nieuws

nieuws · 29. juli 2020
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht verzoekt het college zo snel als mogelijk doch uiterlijk voor 15 augustus 2020 een bedrag van € 9.000 ter beschikking te stellen, als subsidie of als gift, zodat de familie de kermisactiviteiten kan gaan opstarten.
nieuws · 15. juli 2020
Antwoord van het College van B&W op vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht Op 27 november 2019 heeft u namens Onafhankelijk Papendrecht (hierna OP) tijdens de Commissie Ruimte een vraag gesteld over de mogelijkheid een aparte vergunning voor zorgverleners in te voeren. Op vrijdag 19 juni 2020 hebben wij hier met u verder over gesproken. Middels deze e-mail geven wij uitsluitsel op uw vraag. Om een beter beeld te krijgen van de beschreven parkeerproblematiek in het centrumgebied...
nieuws · 15. juli 2020
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter, Markt 22, 3351 PB Papendrecht Papendrecht 14 juli 2020 Onderwerp (Gelijk) speelveld bij de Papendrechtse voetbalclubs Geachte heer Moerkerke, Tot ons wendde zich de heer Erwin Schuil met een brief bevattende een noodkreet. Zijn brief voegen wij als bijlage bij deze brief voor u bij. Bijlage 1. In zijn brief met noodkreet vraagt de heer Schuil om een eerlijke behandeling van de...
nieuws · 14. juli 2020
De gemeente wil haar inwoners niet alleen stimuleren om hun tuinen meer te vergroenen (voor tips: Samen voor meer groen in de buurt!) maar ook om bewust om te gaan met water, onder andere door opvang van kostbaar regenwater.
nieuws · 09. juli 2020
Doordat de raad vanuit de algemene reserve € 7 miljoen beschikbaar stelde, kon er een besparing op de begroting van de jaarlijkse rentelast ontstaan van € 700.000. Wij tekenen daarbij wel aan dat de herfinanciering niet mogelijk zou zijn geweest zonder de in maart van dit jaar ontvangen Eneco gelden van ruim € 27 miljoen euro.
nieuws · 09. juli 2020
In het jaar dat we 75 jaar na WOII onze vrijheid vieren en herdenken hadden we nooit kunnen denken door de Coronavirus crisis getroffen te worden in een mate die niemand heeft kunnen voorzien. Het is een wel zeer wrange constatering dat we uitgerekend in dit bijzondere jaar worden geconfronteerd met vrijheidsbeperkende maatregelen die ongekend zijn in het naoorlogse Nederland.
nieuws · 09. juli 2020
In het jaar dat we 75 jaar na WOII onze vrijheid vieren en herdenken hadden we nooit kunnen denken door de Coronavirus crisis getroffen te worden in een mate die niemand heeft kunnen voorzien. Het is een wel zeer wrange constatering dat we uitgerekend in dit bijzondere jaar worden geconfronteerd met vrijheidsbeperkende maatregelen die ongekend zijn in het naoorlogse Nederland.
nieuws · 06. juli 2020
Het is toch welhaast onbegrijpelijk dat het College van B&W kennelijk zulke kolossale fouten heeft gemaakt. Onafhankelijk Papendrecht stelde vragen aan het College van B&W. De gemeente claimt namelijk een bedrag aan teveel betaalde rente terug.
nieuws · 02. juli 2020
Amendement OP unaniem aangenomen. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht diende een amendement in bij de behandeling van de Jaarstukken 2019 van de gemeente Papendrecht.
nieuws · 01. juli 2020
Onafhankelijk Papendrecht voert eenzame strijd voor schoner en zachter kraanwater. Het kraanwater bevat 21,3 ng/l aan ‘zeer zorgwekkende’ PFAS stoffen.

Meer weergeven