· 

Nieuwsbrief december 2022

Wij wensen u een fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!

We zijn weer flink actief geweest de afgelopen maanden. We maken ons een beetje zorgen over de kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Als de coalitiepartijen elkaar door dik en dun steunen, en niet openstaan voor argumenten van de oppositie, ketsen ook goede ideeën af. Voorbeeld? Ons verzoek om een interpellatiedebat te mogen houden over de asielopvang in de gemeente. De coalitiepartijen hielden dat tegen, waardoor er in de gemeenteraadsvergadering geen debat plaats kon vinden. Het college van b. en w. regelt alles met het COA, de gemeenteraad staat buitenspel. Een ander voorbeeld is ons voorstel voor het bouwen van Tiny Houses op de voormalige locatie de Wieken en in de Vriesenpolder. Ook dit plan werd afgewezen. En dát terwijl er grote woningnood heerst. Ideeën vanuit de oppositie worden dus klaarblijkelijk niet erg op prijs gesteld: en dat leidt tot verstomming van het debat.

 

Het dualisme is reeds enkele jaren ‘met vakantie’, wat concreet inhoudt dat er vrijwel geen inhoudelijk diepgaande debatten meer tussen de gemeenteraad en het college van b. en w. plaatsvinden. Hierdoor ligt het gevaar op de loer dat de coalitiepartijen tevreden raken met zichzelf en daardoor belangrijke zaken gaan missen. Zeker als zij niet open blijven staan voor (andere) geluiden uit de oppositie. Als Onafhankelijk Papendrecht blijven wij echter met positieve ideeën komen. Naast onderbouwde kritiek op het beleid van het college van b. en w. vinden wij het van belang om constructief mee te blijven denken en oplossingen te zoeken voor concrete problemen van inwoners van onze gemeente. Hieronder staan de onderwerpen met de links naar onze website, waaraan we met veel enthousiasme hebben gewerkt.