Petitie geen grote windturbines vlakbij woonwijken Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht is een tegenstander van het plaatsen van grote windturbines in zoeklocatie J omdat dit sterk nadelige consequenties zal hebben voor de gezondheid van de inwoners van met name de wijken Molenvliet en Wilgendonk. Onafhankelijk Papendrecht heeft vragen gesteld, staat in contact met wijkbewoners en spant zich ervoor in de plaatsing tegen te houden. Op onze website is veel informatie te vinden die uitleg geeft over onze standpunten.


Gepubliceerd in Het Kontakt 20 juni 2024
Gepubliceerd in Het Kontakt 20 juni 2024