Posts met de tag nieuws


nieuws · 28. oktober 2020
Volgens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht is het van belang dat de rechten van insprekers bij digitale vergaderingen van de commissies (ABZ, Ruimte en Samenleving) goed worden geborgd.
nieuws · 25. oktober 2020
Geen steun voor achterkamertjespolitiek in Corona tijd - tegen het onrechtmatig genomen besluit om digitaal te vergaderen.
nieuws · 21. oktober 2020
Onze fractie heeft het belang van een gelijk speelveld bij de twee Papendrechtse voetbalclubs op de agenda van de Commissie Samenleving gezet. Het College heeft intussen wel gezien dat hier wat moest gaan gebeuren. Wij verheugen ons dan ook over het feit dat het College heeft laten weten dat een onafhankelijk onderzoek zal worden ingesteld. Ook liet het College, bij monde van wethouder Pieter Paans, weten dat het ook het belang inziet van een gelijk speelveld bij de twee voetbalclubs.
nieuws · 19. oktober 2020
De Koning heeft het op 4 mei, ter gelegenheid de Nationale Herdenking op de Dam van 75 jaar viering van de bevrijding van Nederland van de Tweede Wereldoorlog, nog kort en bondig gezegd: “Het minste wat we kunnen doen: niet 'normaal' maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin." Kritisch op de coronawet; tegen het buiten werking stellen van de gemeenteraad De gedachte is dat deze wet...
16. oktober 2020
De Papendrechtse kermisfamilie kwam deze week met de trieste mededeling dat het te duur wordt. De gemeente ziet de kinderkermis als een commerciële activiteit. Dat betekent dat naast de leges en het stroomverbruik ook een vierkante meter vergoeding betaald moet worden. Dát is voor de familie niet haalbaar in deze financieel onzekere tijden.
nieuws · 15. oktober 2020
Sterk Papendrecht is het centrale punt voor alle inwoners van 0-100+ met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden. Ondersteuning organiseren ze samen met en naar aanleiding van de vraag van de inwoners met de gedachte: zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig.
nieuws · 12. oktober 2020
Het is helaas nodig dat de gemeente ombuigingen gaat realiseren. De geprognosticeerde financiële tekorten lopen op tot in de miljoenen euro’s en als we niks doen verliest de gemeente uiteindelijk haar onafhankelijkheid.
nieuws · 11. oktober 2020
Verkeersveiligheid rondom de rotonde BK-weg en Veerweg. De commissie Ruimte heeft eerder al eens expliciet gesproken over de verkeersveiligheid rondom de rotonde BK-weg en Veerweg. Een verslag daarvan is terug te vinden in de Besluitenlijst Commissie Ruimte van de gemeenteraad van Papendrecht van 26 juni 2019.
nieuws · 08. oktober 2020
In totaal heeft de gemeente Papendrecht tot nu toe een bedrag van € 901.000,00 aan Corona noodsteun ontvangen. Deze inkomsten worden niet apart gezet in een Papendrechts Noodfonds Corona, zoals door onze fractie bepleit, maar lopen mee in de algemene dekkingsmiddelen. Het geld is wel beschikbaar voor het opvangen van tegenvallers.
nieuws · 06. oktober 2020
Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het realiseren van een haalbaarheidsonderzoek. Hieronder kunt u kennis nemen van de presentatie en het raadsvoorstel. De fractie van OP stemde hiermee in.

Meer weergeven