In de Media

In de Media · 16. januari 2020
In de Media · 15. januari 2020
In de Media · 13. januari 2020
In de Media · 20. december 2019
Na jaren van op de rem staan in het PFAS-dossier (in de volksmond bekend geworden door namen als PFOA, PFOS, PFIB en GenX) is de Nederlandse Regering nu overstag. Het probleem wordt niet meer ontkend. Dat is winst. Nederland heeft in Europa jaren op de rem gestaan als het gaat om helderheid te creëren ten aanzien van de gevaren van de stoffen uit de PFAS-familie. In verschillende delen van de wereld is deze problematiek aangekaart, naast in Nederland gebeurt dat ook in Italië en in Amerika,...
In de Media · 04. december 2019
Pluriformiteit en kwaliteit lokale journalistiek verdient impuls Oproep tot voortvarendheid bij instellen van een Mediafonds Papendrecht (deel 2)
In de Media · 04. december 2019
In de Media · 03. december 2019
De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer heeft een nieuw record bereikt. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bedroeg de concentratie van kooldioxide in 2018 407,8 ppm (delen per miljoen). Een jaar daarvoor was dat nog 405,5 ppm. Ook de concentratie van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, is het afgelopen jaar fors toegenomen. „Er is geen enkel teken van een vertraging, laat staan van een daling van de uitstoot van broeikasgassen, ondanks alle beloftes...
In de Media · 25. november 2019
Interview d.d. 23 november 2019 (13 minuten) met Prof. Dr. Jacob de Boer van de Vrije Universiteit Amsterdam.
In de Media · 22. november 2019
Groene energie voor evenementen op de Markt van Papendrecht. We stoten wereldwijd te veel broeikasgassen uit, waardoor de aarde opwarmt. Het akkoord van Parijs schrijft voor dat we het vrijkomen van CO2 zullen moeten reduceren. Binnen de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn wij als gemeente betrokken bij de zogenaamde energietransitie (overschakelen op andere energiebronnen). We zijn voorstander van het overschakelen op andere energiebronnen.
In de Media · 20. november 2019
Nieuwsbrief OP november 2019

Meer weergeven