· 

Motie compensatie lastenstijging inwoners

We komen op 8 december 2022 met deze motie.

Motie compensatie lastenstijging Concernrapportage

 

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 08 december 2022, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de Concernrapportage 2022,

 

Constaterende dat:

  • Het positieve begrotingsresultaat 2022 van € 2.430.000 in het collegevoorstel positief wordt bijgesteld met € 2.233.000 tot een voordelig resultaat van € 4.663.000;

Overwegende dat:

  • De lasten voor inwoners (vaste lasten en kosten voor levensonderhoud) fors zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar;
  • De consumentenprijsindex in 2022 ten opzichte van 2021 enorm is gestegen, waardoor de inflatie dit jaar uitkomt op ruim 14%;

Verzoekt het College:

  • De inwoners van Papendrecht voor de stijging van de lasten en de inflatie met een eenmalig bedrag van 75 euro te compenseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie
Motie compensatie lastenstijging Concern
Adobe Acrobat document 475.4 KB
Berekening compensatie
Motie compensatie lastenstijging - berek
Adobe Acrobat document 324.7 KB