· 

Afscheid José van der Tak, Lid van de Gemeenteraad van 2018-2022

Wnd. burgemeester Annemiek Jetten overhandigt de oorkonde aan José van der Tak
Wnd. burgemeester Annemiek Jetten overhandigt de oorkonde aan José van der Tak

Afscheid José van der Tak, Lid van de Gemeenteraad

 

We nemen afscheid van José van der Tak die vier jaar lid is geweest van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht. Destijds noemde José – met een wetenschappelijke achtergrond in de bedrijfseconomie en controlling en beschikkende over ruime ervaring op het gebied van financiën – in het bijzonder zijn betrokkenheid bij het sociale domein en het jeugdbeleid als zijn voornaamste drijfveren om plaatselijk politiek actief te willen worden.

 

Als vrijwilliger zette José zich jarenlang in voor inwoners in Papendrecht die ondersteuning nodig hadden op het gebied van hun thuisadministratie, voordat hij plaatselijk politiek actief werd bij Onafhankelijk Papendrecht.

 

Tijdens de afgelopen raadsperiode deed José zich gelden als een betrouwbaar, goed geïnformeerd en betrokken raadslid dat met iedereen door één deur kon.

 

De eerste OP-motie van zijn hand (de Motie Meten = Weten) bij de begrotingsbehandeling 2019 werd dan ook prompt unaniem aangenomen! De ‘wonderboy van OP’ maakte zich hiermee in één klap bekend als deskundig, betrouwbaar en loyaal.

 

José was diplomaat naast politicus: José kon soms ook scherp zijn. Als het om principes ging dan stond José daarvoor en was hij heel vasthoudend. En dat siert hem!

 

José heeft een veeleisende baan bij het Ministerie van Financiën aanvaard en die baan vraagt zoveel van hem dat hij even afstand moet nemen van de plaatselijke politiek in Papendrecht. Het is jammer maar tegelijkertijd begrijpelijk dat hij de plaatselijke politiek om die reden verlaat.

 

We wensen jou, José, alle succes in de naaste toekomst en wat ons betreft geldt ‘uit het oog, maar niet uit het hart’!