· 

Motie oproep tot aanpassing ‘spreidingswet’

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat de gemeente Papendrecht met 4 opvanglocaties en 237 opvangplekken ruimschoots aan de plaatselijke en regionale vluchtelingenopgave heeft bijgedragen en dat uitbreiding niet wenselijk is. Dwang vanuit de rijksoverheid bij de oplossing van dit vraagstuk vinden wij uit den boze.

Motie oproep tot aanpassing ‘spreidingswet’

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 29 juni 2023;

 

Constaterende dat:

 • Het kabinet het ‘Wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ ook wel bekend als ‘de spreidingswet’ recentelijk heeft voorgelegd aan de Tweede Kamer;
 • Het voorstel voor de spreidingswet de ruimte biedt tot een vorm van dwang ten aanzien van welke gemeente welke hoeveelheid asielzoekers moet opvangen zonder vereiste instemming van de desbetreffende gemeente;
 • Bij de ingekomen stukken onder nummer D05. 20230607 een brief is opgenomen over de ontwikkeling van Poldermolen 8 tot locatie noodopvang;

Overwegende dat:

 • ­De leden van de Tweede Kamer in dit stadium de mogelijkheid hebben om het voorstel aan te passen en nog moeten besluiten of ze de wet wel of niet aannemen;
 • De Raad van State op 2 februari 2023 heeft geadviseerd tegen een dergelijke mogelijkheid tot dwang (Verwijzing naar de Toelichting op de motie onder B. Conclusie Raad van State);
 • ­Het kabinet voornoemd advies van de Raad van State (‘het voorstel niet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen’) naast zich neer heeft gelegd;
 • ­De Tweede Kamer de mogelijkheid tot dwang uit het wetsvoorstel kan schrappen;
 • ­De gemeente bij de opvang van asielzoekers nauw met het COA samenwerkt;
 • ­De gemeente, met het bieden van opvangcapaciteit in het voormalige Groene Kruisgebouw, op een schip bij de rivier en met opvang in Poldermolen 8, reeds een substantiële bijdrage aan de vluchtelingenopgave heeft geleverd;

Van mening zijnde dat:

 • Het tijd is om vanuit de plaatselijke politiek in de richting van de landelijke politiek een duidelijk signaal af te geven dat het maximale is bereikt en dat het nu echt genoeg is;
 • ­Het kabinet volgens recente peilingen en ook na de provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 zijn draagvlak flink verloren heeft, waardoor dwang niet aan de orde zou mogen zijn;

Roept het college op om:

 • Namens de gemeenteraad een brief op te stellen en te versturen naar de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal , met het dringende verzoek om de mogelijkheid tot dwang uit het wetsvoorstel te halen;
 • ­Deze brief openbaar te delen met zowel de gemeenteraad als de inwoners en in afschrift te sturen naar Provinciale staten van Zuid-Holland, de Eerste Kamer der Staten Generaal, het Kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

 

De gemeente Papendrecht heeft inmiddels op diverse locaties opvangplekken gecreëerd. Het gaat thans om de volgende locaties opvangplekken en aantallen opvangplekken.

Locaties opvangplekken

Aantal opvangplekken

 

 

Opvang van Oekraïners in de Palm bij de Bethlehemkerk

In het zalencentrum De Palm van de Bethlehemkerk is plek voor 50 personen

Crisisnoodopvang voor vluchtelingen op een schip aan de Anthony Fokkerweg

Er is plaats voor maximaal 52 vluchtelingen. Aanvankelijk voor 6 maanden, deze periode is inmiddels verlengd

Opvang minderjarige vluchtelingen (Seringenstraat)

Er kunnen 50 minderjarige vluchtelingen (van 14-18 jaar) worden opgevangen voor 3 jaar

De noodopvanglocatie Poldermolen 8

De locatie zal voor de duur van 1½ jaar plaats bieden aan maximaal 85 asielzoekers

Totaal aantal locaties opvangplekken = 4

Totaal aantal opvangplekken = 237

Motie met toelichting - printbare versie
motie oproep tot aanpassing spreidingswe
Adobe Acrobat document 168.8 KB