nieuws · 26. januari 2021
Gemeenteraad stelt het Kompas Sociaal Domein vast
We streven naar een gezond, veilig, sterk, sociaal en inclusief Papendrecht waar alle inwoners de ruimte hebben om mee te doen. Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven, zorgen voor zichzelf en voor elkaar. De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal. Uitgaan van de eigen (veer)kracht en de samenleving; Een gezonde keuze staat centraal; Iedereen kan meedoen en werkt naar vermogen; Voorzieningen zijn passend, toegankelijk en dichtbij. Het volledige document kunt u hieronder...
nieuws · 26. januari 2021
Maatschappelijk debat nodig over borging volksgezondheid bij uitrol van 5G
De ontwikkelingen op het gebied van de draadloze technologie gaan erg snel. Onze wereld wordt steeds digitaler en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van draadloze verbindingen. Met de komst van het Internet of Things (IoT) communiceren nu ook steeds meer apparaten draadloos met elkaar.
nieuws · 21. januari 2021
Instemming met principebesluit toekomst regionale samenwerking, mét motie
We stemmen in met het principebesluit. Van belang is dat de gemeente haar hervonden autonomie (haar onafhankelijkheid) dan ook effectief gebruikt en extra investeert in goede relaties en samenwerking met de omliggende gemeenten. Het gaat er telkens om het beste resultaat voor de inwoners te bereiken. Logge overlegstructuren behoren nu tot het verleden en dat is winst.
nieuws · 21. januari 2021
Motie geef meer ruimte aan kinderen om buiten te spelen in deze corona tijden
Motie geef meer ruimte aan kinderen om buiten te spelen.
nieuws · 19. januari 2021
Scherpere normering zeer zorgwekkende stoffen op komst
Vele vragen zijn door onze fractie de afgelopen vijf jaar gesteld. Over de effecten van PFAS in het menselijk lichaam. Over de effecten van PFAS in ons leefmilieu. Over de effecten van PFAS op moestuinen. Over de effecten van PFAS in ons drinkwater. En we hebben het niet alleen bij vragen stellen alleen gelaten.
In de Media · 18. januari 2021
Lagere gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS
Het RIVM gaat een lagere gezondheidskundige grenswaarde gebruiken voor 4 PFAS-stoffen, waaronder PFOA. Die waarde is verlaagd, omdat deze stoffen schadelijker lijken te zijn dan tot nu toe bekend was. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben het RIVM gevraagd wat de nieuwe waarde betekent voor de onderzoeken naar PFOA die in onze regio zijn uitgevoerd.
nieuws · 18. januari 2021
Papendrecht aansluiten op plan Lightrail van Dordrecht naar Leiden
Op korte termijn zijn acties nodig. Private en publieke sleutelspelers in Zuid-Holland identificeren vijf systeeminterventies die fundamenteel zijn en als eerste opgepakt moeten worden. Een van deze systeeminterventies is het openbaar vervoer en in het bijzonder de aanleg van een hoogwaardige Lightrailverbinding in Zuid-Holland. De gemeente Papendrecht doet er verstandig aan haar uiterste best te doen hierop aan te haken.
nieuws · 13. januari 2021
De jaarlijkse uitstoot van CO2 door de gemeente beloopt 3000 ton
De gemeente Papendrecht produceerde in 2019 2.997 ton CO2.
In de Media · 11. januari 2021
Zorg om reputatie weerhield chemiereus DuPont niet om dood en verderf te zaaien
Een groot bedrijf met een ‘groene’ reputatie nam een beslissing met verschrikkelijke gevolgen: chemieconcern DuPont maakte duizenden mensen ernstig ziek door de schadelijke stof PFOA in het milieu te dumpen. Een vergissing? De Amerikaanse econoom en bestsellerauteur Luigi Zingales dook in de zaak. In zijn studie over de vraag of vervuiling aandeelhouderswaarde maximaliseert laat hij zien dat DuPont een bewuste keuze maakte.
In de Media · 07. januari 2021
In gemeenten zijn 3.099 onafhankelijke politici actief
Het Wetenschappelijk Bureau OSF heeft eind 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar het aantal onafhankelijke politici in de gemeenten. Doel is enerzijds het verkrijgen van informatie, anderzijds het beschikken over een nulmeting om deze af te kunnen zetten tegen de aantallen onafhankelijke politici in de gemeenten na de verkiezingen van 16 maart 2022.

Meer weergeven