· 

Procedure rond omgevingsvergunning parkeerdek GKN Fokker moet over

Vragenkwartier 23 mei 2024 Naar aanleiding van het ingekomen stuk A12. 20240418 Brief inwoner over publicatie DCMR parkeerdek Fokker, Commissie Oordeelsvormende vergadering.

 

In deze brief stuurt een inwoner de link door van de publicatie van de DCMR van de buiten behandeling stelling van de aanvraag voor het parkeerdek bij het nieuwe hoofdkantoor van Fokker. De inwoner vervolgt als volgt: (…) “Ik ga er even vanuit, dat u gezien het belang van dit dossier, al door het College op de hoogte gesteld bent, maar het kan natuurlijk ook zo zijn, dat het College er vanuit gaat, dat u dat wel een keer in de krant leest, voor zover het al gepubliceerd wordt. Wij, als direct betrokkenen, hebben het echter zelf via internet moeten traceren. Ik meen er goed aan te doen, om u hiervan orde hoogte te stellen, gezien het feit, dat u uiteindelijk onze belangen moet vertegenwoordigen.” (…)

 

De opmerkzame inwoner blijkt gelijk te hebben en wij vroegen ons af waarom wij daar als gemeenteraad niet op gewezen waren? In het provinciaal blad van 11 april [bijlage] staat de Kennisgeving beschikking GKN Fokker Aerospace B.V. 2405043.

 

(…) “Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Bedrijf : GKN Fokker Aerospace B.V. Locatie : Anthony Fokkerweg 4, 3351NL te Papendrecht. Activiteit : Bouwen, Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, In- of uitrit aanleggen of veranderen en Milieuneutraal wijzigen. Voor : De ontwikkeling van een parkeerdek op het bestaande parkeerterrein van de hoofdkantoor. Aanvraagdatum : 20 december 2023. Besluitdatum : 5 april 2024. Bekendmaking : 5 april 2024. Olo nummer : 8265615. Zaaknummer : 2405043” (…).

 

Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen.

1. Op 4 november 2021 gaf de gemeenteraad al groen licht; het bevreemdt ons dat het College zolang gewacht heeft met het doen van een aanvraag om de parkeersituatie ter plekke (Slobbengors) in anticipatie te regelen en te organiseren. Waarom heeft het College zolang gewacht? (De aanvraag dateert van 20 december 2023, ruim twee jaar na het akkoordbesluit van de gemeenteraad);

2. De aanvraag voor een parkeerdek is buiten behandeling gesteld bij besluit van 5 april 2024. Welke gevolgen heeft het buiten behandeling stellen van de aanvraag door GS Zuid-Holland?

3. Hoe kan het dat de aanvraag in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening werd ingediend?

4. Wie is hiervoor verantwoordelijk en welke wethouder beheert deze portefeuille?

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld.

Provinciaal blad
prb-2024-4983.pdf
Adobe Acrobat document 262.1 KB