· 

Voorstel voor herontwikkeling locatie manege

Verplaatsing van de manege naar een nieuwe locatie biedt voordelen voor zowel de manege zelf (nieuwbouw met steun van de gemeente) als voor woningbouw op de locatie waar de manage nu is gevestigd.

Het Kontakt 01-02-2023
Het Kontakt 01-02-2023

Voorstel Plan van Aanpak herontwikkeling locatie manege

Motto: “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”

 

1. Het probleem

Volgens het college van b. en w. zou de manege blijkbaar langdurig recht van opstal aan de bank moeten laten zien voor financiering. Het complex is oud en gedateerd, heeft een asbestverdacht dak dat binnen drie jaar gesaneerd moet worden, de club is armlastig, dus de bank geeft alleen maar financiering met de rugdekking van een gemeentegarantie. Iedere weldenkende ontwikkelaar en de gemeente die zich als zodanig profileren zal even de tijd nemen alvorens deze in potentie mooie woonlocatie langdurig (twintig jaar) te blokkeren voor een uitzichtloze situatie. De bank zal alleen financiering geven op basis van een plan en de vraag is of dat plan er wel is? Die financiering is dan kennelijk nodig om een hypotheekrecht te kunnen vestigen ten behoeve van nieuwe investeringen. Banken zeggen niet voor niets: je moet geen goed geld naar kwaad geld gooien.

 

2. De oplossing

De oplossing is vrij simpel en doet niemand pijn. Het huidige recht van opstal loopt nog door tot eind 2025, dus er is (nog) niks aan de hand. Laat de club (PRC) op voorhand een plan maken voor de komende twintig jaar en daar zal dan (ver)nieuwbouw ongetwijfeld een centrale rol in spelen. Dat plan zou gereed moeten zijn voor de zomer. Laat de gemeente eens om zich heen kijken naar nieuwbouw op een locatie waar het geen zeer doet. Een andere locatie die bijvoorbeeld aan de noordkant van de A15 (daar ligt negen hectare) of in het land van Matena ligt, want daar ligt ook nog twee hectare (direct langs ‘de stoep’ naar het Oosteind). Kijk daarbij tevens naar de ontwikkel mogelijkheden op de huidige plek van de manege. Dat kan woningbouw zijn, maar het kan ook als kleinschalig bedrijventerrein ontwikkeld worden. De geschatte opbrengst voor de gemeente ligt ergens rond de (schatting) ± 4 miljoen euro. Tel uit je winst.

 

3. De conclusie: win win

Stel dat we tot de conclusie komen, dat bovenstaande eigenlijk nog niet zo’n gekke gedachte is, dan komen we tot een overeenkomst met de club (PRC) voor nieuwbouw op een andere locatie binnen Papendrecht, waarbij ze nog tientallen jaren op duurzame wijze verder kunnen in een landelijk gebied. We schatten in dat de gemeente, bij eventueel opzeggen van het recht van opstal de club ergens rond de (schatting) ± 1 miljoen euro moet vergoeden voor verhuizing en voor compensatie. Lokaal is er best wel een bouwkundig bureau te vinden, dat een en ander uit kan werken. Dan hebben we een goed vertrekpunt voor een hypotheek en kan het zonder gemeentegarantie. De locatie van de manege komt vrij voor ontwikkeling en de manege is geholpen met nieuwe opstallen en een nieuwe locatie. De gemeente en de gemeenschap spinnen er garen bij: in financiële zin én er komt een vernieuwde voorziening (paardrijden) bij. Dat maakt onze gemeente toch weer wat aantrekkelijker. Met een beetje goede wil én gezond boerenverstand kunnen we dit in de gemeenteraad van september 2023 met elkaar besluiten.

Brief OP nr.1
20221102 OP -brf inzake verplaatsen Mane
Adobe Acrobat document 252.2 KB
Antwoord College nr.1
E02. 20221129 Beantwoording artikel 40 v
Adobe Acrobat document 30.0 KB

Brief OP nr.2
20230129 OP -brf2 inzake verplaatsen Man
Adobe Acrobat document 151.4 KB