In de Media

In de Media · 18. januari 2021
Lagere gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS
Het RIVM gaat een lagere gezondheidskundige grenswaarde gebruiken voor 4 PFAS-stoffen, waaronder PFOA. Die waarde is verlaagd, omdat deze stoffen schadelijker lijken te zijn dan tot nu toe bekend was. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben het RIVM gevraagd wat de nieuwe waarde betekent voor de onderzoeken naar PFOA die in onze regio zijn uitgevoerd.
In de Media · 11. januari 2021
Zorg om reputatie weerhield chemiereus DuPont niet om dood en verderf te zaaien
Een groot bedrijf met een ‘groene’ reputatie nam een beslissing met verschrikkelijke gevolgen: chemieconcern DuPont maakte duizenden mensen ernstig ziek door de schadelijke stof PFOA in het milieu te dumpen. Een vergissing? De Amerikaanse econoom en bestsellerauteur Luigi Zingales dook in de zaak. In zijn studie over de vraag of vervuiling aandeelhouderswaarde maximaliseert laat hij zien dat DuPont een bewuste keuze maakte.
In de Media · 07. januari 2021
In gemeenten zijn 3.099 onafhankelijke politici actief
Het Wetenschappelijk Bureau OSF heeft eind 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar het aantal onafhankelijke politici in de gemeenten. Doel is enerzijds het verkrijgen van informatie, anderzijds het beschikken over een nulmeting om deze af te kunnen zetten tegen de aantallen onafhankelijke politici in de gemeenten na de verkiezingen van 16 maart 2022.
In de Media · 04. januari 2021
Pleidooi OP voor kwijtschelding huur aan kleine ondernemers blijkt succesvol
Onafhankelijk Papendrecht heeft voorgesteld om een Papendrechts Noodfonds Corona op te richten om daarmee de acute financiële noden tijdens de lockdown(s) te lenigen van de inwoners van Papendrecht.
In de Media · 22. december 2020
Gemeente moet in gesprek met inwoners over plaatsing small cells (5G)
Vanuit de Europese Unie zijn alle lidstaten verplicht om in de nabije toekomst nationale wetgeving op te stellen die het uitrollen van het 5G netwerk mogelijk maakt. Een van de belangrijke overwegingen hierbij is dat de EU technologisch geen achterstand oploopt ten aanzien van grootmachten die het 5G netwerk al operationeel hebben. Deze argumentatie lijkt geheel voorbij te gaan aan de zorg van burgers over de haast en daarmee het gebrek aan zorgvuldigheid over de uitrol van het 5G netwerk. De...
In de Media · 07. december 2020
Verkeersveiligheid rondom de rotonde BK-weg en Veerweg. De commissie Ruimte heeft eerder al eens expliciet gesproken over de verkeersveiligheid rondom de rotonde BK-weg en Veerweg. Een verslag daarvan is terug te vinden in de Besluitenlijst Commissie Ruimte van de gemeenteraad van Papendrecht van 26 juni 2019.
In de Media · 03. december 2020
Artikel verschenen in Trouw, Sybilla Claus, 03 december 2020.
In de Media · 01. december 2020
Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting.
In de Media · 26. november 2020
Het kon niet uitblijven: de doorbraak in het dossier PFAS de wereld uit om te beginnen in Papendrecht. Onafhankelijk Papendrecht voerde jarenlang een eenzame strijd voor schoner en zachter kraanwater. Maar nu is er een meerderheid in de gemeenteraad die dat ook vindt. Onze fractie blijft waakzaam.
In de Media · 25. november 2020
Verkeersveiligheid rondom de rotonde BK-weg en Veerweg. De commissie Ruimte heeft eerder al eens expliciet gesproken over de verkeersveiligheid rondom de rotonde BK-weg en Veerweg. Een verslag daarvan is terug te vinden in de Besluitenlijst Commissie Ruimte van de gemeenteraad van Papendrecht van 26 juni 2019.

Meer weergeven