· 

Gemeente delft onderspit in hoger beroepszaak bij het Hof

De gemeente heeft in 2019 aan de Rivierendriesprong een planschade vergoeding moeten betalen met wettelijke rente. Hierbij is een foute berekening gemaakt en teveel rente betaald. De gemeente heeft in dit kader een zaak uit onverschuldigde betaling gestart en gewonnen bij de civiele rechtbank. Hiertegen diende hoger beroep bij het Hof.

In dit kader heeft de civiele rechter bepaald dat de gemeente nog een rentebeschikking moest nemen. Dit heeft de gemeente gedaan en daartegen is Van Herwijnen Beheer BV in beroep gegaan bij de bestuursrechter. Gisteren heeft deze geoordeeld dat het beroep gegrond is en dat de gemeente het rentebedrag niet lager had mogen vaststellen.

Op vrijdag 31 maart 2023 aan het einde van de middag ontving de raad een mailtje van het college dat de gemeente kennelijk een juridische procedure bij het Hof had verloren. Het was een vaag mailtje en alleen als je van de voorgeschiedenis op de hoogte was kon je begrijpen wat hiermee verdoezeld werd. Het gaat om een bedrag van rond acht euroton.

De fractie van OP heeft hierover vandaag een aantal vragen gesteld.

Brief OP met vragen
20230419 OP -Artikel 40 RvO-vragen mbt o
Adobe Acrobat document 528.0 KB

Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht B.V. (hierna: Rivierendriesprong) heeft op 1 maart 2023 een dagvaarding uitgebracht bij het college van GS van de provincie Zuid-Holland, het college van B&W van de gemeente Papendrecht en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Rivierendriesprong stelt dat deze drie partijen onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld als gevolg waarvan ze schade stelt te hebben geleden. Die schade van ongeveer € 1,3 miljoen wil ze via een gerechtelijke procedure vergoed krijgen. Gedeputeerde Staten waren in het verleden het bevoegde gezag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten aanzien van de Rivierendriesprong, maar het bevoegde gezag is als gevolg van gewijzigde wetgeving per 1 oktober 2010 overgegaan naar de gemeente Papendrecht. GS hadden tot 1 januari 2014 nog wel een bevoegdheid in het kader van de VVGB (verklaring van geen bedenkingen).

Brief gedeputeerden
Brief gedeputeerden Stolk en Zevenbergen
Adobe Acrobat document 130.2 KB