Posts met de tag nieuws


nieuws · 19. januari 2021
Scherpere normering zeer zorgwekkende stoffen op komst
Vele vragen zijn door onze fractie de afgelopen vijf jaar gesteld. Over de effecten van PFAS in het menselijk lichaam. Over de effecten van PFAS in ons leefmilieu. Over de effecten van PFAS op moestuinen. Over de effecten van PFAS in ons drinkwater. En we hebben het niet alleen bij vragen stellen alleen gelaten.
nieuws · 18. januari 2021
Papendrecht aansluiten op plan Lightrail van Dordrecht naar Leiden
Op korte termijn zijn acties nodig. Private en publieke sleutelspelers in Zuid-Holland identificeren vijf systeeminterventies die fundamenteel zijn en als eerste opgepakt moeten worden. Een van deze systeeminterventies is het openbaar vervoer en in het bijzonder de aanleg van een hoogwaardige Lightrailverbinding in Zuid-Holland. De gemeente Papendrecht doet er verstandig aan haar uiterste best te doen hierop aan te haken.
nieuws · 13. januari 2021
De jaarlijkse uitstoot van CO2 door de gemeente beloopt 3000 ton
De gemeente Papendrecht produceerde in 2019 2.997 ton CO2.
nieuws · 06. januari 2021
Breng gemeentelijke baten en lasten meer in evenwicht (deel 2)
De gemeente Papendrecht is financieel sterk afhankelijk van het Rijk. Op dit moment is er maar weinig financiële flexibiliteit omdat de begroting voor meer dan 60% afhankelijk is van de algemene uitkering, inclusief specifieke uitkeringen, die door het Rijk wordt verstrekt. De begroting van Papendrecht is daardoor erg gevoelig voor schommelingen in het accres (de jaarlijkse mutaties van het gemeentefonds).
nieuws · 27. december 2020
De stand van zaken in de regio Zuid Holland Zuid wat betreft het coronavirus
In de regio Wuhan in China dook in december 2019 een nieuw virus op, het SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zo ook in Nederland.
nieuws · 15. december 2020
De vrije dagen tijdens de Kerstvakantie en de jaarwisseling vormen ook een goede periode om na te denken en te reflecteren op de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen van de regio Zuid-Alblasserwaard. Het gaat dan in eerste instantie om de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Molenlanden.
nieuws · 10. december 2020
Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen.
nieuws · 10. december 2020
De OP-fractie stemt vóór de tijdelijke openstelling van alle winkels gedurende de corona crisis, dus niet alleen voor de openstelling van de levensmiddelenwinkels.
nieuws · 10. december 2020
Wij zijn van mening dat zo veel mogelijk bepalen op de plek waar je betaalt de goede richting voor iedere democratie, dus ook de plaatselijke democratie, is, dat daarnaast concreet werk gemaakt kan worden van het begrip ‘No taxation without representation’, dat meer lokale belastingheffing tot de mogelijkheden behoort, zonder nadelen voor de inkomensverhoudingen of de werkgelegenheid, dat de gemeentelijke autonomie onontbeerlijk is voor de uitvoering van de wettelijke taken en de...
nieuws · 25. november 2020
Wij nemen het standpunt in dat het afzien van een wettelijke vergoeding voor deze hoeveelheid extra werk bijdraagt aan de verdere erosie van de kwaliteit van de plaatselijke democratie. Derhalve zijn wij daar geen voorstander van en roepen wij u op om de Circulaire van het ministerie te volgen en het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur ter harte te nemen.

Meer weergeven