· 

OP stelt vervolgvraag zendmast Parkweg 7A

We hebben besloten een vervolgvraag te stellen, omdat het college van b. en w. hier niet op in is gegaan. Jurisprudentie geeft aan dat de afstand van de nog te bouwen zendmast aan de Parkweg 7a minimaal 650 meter van woningen af dient te staan. De uitspraak is te lezen via deze link. Maar een inwoner die bezwaar heeft aangetekend woont op een afstand van ongeveer 300 meter van de nog te bouwen nieuwe zendmast. Dus binnen een afstand van 650 meter.

Vervolgvraag zendmast Parkweg 7A
2022-11-22 Zendmast Parkweg 7A vervolgvr
Adobe Acrobat document 235.1 KB

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft een aantal kritische vragen over de voorgenomen bouw van een nieuwe zendmast in het Oostpolderpark (Parkweg 7A) gesteld. Deze nieuwe zendmast wordt geplaatst tussen de woonwijken Wilgendonk en Oostpolder in. Het wordt een zendmast van 40 meter hoog. De antennemast is geschikt en kan ook voor 5G gebruikt gaan worden.

 

Berekeningen van de magneetveldzone zijn geen indieningsvereiste bij een aanvraag omgevingsvergunning. Wel is door de vergunningverlener nog informatie opgevraagd. Antennes worden door de operators altijd op een hoogte geplaatst zodanig dat het algemene publiek buiten deze veilige afstand blijft. Op deze wijze is geborgd dat de blootstellingslimieten niet worden overschreden bij de aangevraagde mast. Bij de plaatsing op deze locatie is ook gekeken naar de situering ten opzichte van de woningen. Verder is aangegeven dat de bloostellingslimieten na plaatsing van de mast nabij de Parkweg 7a niet zullen worden overtreden. Het Agentschap Telecom van de Rijksoverheid controleert de operators of de blootstellingslimieten niet overschreden worden. Uit deze controles van de afgelopen jaren bij honderden installaties blijkt dat het door de operators uitgezonden signaal in de publieke ruimtes ver onder de blootstellingslimieten blijft.

 

Bij de toetsing is geen rekening gehouden met EHS omdat dit geen toetsingsvereiste is bij een dergelijke aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen. Vooral dit laatste, dat er geen rekening gehouden wordt met EHS (*) (elektrohypersensitiviteit) is zorgelijk.

(*) Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door straling erg ziek of heeft last van diverse klachten. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de Europese bevolking last van EHS. EHS is in Nederland nog geen erkende ziekte of aandoening maar in andere landen zoals Noorwegen en Zweden wel. In Nederland wordt alleen erkend dat sommige mensen klachten ervaren door straling. Verschillende onderzoeken hebben voorspeld dat in de toekomst zo’n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig wordt voor straling.

1. Om wat voor antennemast gaat het precies?

2. Hoe hoog wordt deze mast?

3. Is deze antennemast ook bedoeld voor 5G?

4. Zijn er stralingsberekeningen gemaakt waaruit blijkt dat het veilig is?

5. Staat de mast niet te dicht bij sportvoorzieningen?

6. En staat de mast ook niet te dichtbij de omliggende woningen?

7. Zijn er rapporten opgesteld waarin de vragen hierboven kunnen worden beantwoord en dat het ter plekke veilig zal zijn?

8. Als onze informatie klopt dat komt de mast vlakbij de schietvereniging te staan?

9. Is het veilig voor de mensen aldaar?

10. Is er rekening gehouden met mensen die elektrisch- en stralingsgevoelig (EHS) zijn?

11. Waarom is de gemeenteraad hierover niet eerder geïnformeerd?

12. Waarom wordt de nieuwe zendinstallatie niet op een industrieterrein of elders, verder weg van woonwijken, gesitueerd?

Er is namelijk steeds meer bekend over de hinder die dergelijk installaties veroorzaken en er bestaan pittige gerechtelijke uitspraken daarover, zoals de Uitspraken ECLI:NL:RBGEL:2020:6699 en ECLI:NL:RBGEL:2020:6702.

Vragen
(nieuwe) antennemast in sportpark, Parkw
Adobe Acrobat document 91.1 KB
Antwoorden
E02. 20221115 Beantwoording artikel 40 v
Adobe Acrobat document 32.4 KB