In de Media

In de Media · 06. april 2020
Het RIVM heeft risicogrenswaarden bepaald voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX in zwemwater en voor de consumptie van vis. Dit zijn drie stoffen uit de groep van PFAS. Het RIVM heeft de waarden in opdracht van het Waterschap Rivierenland berekend. Het waterschap wil weten of er een risico is voor mensen die in oppervlaktewater zwemmen of vis uit deze wateren eten. In verschillende wateren waarvoor het waterschap verantwoordelijk is, zijn PFOA, PFOS en GenX gemeten. Het RIVM heeft de gemeten...
In de Media · 03. april 2020
Lees het hele artikel via deze link.
In de Media · 20. maart 2020
De Groene Amsterdammer Onderzoek De megastal als brandbom Een miljoen beesten voor niets gestorven Megastallen branden relatief veel vaker af dan gewone stallen. Ruim een miljoen kippen, varkens en koeien stikten of verbrandden de afgelopen jaren en tientallen boerengezinnen bleven getraumatiseerd achter. Wat is er aan de hand?
In de Media · 19. maart 2020
Wat weten wij van 5G?
In de Media · 16. maart 2020
Het huidige veehouderijsysteem - waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat - werkt dierziekten in de hand. Dieren worden in grote aantallen bij elkaar gehouden en lijden een stressvol bestaan. Bovendien vertonen dieren door het fokbeleid steeds meer genetische overeenkomsten. Ze zijn daardoor kwetsbaar voor de uitbraak van ziekten. Ziekten die overdraagbaar zijn op mensen vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid. Preventie pandemieën Partij voor de Dieren...
In de Media · 12. maart 2020
PFAS meten in het drinkwater van Papendrecht
In de Media · 27. februari 2020
In de Media · 21. februari 2020
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is intensief bezig om de onderste steen in dit dossier boven tafel te halen. Aanvankelijk werden onze kritische vragen weggewuifd met als argument dat het Nederlandse kraanwater tot het beste in zijn soort ter wereld zou behoren. Maar alras bleek dat dit helemaal niet in overeenstemming was met de werkelijkheid. Wij blijven ons inspannen voor alle Papendrechters, want zij hebben recht op schoon én veilig kraanwater. Bent u in deze materie...
In de Media · 20. februari 2020
In december vorig jaar was Stef Borsje al druk doende met het verzamelen van handtekeningen voor een BMX-baan. Hij heeft al die tijd niet stil gezeten, want deze week zijn de handtekeningen overhandigd aan de gemeente.
In de Media · 10. februari 2020
Op 19 september 2019 heeft de Tweede Kamer de motie-Jetten c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om in de begroting voor 2020 het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel te verhogen met 10 miljoen euro en de subsidie aan politieke partijen tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro. Het voorstel van het kabinet is om voor de periode 2020-2024 de subsidie voor landelijke politieke partijen te verhogen met €...

Meer weergeven