· 

Raad niet in staat tot sturing bij complexe maatschappelijke opgaven - deel 2 -

Rekenkamerrapport 'Besluitvorming rondom een passend voorzieningenniveau voor de inwoners van Papendrecht'.

Dank u wel voorzitter en ook dank ook de Rekenkamercommissie voor het rapport. Eerder ook al meegenomen in de commissie ABZ. Wij van OP zijn erg blij met dit onderzoek over de besluitvorming rondom een passend voorzieningenniveau voor de Papendrechters en de conclusie van dit rapport. Het onderzoek stelt dat de raad te weinig visie heeft, tekort komt met het verkennen van vraagstukken en (nog) te weinig luistert naar de lokale kennis en ervaring. Dit slaat dus de (gevoelige) spijker op z’n kop.

 

Wij kunnen ons hier goed in vinden en zijn van mening dat dit al jaren speelt. De raad is daar zelf ook mede schuldig aan. Wij willen hier dan ook meteen de bestuurlijke vernieuwing aan koppelen, waarbij de Raad ook als volksvertegenwoordiging met het mandaat van de inwoners nog beter in zijn kracht staat. Met andere woorden, voorzitter: we zijn blij dat dit onafhankelijk onderzoek dit probleem zo mooi en duidelijk verwoord heeft.

 

Het rapport heeft ook een advies gegeven over hoe we dit aan kunnen pakken, laten we dit als Raad, maar ook met het college, dan oppakken om ons als gemeente te verbeteren.

Eindrapport
Bijlage 1 - Eindrapport - onderzoek van
Adobe Acrobat document 3.3 MB
Bijlage 2
Bijlage 2 - Nawoord onderzoek Rekcie 202
Adobe Acrobat document 15.9 KB

Bijlage 3
Bijlage 3 - Bestuurlijke reactie rapport
Adobe Acrobat document 41.1 KB
Voorstel
Voorstel Rekenkamerrapport 'Besluitvormi
Adobe Acrobat document 65.2 KB

RIB Energiecrisis en Armoede
20221201 RIB energiecrisis en armoede na
Adobe Acrobat document 30.5 KB

Het College van b. en w. stelt in deze brief onder andere het volgende (...): "Wij zien in toenemende mate als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen (crisis)situaties ontstaan waarin snel (financieel) moet worden gehandeld (coronacrisis, energiecrisis, vluchtelingencrisis, etc.). Wij willen graag met de raad overleggen welke manier wij met elkaar kunnen afspreken om toch tot een snelle en adequate wijze te komen om geld beschikbaar te stellen voor eventuele maatregelen." Het is zaak dat de raad zichzelf positioneert.