· 

Motie oproep aan wethouder: kom in Papendrecht wonen!

Wethouder Jan Dirk van der Borg
Wethouder Jan Dirk van der Borg

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zal op donderdag 11 mei onderstaande motie indienen.

Agendapunt: Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Van der Borg

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 11 mei 2023;

 

Overwegende dat:

  • ­de fractie van Onafhankelijk Papendrecht hierover op 2 januari 2023 vragen heeft gesteld;
  • Artikel 36a van de Gemeentewet aangeeft dat voor een wethouder de vereisten gelden die ook voor het lidmaatschap van de raad gelden (Gemeentewet artikel 10);

Constaterende dat:

  • volgens de wet burgemeester en wethouders ingezetene behoren te zijn van hun gemeente;
  • wethouder Jan Dirk van der Borg vanuit zijn voormalige woonplaats (Apeldoorn) niet naar Papendrecht is verhuisd maar naar Den Bommel;
  • Den Bommel een plaats is in de gemeente Goeree-Overflakkee in de provincie Zuid-Holland;
  • De afstand van Papendrecht tot Den Bommel volgens de ANWB Routeplanner 47 km bedraagt;

Van mening zijnde dat:

  • wethouder van der Borg in Papendrecht dient te (komen) wonen;

Roept wethouder van der Borg op om in Papendrecht te komen wonen;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Printbare versie van deze motie
Nr. 4 bij agendapunt 8- 2023-05-11 motie
Adobe Acrobat document 196.0 KB

Eerder verschenen blogs over deze zaak

De columnist van het Algemeen Dagblad, Kees Thies, schreef twee columns over deze zaak

Column (1) van Kees Thies
column Kees Thies januari 12.pdf
Adobe Acrobat document 169.9 KB
Column (2) van Kees Thies
column Kees Thies februari 3.pdf
Adobe Acrobat document 168.6 KB