De Lokale Politiek rukt op!

Een voortzetting dus van een succesvolle trend die reeds in 1994 werd ingezet. Toen al behaalden de onafhankelijke lokale partijen gezamenlijk de meeste raadszetels. Lokale politiek kenmerkt zich door het ontbreken van een landelijke aansturing.

Traditionele partijen worden veelal vanuit Den Haag aangestuurd. De landelijke partij bepaald wat er in de provincie en zelfs in de gemeenten verkondigd dient te worden.

Lokale politiek heeft geen centrale aansturing. De politici van deze partijen houden zich in eerste instantie bezig met de belangen van hun eigen gemeente of provincie.

 

Samenwerking

De onafhankelijke politiek in Nederland kan meer samenwerken. Kernwaarden voor de onafhankelijke politiek zijn, zo blijkt uit diverse onderzoeken, het streven naar kleinschaligheid en de menselijke maat. Wij spreken van regionale partijen en bedoelen daarmee lokale en provinciale partijen. Samen vormen zij de onafhankelijke politiek.

 

De kleinschaligheid waar regionale partijen naar streven kan scherper worden afgezet tegen de neiging tot schaalvergroting van de traditionele landelijke partijen. Regionale partijen moeten pleiten voor decentralisatie van taken en bevoegdheden door meer zelfbestuur te eisen. Deze regionalisatie maakt een directer contact met de burger mogelijk, waarbij de specifieke belangen en wensen per regio duidelijk kunnen verschillen.

 

De onafhankelijke politiek moet eisen dat meer zaken op regionaal niveau kunnen worden besloten en uitgevoerd, zodat de politiek dichter bij de burger staat en voorzieningen op maat kunnen worden geleverd. Deze uitgangspunten gelden voor de lokale en de provinciale partijen, maar ook voor de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer.

 

Gezamenlijke politieke agenda

Dankzij een gezamenlijke politieke agenda komt er meer samenhang in de onafhankelijke politiek in heel Nederland, zonder de eigenheid van de regionale partijen aan te tasten. Er zijn verschillende beleidsterreinen waar dit aspect van kleinschaligheid/ menselijke maat gekoppeld kan worden aan een inhoudelijke en electoraal aantrekkelijke agenda:

 

  • Economische kleinschaligheid
  • Wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid
  • Onderwijs en zorg
  • Cultuur en verenigingsleven