig is de situatie? In deze Zembla Extra (link hieronder uitzending van 29 juni) worden cijfers over de PFAS-vervuiling in de directe omgeving van Chemours gepubliceerd, met PFAS-waarden die duizenden keren boven de norm zitten.

Vrijwel de hele aarde is vervuild met giftige PFAS-chemicaliën. Deze 'forever chemicals' zijn onder andere verwerkt in cosmetica en pannen en worden in verband gebracht met kanker, nierbeschadiging en hartaandoeningen. PFAS zijn nauwelijks afbreekbaar in het milieu en zitten bij bijna iedereen in het bloed.