nieuws

nieuws · 21. oktober 2019
Op vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft het College van B&W geantwoord dat het zogenaamde Islam Salafisme in Papendrecht niet zou bestaan.
nieuws · 17. oktober 2019
nieuws · 17. oktober 2019
Er is onduidelijkheid over hetgeen door Jaap Hoogeveen gezegd is in de vergadering van 11 juli 2019 en de door hem (in de raad van 26 september) gevraagde en door de raad vastgestelde wijziging van het verslag van die vergadering. Daarom hierbij ter informatie hetgeen in het verslag van 11 juli 2019 staat en hetgeen feitelijk is gezegd (obv de audio/videoband). Griffie Papendrecht.
nieuws · 16. oktober 2019
"Egbert Lichtenberg kon soms een beetje narrig worden als hij zijn zin niet kreeg. Dat was hij namelijk wel gewend met drie zetels in het comfortabele midden: een plek die het CDA al tijden inneemt in de Papendrechtse politiek. Bij de laatste verkiezingen haalde de partij weliswaar met de hakken over de sloot nog net drie zetels en dat was voor hem een hele opluchting. Het CDA heeft zich in de afgelopen negen jaar dat ik Egbert heb meegemaakt landelijk naar rechts bewogen en Egbert voelde zich...
nieuws · 15. oktober 2019
Het Papendrechts Algemeen Belang probeert de schuld van het mislukken van de eigen PAB-fractie en van wethouder Arno Janssen in het College van B&W van zich af te schuiven. Vóór de verkiezingen van maart 2018 beloofde het PAB dat het, als het eenmaal in Papendrecht aan de macht was gekomen, de zaak voor de rijwielhandel (Korteland) aan de Coornhertstraat zou gaan regelen. Na de verkiezingen van maart 2018, waarin het PAB een ongekend aantal stemmen had behaald die zich in negen zetels...
nieuws · 11. oktober 2019
nieuws · 08. oktober 2019
We zijn al jaren bezig met het terugdringen van fijnstof-emissies op de snelwegen rondom Papendrecht en er komt schot in. De gemeente Dordrecht heeft recent gepleit voor 80 km/uur op de N3. Op de A15 zou 80 km/uur ter hoogte van Papendrecht ook kunnen volstaan als maximum snelheid. 17 februari 2016 Onafhankelijk Papendrecht brengt kritiek uit op de onverschillige houding van de overheid en herhaalt de noodzaak van reductie van fijnstof emissies, die bereikt kunnen worden door maximaal 80 km per...
nieuws · 04. oktober 2019
De ongemakkelijke waarheid is dat het College van B&W van Papendrecht het Drechtstedenbestuur steunt bij de keuze voor hardvochtige bezuinigingen op de in sociaal opzicht zwakste mensen in de samenleving. Nu liggen er in de Drechtsteden voorstellen van een conservatief en visieloos bestuur op tafel om de bezuinigingen hoofdzakelijk ten laste te brengen van de sociaal zwaksten in de samenleving. Door deze bezuinigingen toe te staan zijn we in één klap weer terug bij af wat betreft het...
nieuws · 01. oktober 2019
De voorstellen ter bezuiniging op het sociale domein zijn niet acceptabel. Indertijd hebben de gemeenten niet goed met het Rijk onderhandeld door de decentralisaties met ingang van 2015 te gaan doen (de gemeenten konden het immers beter) onder gelijktijdige bezuiniging van ruim vier miljard euro. Een reparatie hiervan met een paar honderd miljoen veranderde hier niet veel aan. Nu liggen er in de Drechtsteden voorstellen van een conservatief en visieloos bestuur (CDA, VVD, SGP) op tafel om de...
nieuws · 30. september 2019
Onafhankelijk Papendrecht boekt een succes: het protocol openbaarheid en geheimhouding is nu veel duidelijker dan het oude protocol. Dit komt een transparanter bestuur en een betere dialoog tussen de diverse gremia ten goede. Het protocol wordt herijkt.

Meer weergeven