nieuws

nieuws · 08. november 2019
Bekijk de videoregistratie door Dr.Ir. Jan-Rutger Schrader.
nieuws · 08. november 2019
Motie houtstook terugdringen De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020; Overwegende dat: ­een groeiende groep inwoners last heeft van houtrook die vrijkomt bij houtstook; bij het stoken van hout verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrijkomen die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid én het klimaat; bij houtstook veel fijnstof uitgestoten wordt,...
nieuws · 08. november 2019
Motie schoner en zachter drinkwater De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020; Overwegende dat: - het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) GenX recent heeft aangewezen als zeer zorgwekkende stof (net als eerder PFOA); - uit recent wetenschappelijk onderzoek naar voren is gekomen dat het Papendrechtse drinkwater met deze zorgwekkende stoffen is vervuild, waarbij het...
nieuws · 07. november 2019
Als we al deze ontwikkelingen tot ons nemen, dan kan het niet anders, dat de conclusie getrokken moet worden dat deze voorliggende begroting, nu met een positief saldo in de loop van 2020 ook om zal slaan naar een tekort.
nieuws · 06. november 2019
In 2015 ondertekenden vrijwel alle landen van de wereld het Klimaatakkoord van Parijs: we willen de opwarming van de aarde in 2050 terugdringen tot maximaal twee graden Celsius ten opzichte van 1990. Dit betekent voor Nederland een afname van de broeikasgassen met 80 tot 95% in 2050. Dat vraagt om ingrijpende veranderingen in ons energieverbruik en een sterke vermindering van het gebruik van fossiele energiebronnen. Het doel is dat we vóór 2050 energieneutraal zijn. In de regio Drechtsteden...
nieuws · 05. november 2019
Het bestuur heeft meer tijd nodig om met voorstellen te komen. De facto betekent dit dat het amendement van OP in de praktijk wordt gebracht. Lees ons amendement hieronder.
nieuws · 31. oktober 2019
We hebben het weer gehad over het halfjaarrapport van Sterk Papendrecht. Sterk Papendrecht helpt mensen met (onder andere) problemen thuis, wonen, werk en zorg. Ken je Sterk Papendrecht nog niet? Check hun site en voor de hele video en andere artikelen zie onze site, link in bio.
nieuws · 30. oktober 2019
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht geeft groen licht aan de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Willem Dreeslaan. Het is van groot belang dat Papendrecht een eigen brandweerkazerne heeft, want dat betekent voor de inwoners brandzorg zo dicht mogelijk bij huis. Het raadsvoorstel is leidend, de kosten van 5,5 miljoen euro worden betaald door de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid.
nieuws · 28. oktober 2019
nieuws · 21. oktober 2019
Op vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft het College van B&W geantwoord dat het zogenaamde Islam Salafisme in Papendrecht niet zou bestaan.

Meer weergeven