In de Media

In de Media · 10. april 2021
Red de bibliotheek in Papendrecht
De forse bezuiniging die het College van B&W van de gemeente Papendrecht heeft aangekondigd op het subsidiebudget van de bibliotheek bedreigt niet alleen het voortbestaan van de bieb, maar raakt daarmee ook een zeer grote groep Papendrechters uit alle lagen van de samenleving. Om hun stem nog duidelijker onder de aandacht te brengen, organiseert de bibliotheek een tafelgesprek.
In de Media · 08. april 2021
Scherpe vragen over voorgenomen verkoop voormalig pand bibliotheek aan de Markt
Volgens de Raadsinformatiebrief d.d. 16 maart 2021 met kenmerk 2021-0034606, wordt het voormalige gebouw van de bibliotheek aan de Markt 2 voor € 100.000 verkocht aan Woonkracht10. Dit is ruim € 600.000 onder de huidige boekwaarde en waarschijnlijk nog meer onder de marktwaarde. In feite krijgt hiermee een marktpartij een schenking van de gemeente van meer dan € 600.000. D66 en OP hebben hierover een aantal technische vragen.
In de Media · 25. maart 2021
Aandacht voor rattenoverlast
Aandacht voor rattenoverlast
In de Media · 18. maart 2021
Motie OP toch uitgevoerd: zwembad eerder open
De motie die wij in januari hebben ingediend wordt toch uitgevoerd: het zwembad gaat eerder open.
In de Media · 08. maart 2021
Verkiezingen als superspreading event
Het organiseren van verkiezingen – met mogelijk besmettingsrisico – kan zo worden gekwalificeerd als onrechtmatige daad van de staat. Bij elke besmetting bij dit superspreading event zal het bovendien niet moeilijk zijn het causale verband aan te tonen.
In de Media · 03. maart 2021
OP is tegen bezuinigingen op de bibliotheek
In de Media · 03. maart 2021
Ruggengraatloze gemeenteraad buigt diep voor niet uitvoeren unaniem aangenomen motie
Het college voert een in januari 2021 unaniem aangenomen motie niet uit en de gemeenteraad laat het er vervolgens bij zitten.
In de Media · 25. februari 2021
Aantal meldingen van ratten in Papendrecht stijgt fors
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stelde vorig jaar vragen en dit jaar weer. En wat bleek? Het aantal meldingen van ratten- en ongedierteoverlast was fors gestegen. "Het is zaak een vinger aan de pols te houden", aldus Hendrika Hoekstra namens OP.
In de Media · 23. februari 2021
Waarom de Jeugdzorg structureel geld tekort komt; actie OP steunt 'Raden in Verzet'
Decentralisaties sociale domein pakken voor gemeenten rampzalig uit Leren van de toeslagenaffaire: partnerschap met gezinnen in plaats van met aanbieders Aandacht voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben
In de Media · 18. februari 2021
OP wil referendum over bezuinigingen
OP wil referendum over bezuinigingen.

Meer weergeven