nieuws

nieuws · 26. mei 2020
Kritische kanttekeningen De griffie dient onafhankelijk te zijn. Het is ons opgevallen dat het, ondanks inhoudelijke bezwaren, nu toch een beetje de kant op dreigt te gaan dat de werkgeverscommissie griffie in het politieke krachtenveld getrokken wordt. Zoals wij eerder hebben betoogd en inhoudelijk gemotiveerd is het van belang dat de griffie werkt voor de gemeenteraad. Maar het is een misvatting dat de werkgeverscommissie griffie een verlengstuk zou zijn van de gemeenteraad. De griffie dient...
nieuws · 25. mei 2020
Wij zijn een onafhankelijke politieke partij en wij maken ons grote zorgen over de vele giftige stoffen in ons drinkwater (GenX, PFOA en dergelijke: de verzamelterm is PFAS). PFAS hebben een negatieve invloed op het menselijk lichaam. Deze stoffen nestelen zich in ons lichaam. Daar veroorzaken zij ernstige ziektes.
nieuws · 19. mei 2020
Stroomlijn BV is een publiek mobiliteitsplatform in de Drechtsteden dat de vervoersstromen regelt voor publieke organisaties.
nieuws · 14. mei 2020
Pleidooi voor Papendrechts Noodfonds Corona
nieuws · 08. mei 2020
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht In de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem (zie de bijlage bij deze brief) staat op pagina 16 een aantal harde mobiliteitsmanagementmaatregelen. Ik som ze hierbij even voor u op. Pakket 1D: Harde mobiliteitsmanagementmaatregelen: •Extra hub op de Betuweroute creëren •Lokaal vrachtvervoer over water •Treingebruik motiveren door de kwaliteit van de stations te verbeteren •Carpoollocaties creëren bij de toe- en afritten...
nieuws · 29. april 2020
OP naar een afgewogen oordeelsvorming! Plannen worden aangepast vanwege de Coronavirus crisis. OP staat kritisch tegenover het buiten beeld houden van de gemeenteraad, de onhandige plannen voor communicatie met de inwoners en de verkeerde en oneigenlijke toepassing van de geheimhouding om besluitvorming door te drukken. In het (ontwerp) raadsvoorstel staat het volgende: “Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke visie en routekaart huisvesting VO vastgesteld. In de routekaart...
nieuws · 21. april 2020
Duo-raadslid Hendrika Hoekstra kreeg vandaag dit voorstel van de Wijkverpleging. Toch jammer dat er nog steeds geen overleg heeft plaats gevonden, waar OP eerder op had aangedrongen. Dit had ook gewoon op een andere manier kunnen plaatsvinden dan met z'n allen rond een vergadertafel te gaan zitten. Het verzoek van de Zorgmedewerkers en van Onafhankelijk Papendrecht is: laat s.v.p. de personen die hier over gaan zo snel mogelijk hun toestemming hiervoor geven, teneinde onnodige bekeuringen te...
nieuws · 20. april 2020
Wij stellen vast dat de Coronaviruscrisis zich ook in de gemeente Papendrecht in alle hevigheid manifesteert, dat de inwoners plaatselijk aan den lijve ondervinden wat het betekent om thuis te (moeten) blijven en hun dagelijkse bezigheden aan te passen aan de nationale richtlijnen en dat een nationaal steunmaatregelenpakket beschikbaar is gesteld, dat plaatselijk niet compleet dekkend is. Wij constateren dat de Coronaviruscrisis ingrijpende gevolgen heeft voor enerzijds de sociale, onderlinge,...
nieuws · 11. april 2020
Verzoek om steunmaatregelen voor huurders.
nieuws · 09. april 2020
Vandaag kregen wij een melding binnen ten aanzien van de plaatsing van een antenne op het dak van een pand aan het Westeind. Een inwoner heeft enorme last van de straling van deze nieuwe antenne, zo werd ons vandaag medegedeeld.

Meer weergeven