· 

Geen deelname aan geheime besloten collegevergadering

De fractie van OP zal vandaag niet deelnemen aan de geheime besloten collegevergadering over asielopvang. Het gevoelen binnen de fractie is dat dit soort zaken beter niet in het geheim moet worden besproken maar in de openbaarheid. Uiteindelijk zal er toch openheid van zaken gegeven moeten worden in de richting van de inwoners! Ook zien wij geen voordelen aan een informatievoorsprong van raadsleden ten opzichte van hen die wij geacht worden te vertegenwoordigen (de inwoners). Daarnaast kan het lastig zijn de geheimhouding te betrachten bij een openbaar debat. Een raadslid kan zich dan niet helemaal vrij uitspreken, omdat anders de opgelegde geheimhouding geschonden kan worden. Op 16 september 2022 hebben wij een interpellatiedebat aangevraagd dat helaas door een meerderheid van de gemeenteraad werd afgewezen. Wij kiezen er dus niet voor om in een geheime besloten vergadering een onderwerp te bespreken dat de lokale samenleving beroert. Ook zijn wij geen voorstander van het rijksbeleid waar wij bovendien geen invloed op hebben. Het is niet in de haak als vluchtelingen worden voorgetrokken ten opzichte van Papendrechters als het gaat om de toewijzing van woningen. Ook al wordt vanuit de machthebbers beweerd dat het een niets met het ander te maken zou hebben. Voor vluchtelingen die om de goede redenen hun heil in ons land zoeken dient vanzelfsprekend steun te worden georganiseerd. Wij hebben daarover eerder al het nodige aan genuanceerde standpunten ingebracht.