· 

Oproep aan het College: verkoop panden Veerpromenade niet onder de boekwaarde

Foto: Papendrecht.net (Hans Huisman)
Foto: Papendrecht.net (Hans Huisman)

Met referte aan uw brief van 27 juni jl. met kenmerk 2022-0057871 met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de panden Veerpromenade 3 t/m 11 en Veerpromenade 13 en het wijzigen van ‘strategisch’ naar ‘niet-strategisch’ vastgoed verzocht u de fractie van OP voor 12 juli aanstaande eventuele wensen en bedenkingen in te sturen. Dat doen wij bij deze.

 

Wij gaan ervan uit dat met taxatiewaarde bedoeld wordt de waarde van de panden zoals deze wordt vastgesteld door een officieel erkende taxateur. U schrijft de panden voor taxatiewaarde aan de zittende huurders te willen aanbieden en de panden bij geen overeenstemming afzonderlijk in de vrije verkoop te doen. Ook verwijst u in uw brief naar het ‘Didam-arrest’. U stelt voorts de procedure netjes te willen afronden, omdat de coronapandemie de reeds gestarte gesprekken met huurders doorkruiste. Dat vinden wij nobel.

 

Vervolgens gaat u in op het risico van niet integere partijen. Het team veiligheid van de gemeente Papendrecht zal e.e.a. conform de Bibob-beleidslijn van de gemeente Papendrecht in de gaten houden. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat de panden niet aan criminele organisaties of partijen verkocht mogen worden. De aanpak ondermijnende criminaliteit wordt in praktijk gebracht. Eventuele strafbare feiten die in dit kader worden geconstateerd worden, zoals u schrijft, in de Bibob-beoordeling meegenomen.

 

U sluit af met de alinea dat de taxatiewaarde van de panden in lijn is met de boekwaarde. En dat de verwachting is dat de panden gezamenlijk zonder (of met een beperkt) boekverlies verkocht kunnen worden. In dit licht maken wij ons wel een beetje zorgen, omdat bij een eerdere verkoop (van de onderste laag van de voormalige bibliotheek) de taxatiewaarde € 610.000 hoger was dan de uiteindelijke verkoopprijs. Destijds hebben wij als fractie opgeroepen om de verkoop van gemeentelijk vastgoed zo transparant mogelijk te houden. En samen met de fractie van D66 hebben wij toen ook een motie ingediend.

 

Mogen wij ervan uitgaan dat de panden aan de Veerpromenade niet opnieuw voor zulke bedragen onder de taxatiewaarde verkocht zullen worden? De gemeentelijke financiën staan dat volgens onze mening namelijk niet toe. En wilt u ons zo transparant als mogelijk is op de hoogte houden van de verkoop-vorderingen? Wij gaan ervan uit dat u hiervan goede notie wilt nemen.

Printbare versie brief
OP -brief inzake verkoop panden Veerprom
Adobe Acrobat document 498.0 KB