Posts met de tag media


In de Media · 23. februari 2021
Waarom de Jeugdzorg structureel geld tekort komt; actie OP steunt 'Raden in Verzet'
Decentralisaties sociale domein pakken voor gemeenten rampzalig uit Leren van de toeslagenaffaire: partnerschap met gezinnen in plaats van met aanbieders Aandacht voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben
In de Media · 18. februari 2021
OP wil referendum over bezuinigingen
OP wil referendum over bezuinigingen.
In de Media · 11. februari 2021
Vragen over voorgenomen bezuinigingen
PAPENDRECHT • De fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de voorgenomen bezuinigingen. De gemeente is van plan om ruim 500.000 euro te gaan besparen op de subsidies voor sport, cultuur en sociaal domein. Het is de bedoeling dat de vermindering van de subsidies ingaat in 2022. Bekend is geworden dat de bibliotheek en Sterk Papendrecht hard worden getroffen door de bezuinigingen. De grootste besparing op het subsidiebudget is het gefaseerd...
In de Media · 09. februari 2021
"Cultuur is als ademen: je mist het pas als het er niet meer is”.
Het College van B&W (bestaande uit PAB, CU/SGP en CDA), is voornemens flinke bezuinigingen los te laten op de culturele sector van Papendrecht. Te denken valt aan de bibliotheek, het theater en de beeldenboulevard / stichting Beeldenpark Drechtoevers. Recent lazen wij over de gevolgen van bezuinigingen bij de stichting Beeldenpark Drechtoevers een artikel in de Klaroen van 8 februari jl. Het artikel kunt u hieronder lezen. Wij citeren vanaf deze plek graag uit dat artikel de heer Bas den...
In de Media · 05. februari 2021
OP steunt actie ‘Raden in Verzet’ voor meer geld voor taken van de gemeente
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) sluit zich aan bij de landelijke actie ‘Raden in Verzet’. Want er moet meer geld naar gemeenten zoals Papendrecht om alle taken goed te kunnen uitvoeren.
In de Media · 03. februari 2021
PFAS hebben effect op immuunsysteem, veilige waarden aangescherpt
Het RIVM gaat een lagere gezondheidskundige grenswaarde gebruiken voor 4 PFAS-stoffen, waaronder PFOA. Die waarde is verlaagd, omdat deze stoffen schadelijker lijken te zijn dan tot nu toe bekend was. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben het RIVM gevraagd wat de nieuwe waarde betekent voor de onderzoeken naar PFOA die in onze regio zijn uitgevoerd.
In de Media · 01. februari 2021
Aandacht voor de jeugd i.r.t. Motie voor meer jeugdactiviteiten
Ondanks corona meer jeugdactiviteiten in Papendrecht dankzij een motie van Onafhankelijk Papendrecht.
In de Media · 01. februari 2021
Aandacht in Cie ABZ i.r.t. Propositie Lightrail noordflank Drechtsteden-Rotterdam
Propositie Lightrail noordflank Drechtsteden-Rotterdam.
In de Media · 28. januari 2021
Motie voor meer jeugdactiviteiten
Ondanks corona meer jeugdactiviteiten in Papendrecht dankzij een motie van Onafhankelijk Papendrecht.
In de Media · 18. januari 2021
Lagere gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS
Het RIVM gaat een lagere gezondheidskundige grenswaarde gebruiken voor 4 PFAS-stoffen, waaronder PFOA. Die waarde is verlaagd, omdat deze stoffen schadelijker lijken te zijn dan tot nu toe bekend was. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben het RIVM gevraagd wat de nieuwe waarde betekent voor de onderzoeken naar PFOA die in onze regio zijn uitgevoerd.

Meer weergeven