Posts met de tag nieuws


nieuws · 17. maart 2020
Volgende week dinsdag gaat de bereikbaarheidschallenge van start! Het team young professionals komt vanuit de bedrijven Amega groep, Krohne, Iv-Groep, Stroomlijn, TLN, EBZ en Drechtsteden. Piet Vat, regionaal verantwoordelijk wethouder bereikbaarheid, is bereid gevonden opdrachtgever te zijn en Duco Hoogland, manager bereikbaarheid Drechtsteden, zal het team coachen.
nieuws · 11. maart 2020
Vandaag kregen wij een melding binnen ten aanzien van de plaatsing van een antenne op het dak van een pand aan het Westeind. Een inwoner heeft enorme last van de straling van deze nieuwe antenne, zo werd ons vandaag medegedeeld.
nieuws · 09. maart 2020
Wij maken ons grote zorgen over de vele giftige stoffen in ons drinkwater (GenX, PFOA, verzamelterm: PFAS). PFAS hebben een negatieve invloed op het menselijk lichaam. Deze stoffen nestelen zich in ons lichaam. Daar veroorzaken zij ernstige ziektes. De gereguleerde PFAS vallen in Nederland onder de zogenoemde ‘drinkwaterrichtwaarden’ van het RIVM. Dat instituut leidde drie jaar geleden een landelijke meetcampagne naar FRD-903 (een van de GenX-stoffen) in drinkwater en drinkwaterwinningen in...
nieuws · 06. maart 2020
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is intensief bezig om de onderste steen in dit dossier boven tafel te halen. Aanvankelijk werden onze kritische vragen weggewuifd met als argument dat het Nederlandse kraanwater tot het beste in zijn soort ter wereld zou behoren. Maar alras bleek dat dit helemaal niet in overeenstemming was met de werkelijkheid. Wij blijven ons inspannen voor alle Papendrechters, want zij hebben recht op schoon én veilig kraanwater.
nieuws · 02. maart 2020
Motie meting Poly- en Perfluoralkylstoffen in het kraanwater De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 05 maart 2020; Overwegende dat: Poly- en Perfluoralkylstoffen (PFAS) in het Papendrechtse kraanwater zitten; (schoon, gezond en veilig) kraanwater tot de publieke goederen gerekend mag worden; het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) GenX in 2019 (net als eerder PFOA) heeft aangewezen als zeer zorgwekkende stof; uit bevindingen van het RIVM is gebleken dat...
nieuws · 12. februari 2020
Bij deze willen wij een verzoek bij het College en de gemeenteraad indienen om een onderzoek mogelijk te maken. Het gaat concreet om het meten van Poly- en Perfluoralkylstoffen (PFAS) in het kraanwater van Papendrecht.
nieuws · 04. februari 2020
Er is nadrukkelijk besloten om de Regio Deal in te dienen met Gorinchem. Er is in totaal 180 miljoen beschikbaar in deze 3e tranche van Regio Deals voor regio's die opgaven hebben die het best regionaal kunnen worden aangepakt. De deal is om een aantal redenen samen met Gorinchem ingediend: De opgaven van Gorinchem komen overeen met de proposities die de Drechtsteden eerder deden. De Drechtsteden willen graag de steun van de provincie, en de provincie wil graag dat Gorinchem ook een deel van...
nieuws · 01. februari 2020
Het Papendrechtse leidingwater zou niet door de keuring van leidingwater in New York komen. "De gereguleerde PFAS vallen in Nederland onder de zogenoemde ‘drinkwaterrichtwaarden’ van het RIVM. Dat instituut leidde in 2017 een landelijke meetcampagne naar FRD-903 (een van de GenX-stoffen) in drinkwater en drinkwaterwinningen in Nederland. De aanleiding hiertoe was dat deze stof in enkele monsters drinkwater was gevonden. Uit de meetcampagne van het RIVM kwam naar voren dat de waarde soms...
nieuws · 30. januari 2020
Motie Wat gaan we doen met € 27 miljoen? De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de Verkoop aandelen Eneco; Constaterende dat: De verkoop van de aandelen Eneco de gemeente eenmalig € 27 mln. oplevert; In de meerjarenbegroting al rekening is gehouden met het wegvallen van het jaarlijks dividend (begroting 2020: € 265.000); Overwegende dat: Deze forse opbrengst van alle Papendrechters is; Het van...
nieuws · 30. januari 2020
Wij hebben geconstateerd dat er bij veel mensen nog veel onzekerheid en een gebrek aan kennis bestaat ten aanzien van de impact van 5G op de maatschappij, nog even afgezien van de dreiging van spionage door China, en de biologische effecten van sterke elektromagnetische straling op mensen, flora en fauna, zowel op de korte als op de lange termijn. Vandaar dat wij bij de raadsvergadering van 30 januari een motie willen indienen, die oproept eerst nader onderzoek te doen naar de...

Meer weergeven