· 

OP stelt kritische vragen over het nieuwe gascontract van de gemeente

In september werden wij geïnformeerd over een nieuw gascontract, waarbij Vattenfall uitgekozen is om het gas voor de gemeentelijke gebouwen te gaan leveren. Het sanctiepakket van de Europese Unie van 8 april 2022 maakte dit kennelijk noodzakelijk. De vraag blijft wel waarom de gemeenteraad hierin toen niet is gekend.

 1. Het was toch mogelijk geweest om nog voor de algemene beschouwingen de raad hierover te informeren, zodat de raad zich hierover had kunnen uitspreken?
 2. Het nieuwe gascontract brengt fors hogere kosten met zich mee. Is het college van mening dat die hogere kosten voor rekening dienen te komen van de inwoners van Papendrecht?
 3. In de brief staat dat de Drechtsteden begin juli 2022 een aanbesteding zijn gestart. Dit geeft toch aan dat het mogelijk was geweest de gemeenteraad hierover op dat moment te informeren?
 4. Heeft het college zich daarom wel aan de actieve informatieplicht gehouden?
 5. Het team Inkoop van de Servicegemeente Dordrecht heeft de inkoop begeleid. Ook geeft de brief informatie over het Europese sanctiepakket tegen Rusland. Als argument om de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op te starten wordt spoedeisendheid gegeven. Is het college niet met ons van mening dat het desondanks mogelijk was geweest de gemeenteraad hierover tijdig(er) te informeren?
 6. Er staat geschreven dat de prijsstijgingen van het gas zullen worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. Dit is als resultante naar rato van de gezamenlijke inkoop (“Drechtsteden”), vanwege een stijging van de exploitatiekosten. Er waren twee inschrijvingen. De afweging die is gemaakt is dus niet gedeeld met de gemeenteraad. Terwijl er wel tijd voorhanden was, gegeven het feit dat begin juli 2022 een aanvang met de aanbesteding werd genomen. Had het dan toch niet voor de hand gelegen de gemeenteraad hier eerder bij te betrekken?
 7. Vattenfall is de opdracht na een afweging (zonder betrokkenheid van de gemeenteraad) gegund. In afwachting van een uitspraak van de minister over compensatie van de prijsstijgingen van het gas. De overeenkomst is 1 september jl. afgesloten. Tussen 1 september en 1 oktober bepaalt de gemeente het definitieve contractvolume voor 2022. De feitelijke inkoop van gas vindt dan plaats. Is het bijgeleverde staatje (de bijlage bij de raadsinformatiebrief) compleet?
 8. Als we kijken naar de (gewijzigde) bijlage dan valt op dat de Totale kosten 2023 op basis van het jaar volume voor Papendrecht aan de lage kant zijn. De vraag is hoe dit komt. Zijn in dit overzicht de kosten van de gaslevering aan het Sportcentrum ook meegenomen? En zo niet, hoe zit het dan met het gascontract van het Sportcentrum / het zwembad?
 9. Zitten er voldoende buffers in de holding (Sportcentrum) of komt de gemeente toch in zicht om de gasrekening van het Sportcentrum te betalen als dit niet zo mocht blijken te zijn?
 10. Veel mensen ontgaat het niet dat ’s nachts vaak nog licht brandt op het gemeentehuis terwijl er niemand aanwezig lijkt te zijn. Er wordt toch ook steeds meer thuis of op afstand gewerkt.
 11. Is het mogelijk het licht ’s nachts minder te laten branden of na een bepaald tijdstip uit te zetten?
 12. En welke besparende maatregelen kunnen verder nog op het gemeentehuis en op gemeentelijk niveau genomen worden?
Vragen over het nieuwe gascontract
2022-09-22 Vragen OP inzake gascontract.
Adobe Acrobat document 248.8 KB

RIB Nieuw gascontract
D01. 20220909 RIB Nieuw gascontract.pdf
Adobe Acrobat document 146.8 KB
Gewijzigde bijlage
D01. 20220912 Gewijzigde Bijlage RIB Nie
Adobe Acrobat document 133.2 KB