nieuws

nieuws · 27. januari 2020
Steeds meer mensen vragen zich af wat de impact zal zijn van 5G. Wij maken ons daar als fractie ook zorgen om. Hieronder twee documenten die dieper op deze materie ingaan. Volgens de sprekers tijdens een recente conferentie in Mainz is er voldoende bewijs dat draadloze technologie een schadelijk effect op de hersenen heeft en met name op die van kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat deze EMV de beweeglijkheid van sperma vermindert, celstress geeft en kankerverwekkend is bij een...
nieuws · 25. januari 2020
Geachte heer Moerkerke, In aansluiting op de vandaag door ons ingediende Artikel-40 vragen met beeldmateriaal ingezonden door de heer van der Heijden, sluiten wij een brief van 23 september 2016 voor u bij. In die brief legt een inwoonster van onze gemeente uit waaruit de voordelen van het inzamelen van afval door middel van nascheiding bestaan. Kunt u nog eens goed hierover nadenken en in overleg treden met de gemeenteraad teneinde bij de afweging ten aanzien van wat de beste en meest...
nieuws · 23. januari 2020
‘Dark Waters’ ster Mark Ruffalo, advocaat Rob Bilott, vertelt het waargebeurde verhaal (Engels).
nieuws · 21. januari 2020
De bewoner heeft een overkapping laten aanbrengen boven zijn terras. Maar van de gemeente moest hij de overkapping weer afbreken. OP is het daarmee niet eens en schreef een brief aan het gemeentebestuur. Voor de overkapping van het terras heeft een architect tekeningen gemaakt. De overkapping is esthetisch mooi om te zien. Hij past keurig in het straatbeeld én bij de typische Papendrechtse dijkwoningstijl. Op de foto hiernaast ziet u de overkapping. Er heeft goed contact met de behandelend...
nieuws · 18. januari 2020
Tijdens de interessante presentatie door de heer P. Vismans, directeur van ROM-D, in de Beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van 16 januari jl. is het verzoek uitgegaan aan de fracties welke projecten c.q. voorstellen zouden kunnen worden voorgedragen in relatie tot een vorm van regionale bemoeienis door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden. Onze fractie doet hierbij twee voorstellen: Een Lightrail/spoorverbinding komende van Gorinchem via de Drechtsteden (de...
nieuws · 16. januari 2020
Challenge Optimale Bereikbaarheid Drechtsteden. Economic Development Board Drechtsteden. Eerste kwartaal van 2020. Wim van Krimpen (PvdA), Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht), Maria Stam en Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) en Robert Philippo (D66 Philippo) hebben samen een gedeelde diep gekoesterde wens om de noordflank van de Drechtsteden hoogwaardig, comfortabel en hoogfrequent te gaan ontsluiten met publiek, openbaar toegankelijk, vervoer: bijvoorbeeld met een Lightrail.
nieuws · 14. januari 2020
De Wijkhopper is ontwikkeld vanuit klantbehoefte en verzorgt korte ritten in de wijk, waardoor reizigers sneller van A naar B kunnen komen. Binnen het half uur worden klanten opgehaald en op een comfortabele en CO2-uitstootvrije manier naar hun bestemming gebracht.
nieuws · 13. januari 2020
Liana Jager, Renate van der Werf, Marco Goudriaan en Marielle Herreveld, Initiatiefnemers Petitie ‘Geen gif in de Lek’ Met onze petitie willen wij waarschuwen voor vergunningen die momenteel in de maak zijn bij de provincie. Het betreft vergunningen voor ‘indirecte lozingen’ van PFOA en GenX door het Dordtse bedrijf Chemours. Deze 'indirecte lozingen’ vinden plaats bij afvalverwerkers van Chemours en vallen buiten de bestaande vergunningen. De aanvraag om deze lozingen te legaliseren...
nieuws · 09. januari 2020
De gemeente Dordrecht loopt in het sociaal beleid weer eens voorop in de Drechtsteden. Recent werd de Dordt pas ingevoerd. Deze pas is bedoeld voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers en kinderen van 4-18 jaar: zij komen in aanmerking voor een Dordt pas met tegoed. De aanvraag voor zo’n pas kan heel gemakkelijk via de website. De vraag rijst natuurlijk: moet er in Papendrecht dan ook niet een Papendrecht pas komen? In Papendrecht leven...
nieuws · 07. januari 2020
In het eerste kwartaal van 2020 zal een challenge worden georganiseerd met als onderwerp: optimale bereikbaarheid van de Drechtsteden. Deze challenge vindt plaats onder auspiciën van de Economic Development Board Drechtsteden.

Meer weergeven