· 

Inbreng bij de Programmabegroting 2023-2027

U kent vast wel ‘de Schreeuw van Edvard Munch’. Een schilderij uit 1893 dat het geestelijk leed en de emotionele kwellingen van de schilder weergeeft. Onafhankelijk Papendrecht ziet en hoort ook het geestelijk leed en de emotionele kwellingen van onze inwoners. Onafhankelijk Papendrecht wil dan ook vandaag reageren op de begroting. Onze begroting gaat over geld, heel veel geld, maar ook over mensen waar wij de keuzes voor maken met dit geld.

 

Op dit moment is er ook een schreeuw om hulp! Inwoners voelen zich niet gehoord en voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek, niet landelijk, maar ook zeker niet in onze gemeente gelet op de laatste opkomst van de verkiezingen. Deze politici staan te ver van de mensen af en luisteren niet naar hun inwoners. Hier in ons dorp, ons Papendrecht, onze gemeente zijn er ook legio voorbeelden: de petitie van de fietsenstalling, de verhuizing van de bibliotheek, de bezwaren van bewoners van de Veerpromenade, de bewoners van het Merwehoofd en Havenstraat, de ingediende bezwaren van bewoners van het Havenhoofd om nog maar te zwijgen van mensen die last hebben van straling van zendmasten. Onafhankelijk Papendrecht vraagt ook al jaren om aandacht voor PFAS en Chemours, Nee, al deze mensen hebben ongelijk en moeten alles maar accepteren.


Ouderen schreeuwen om meer hulp en zorg in huis, meer verzorgingshuizen in Papendrecht, hulp voor mantelzorgers, gratis OV voor ouderen (een door OP gesteunde motie onlangs nog ingediend door PvdA en ook niet aangenomen).


Jongeren schreeuwen om aandacht en willen activiteiten, buurthuizen. 1 op de 8 jongeren in Papendrecht heeft hulp van Jeugdzorg voor geestelijke of sociale problemen. Onze jongeren zitten in Nederland volgens een onderzoek in de hoogste risicogroep als het gaat om ‘vatbaar voor crimineel gedrag’. Door tekorten in het doelgroepenvervoer moeten maar liefst 16 jongeren afwachten of ze worden opgehaald en hoe lang ze onderweg zijn. In het jongerenverkiezingsdebat in maart was deze schreeuw van jongeren duidelijk hoorbaar. Wat is er op heden mee gedaan, ondanks alle toezeggingen en beloftes van onze fractievoorzitters  er iets mee te doen? Wanneer worden jongeren serieus genomen?

Schreeuwen om een woning in Papendrecht. Ja er wordt gebouwd, maar voor starters of mensen met meer dan een modaal inkomen toch echt onbereikbaar. Jonge mensen, waaronder mijn zoon, verhuizen uit Papendrecht, waardoor ons dorp nog meer vergrijst.  Maak ruimte vrij voor tiny-houses!


Inwoners die schreeuwen omdat ze hun energierekening, zorgverzekering en ook hun boodschappen niet meer kunnen betalen door stijgende energiekosten en inflatie. De media staat er vol van. Huisuitzettingen: vorige week nog één gezien, traumatisch voor kinderen en ouders, kinderen zonder ontbijt naar school, meer mensen die een beroep moeten doen op de Voedselbank, een stijging van 120 naar 150 huishoudens. Uit cijfers blijkt in Papendrecht een stijging van huiselijk geweld en sociale problemen en onrust in onze gemeente. Beste raadsleden, best college, er is echt een relatie tussen armoede, criminaliteit, huiselijk geweld en een stijging in meldingen van overlast.

 

Ook schreeuwen het bedrijven en maatschappelijke instellingen, die het op dit moment erg lastig hebben door stijgende kosten, inflatie, personeelstekorten. Noodzakelijke verhogingen van de contributie van sportverenigingen, die niet betaald kunnen worden door de leden. Leden die opzeggen.

 

Ook wil ik zelf schreeuwen om hulp. Hulp om nog meer samen te werken als gemeenteraad. Niet als oppositie en collegepartijen, maar als gemeenteraad van Papendrecht, die optreedt in het belang van onze inwoners, bedrijven en culturele en maatschappelijke organisaties, die Papendrecht rijk is.

 

Wij hebben als gemeente, raadsleden, wethouders, burgemeester, ambtenaren, de opgave om voor al onze inwoners op te komen, juist nu. Waarom bent u raadslid geworden? Wat betekent inclusief, zorgzaam voor onze medemens voor u als raadslid? Dus daarom vraagt Onafhankelijk Papendrecht onze gemeenteraad positief te stemmen op de ingediende amendementen of moties omtrent alle mogelijke hulp en hiervoor geld vrij te maken. Het is nu de tijd om actie te ondernemen voor alle inwoners. Niet alleen voor nu, maar ook voor de komende jaren. Ik zie al een mooie kop in het AD: ‘Papendrecht verrast…’.

 

Het door Onafhankelijk Papendrecht ingediende amendement gaat over het wijzigen van de bestemmingsreserve coronacrisis in bestemmingsreserve energiecrisis, waardoor er extra geld, meer dan één miljoen euro beschikbaar komt om te besteden aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die ernstig leiden onder deze crisis. Wij vragen u te luisteren naar het geschreeuw. Tevens heeft Onafhankelijk Papendrecht een motie ingediend om het college te verzoeken beleid te maken, wanneer het amendement wordt aangenomen.

Printbare versie Inbreng van OP bij de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2022
Inbreng raad 10-11-2022.pdf
Adobe Acrobat document 240.1 KB
Amendement
4.A1 Amendement OP - Wijziging bestemmin
Adobe Acrobat document 37.1 KB
Motie
4.M1 Motie OP - Beleid maken voor bestem
Adobe Acrobat document 34.9 KB

Programmabegroting 2023-2027
Bijlage 1 - Programmabegroting 2023-2027
Adobe Acrobat document 2.9 MB