· 

Geen gedwongen plaatsing van asielzoekers in Papendrecht

OP is tegenstander van gedwongen plaatsing van asielzoekers (ook wel: migranten) door de regering in Papendrecht. Het is beter de zaak bij de wortel aan te pakken. Waarom komen er zoveel vluchtelingen naar Nederland? Dan is er kennelijk iets ernstig mis in hun landen. En door het gevoerde beleid in Nederland is er sprake van aanzuigende werking. ‘Haags wanbeleid’ mag niet ten koste gaan van de inwoners van Papendrecht.

 

Voor echte asielzoekers, mensen die vluchten vanwege oorlogsgeweld, vervolging of misdaden tegen de menselijkheid, maken we graag een uitzondering: zij zijn welkom. Maar de asielzoekers die naar ons land komen om andere redenen kunnen we niet allemaal opvangen. We lopen letterlijk tegen onze grenzen aan. We zouden beter het voorbeeld van Denemarken kunnen volgen. EU-lidstaat Denemarken voerde al een streng asielbeleid en scherpt dat nu nog verder aan. Migranten die zich melden aan de grens, kunnen straks naar een locatie buiten Europa worden gevlogen. Als hun asielaanvraag daar wordt goedgekeurd, krijgen ze het recht om in dat gastland te blijven. Een verblijf in Denemarken behoort dan nog steeds niet tot de mogelijkheden. Mensen uit een – vanuit Deens oogpunt – veilig land, maken sowieso geen kans op asiel. Mag je wel Denemarken in, dan moet je weer weg als het in je eigen land veilig is. Dat zou Nederland ook moeten doen, want dan nemen de aantallen migranten zienderogen af. Denemarken kent veel lagere aantallen migranten en toch is het een beschaafd land.

 

OP maakt zich ernstig zorgen over de wooncrisis: er zijn te weinig betaalbare woningen voorhanden in Papendrecht. Het gaat wat ons betreft om de juiste prioriteiten. Eerst meer betaalbare woningen voor starters. Dát vinden wij veel belangrijker. Indien het onontkoombaar is (en de gemeente gedwongen wordt) om migranten op te nemen, dan pleit OP ervoor om voor elke woning die voor migranten wordt gebouwd een extra woning te bouwen om het kwantitatieve tekort aan woningen voor starters in te lopen. Ook zou dan onorthodox (althans naar Papendrechtse begrippen) gekeken kunnen worden naar bouwen ‘boven de A15’ in de Vriesenpolder. Daar kunnen dan ook direct Tiny Houses in een natuurlijke omgeving worden gebouwd.

 

Als lokale, onafhankelijke partij heeft OP stevige kritiek op de regering. De crisisaanpak bij de opvang van asielzoekers gaat ten koste van de kwaliteit van de opvang en bezorgt (de echte) asielzoekers een valse start. Dat zien we in Ter Apel. Die aanpak zet het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de opvang voortdurend onder druk. De Adviesraad Migratie (ACVZ) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) vinden dat de regering gemeenten moet verplichten asielzoekers op te vangen die grote kans hebben op een asielvergunning (de zgn. ‘kansrijke’ asielzoekers) om uit de continue crisismodus te voorkomen. Tegelijkertijd moet de Rijksoverheid gemeenten structureel de middelen maar ook de ruimte geven om dit naar eigen inzicht én met oog voor de sociale samenhang te kunnen doen. Tot op heden krijgt de gemeente onvoldoende financiële compensatie van het Rijk.

 

Het gevoerde migratiebeleid heeft een aanzuigende werking en daaraan zou eerst een einde gemaakt moeten worden. Pak het probleem aan bij de wortel! Kleinschalige opvang in de gemeente van statushouders en kansrijke migranten die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld, vervolging en misdaden tegen de menselijkheid moet mogelijk blijven in een gemeente als Papendrecht. Vang mensen niet op in het Centrum (in verband met de te verwachten ervaren overlast), maar zoveel mogelijk in leegstaande panden, bijvoorbeeld aan de grenzen van de gemeente. En zorg tegelijkertijd voor goede begeleiding van de migranten ten behoeve van een goede integratie in de plaatselijke samenleving.