Posts met de tag nieuws


nieuws · 14. april 2021
In de raadszaal vergaderen is beter voor de plaatselijke democratie
Wij hebben binnen de fractie gesproken over het digitaal vergaderen: wij zijn er geen voorstander van. Omdat de plaatselijke democratie nu eenmaal niet optimaal kan functioneren van achter het beeldscherm. Als er dan toch digitaal zal worden vergaderd, dan pleiten wij voor een hybride variant: dat zou bij de commissievergaderingen al moeten kunnen. Bij de raadsvergaderingen zouden wij ook weer snel over willen gaan naar fysiek vergaderen. Terug naar de normale verhoudingen wat ons betreft.
nieuws · 12. april 2021
Culturele voorzieningen horen in het hart van Papendrecht
Het heeft even geduurd, maar de aap is uit de mouw: het zittende College heeft geen visie op de centrumontwikkeling, in het bijzonder de omgeving van de Markt, van Papendrecht.
nieuws · 11. april 2021
Chloortransporten over de Betuwelijn - deel 2
Burgemeester Aart-Jan Moerkerke (VVD) wilde de informatie over de chloortransporten over de Betuwelijn, die deze maand plaats vinden, onder de pet houden. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht kwam hiertegen in opstand en stelde met succes dat de betreffende informatie openbaar was; dus helemaal niet "vertrouwelijk" of zelfs "geheim". Openbare informatie is openbaar en dat betekent: voor alle burgers te raadplegen.
nieuws · 07. april 2021
Snoeiwerkzaamheden in Park Noordhoekse Wiel houden rekening met broedende vogels
De gemeente Papendrecht houdt nadrukkelijk rekening met broedende vogels. De Wet natuurbescherming geeft aan dat broedende vogels niet verstoord mogen worden. Het snoeien van de struiken is in de tweede helft van februari uitgevoerd. Voorafgaande aan de werkzaamheden is goed gekeken of er broedende vogels waren, ondanks dat het broedseizoen, zoals dat in het verleden werd gedefinieerd (vanaf half maart), nog niet was aangebroken.
nieuws · 06. april 2021
Papendrecht draagt € 800.000 bij aan ICT verandert
We staan op de drempel van de realisatie van de Informatisering & Automatisering Strategie uit 2018. In die strategie schetsten we de route die we moesten afleggen om de transitie te doen van ICT in eigendom en eigen beheer naar gebruik maken van diensten van de markt en de consequentie daarvan. Die strategie hebben we vervolgens omgezet in een transitieplan ICT Verandert waarin meerjarig de spelregels en het resultaat werden beschreven van de transitie.
nieuws · 03. april 2021
Grote chloortransporten over de Betuwelijn vinden plaats in de maand april 2021
In de periode april 2021 vervoert Nobian maximaal circa 2160 ton chloor per trein naar haar vestiging in de Botlek in Rotterdam. Er zullen maximaal ongeveer drie transporten plaatsvinden. Het transport vindt plaats omdat de chloorfabriek van Nobian in de Botlek vanwege gepland onderhoud tijdelijk buiten gebruik is. Het transport vindt plaats via de Betuweroute. Langs die route is er geen interactie met ander verkeer. Chloortransporten zijn toegestaan en vallen binnen bestaande wetten en regels....
nieuws · 26. maart 2021
Stralingsrisico’s in de publieke ruimte: hoe gaan we ermee om?
De mobiele telefoon heeft de wereld in rap tempo veroverd. We gebruiken onze smartphone de hele dag voor uiteenlopende dingen, maar hoe zit het met de veiligheid van deze (draadloze) techniek? Kun je met een gerust hart mobiel blijven bellen en internetten zonder je zorgen te maken over je gezondheid? Het eerlijke antwoord is: we weten het niet. Een groeiende internationale groep wetenschappers signaleert echter wel een mogelijk verband tussen zenderstraling en kanker.
nieuws · 23. maart 2021
Vragen over uitgeroeide beschermde planten
Vijf jaar werd ons het volgende beloofd: er zou namens de gemeente niet meer met aannemers worden gewerkt die het geen zier kan schelen wat ze wegmaaien. De Gele Lis, Zwanenbloem, Dotter, Witte en Paarse Lelie en Typha zijn ondanks de mooie woorden van het college niet meer teruggekomen.
nieuws · 23. maart 2021
Pleidooi voor de plaatselijke intrekking van de avondklok
Wij bepleiten de plaatselijke intrekking van de avondklok, aangezien er geen sprake lijkt te zijn van een gezondheidskundige meerwaarde bij de bestrijding van het coronavirus. Het lijkt louter om een disciplinaire maatregel te gaan. Wat ons betreft mag de burgemeester om die reden vandaag de avondklok in Papendrecht intrekken.
nieuws · 16. maart 2021
OP stelt vragen over toename van ratten(overlast) in de gemeente
Duo-raadslid Hendrika Hoekstra heeft vandaag nieuwe vragen gesteld over de toename van ratten(overlast) in de gemeente.

Meer weergeven