· 

Kleurrijke opening regenboogpad

De Klaroen 19 oktober 2022
De Klaroen 19 oktober 2022

Het gaat om vrijheid en je veilig kunnen voelen

Algemene achterliggende maatschappelijke ontwikkelingen

Helderheid over standpunten en hun betekenis en de gevolgen ervan gaan dikwijls verloren in een kakofonie van elkaar tegensprekende geluiden, waarbij polarisatie in toenemende mate de toon is die de muziek bepaalt. Wie diepgaand kijkt naar de ontwikkelingen in de laatste decennia van de politieke en maatschappelijke cultuur in Nederland en plaatselijk in onze eigen gemeente wordt het soms bang te moede. Te veel maatschappelijke vraagstukken (economisch, ecologisch, volksgezondheid, het beschermen van zwakkeren in de samenleving, enzovoort) schreeuwen om een fundamentele aanpak. De maatschappelijke onvrede groeit minstens zo hard als de armoede, de woningnood en de dakloosheid. En dat hand in hand met de toenemende inkomens – en vermogensongelijkheid en de perverse rijkdom van een zeer kleine minderheid. Er is sprake van een meervoudige politieke en maatschappelijke crisis. Er moeten drastische maatregelen worden genomen. Zaken moeten fundamenteel worden omgebogen willen we een meer sociale, meer vergevingsgezinde en warm menselijke samenleving scheppen.

 

Een brede bewustzijnsbeweging

Een beweging van kiezers die het geluk van alle mensen vooropstelt en als uitgangspunt neemt. Op basis van een bewustzijn dat boosheid transformeert in wijsheid. Een bewustzijn dat gefundeerd is in het besef van verbondenheid van al wat leeft. Een bewustzijn dat verschillen respecteert en met een warm hart en open mind openstaat voor dialoog. De drager voor zo’n brede bewustzijnsbeweging zou een ‘statement voor menselijk geluk’ kunnen zijn. De aanjagers actieve leden van partijen. De leden van de jongerenorganisaties van die partijen kunnen belangrijke, actieve en hoopvolle aandelen leveren. Met zo’n statement zouden zij rond het gesprek over een gezonde toekomst voor Nederland kunnen verdiepen, kiezers prikkelen en de media voeden. Het zou moeten gaan om een brede bewustzijnsbeweging over de grenzen van alle politiek partijen heen en een bewustzijnsbeweging ín alle politieke partijen. Onafhankelijk Papendrecht zou zich hiervoor willen inzetten en vanuit de verbinding kritisch willen bijdragen aan een betere gemeente en aan het verhogen van het welzijn van allen.

 

Elk mens verlangt naar geluk

Voor geluk is er voldoende en gezond voedsel nodig. Maar ook een comfortabel dak boven het hoofd en bescherming tegen de grillen van het klimaat. Geluk vraagt ook om veiligheid. En last but not least vraagt gelukkig zijn om vrijheid van geloof, vrijheid van spreken, vrijheid van uiten, ondernemen en organiseren. In het besef dat vrijheid zonder verbondenheid ontaardt in willekeur, en dat verbondenheid zonder vrijheid totalitair wordt. Het gaat bij geluk om de mogelijkheden tot zelfontplooiing. Het recht en de mogelijkheden om jouw individualiteit te ontwikkelen en daarbij tegelijkertijd te waken voor egoïstisch individualisme.

 

Dit geluksstreven vraagt om politiek waarin een warm hart klopt en om politieke keuzes waarin de mens centraal staat. Alledaagse politieke keuzes die gefundeerd zijn in principes van sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid van alle individuen, democratische vrijheid én een democratische economie. Een van de praktische uitgangspunten voor het streven naar menselijk geluk is een democratische economie. Democratische economie erkent dat er verschillen zijn en zullen blijven in belangstelling, aspiraties, mogelijkheden en vaardigheden van mensen en dat er verschillen zullen blijven in toegevoegde waarde van economische inspanningen. Daarmee bestaan er verschillen in beloningen voor verschillende inspanningen. Al eeuwen echter kennen we een disproportionele ongelijkheid in de verdeling van economische goederen. Een disproportionele ongelijkheid die het bestaansrecht van grote groepen ondermijnt en die maar al te vaak leidt naar oorlogen, burgeroorlogen en heftige sociale strijd.

Tekst hierboven: uit het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Papendrecht