Posts met de tag media


In de Media · 04. december 2019
Pluriformiteit en kwaliteit lokale journalistiek verdient impuls Oproep tot voortvarendheid bij instellen van een Mediafonds Papendrecht (deel 2)
In de Media · 04. december 2019
In de Media · 03. december 2019
De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer heeft een nieuw record bereikt. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bedroeg de concentratie van kooldioxide in 2018 407,8 ppm (delen per miljoen). Een jaar daarvoor was dat nog 405,5 ppm. Ook de concentratie van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, is het afgelopen jaar fors toegenomen. „Er is geen enkel teken van een vertraging, laat staan van een daling van de uitstoot van broeikasgassen, ondanks alle beloftes...
In de Media · 25. november 2019
Interview d.d. 23 november 2019 (13 minuten) met Prof. Dr. Jacob de Boer van de Vrije Universiteit Amsterdam.
In de Media · 22. november 2019
Groene energie voor evenementen op de Markt van Papendrecht. We stoten wereldwijd te veel broeikasgassen uit, waardoor de aarde opwarmt. Het akkoord van Parijs schrijft voor dat we het vrijkomen van CO2 zullen moeten reduceren. Binnen de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn wij als gemeente betrokken bij de zogenaamde energietransitie (overschakelen op andere energiebronnen). We zijn voorstander van het overschakelen op andere energiebronnen.
In de Media · 20. november 2019
Nieuwsbrief OP november 2019
In de Media · 14. november 2019
Het EU-schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.
In de Media · 13. november 2019
In de Media · 09. november 2019
nieuws · 30. oktober 2019
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht geeft groen licht aan de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Willem Dreeslaan. Het is van groot belang dat Papendrecht een eigen brandweerkazerne heeft, want dat betekent voor de inwoners brandzorg zo dicht mogelijk bij huis. Het raadsvoorstel is leidend, de kosten van 5,5 miljoen euro worden betaald door de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid.

Meer weergeven