In de Media · 03. juli 2020
Karel Thieme enjoys the magic of clean water
nieuws · 02. juli 2020
De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van het college van 16 juni 2020, gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde besluit: 1. De jaarstukken 2019 vast te stellen 2. Het rekeningresultaat 2019 groot € 1.463.000 te storten in de algemene reserve 3. Voor Lokale aanpak jeugd € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 4. Voor Kunstcollectie "De Rietgors" € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 5. Voor Huisvesting...
In de Media · 01. juli 2020
nieuws · 01. juli 2020
Onafhankelijk Papendrecht voert eenzame strijd voor schoner en zachter kraanwater. Het kraanwater bevat 21,3 ng/l aan ‘zeer zorgwekkende’ PFAS stoffen.
In de Media · 30. juni 2020
‘Dark Waters’ ster Mark Ruffalo, advocaat Rob Bilott, vertelt het waargebeurde verhaal (Engels).
In de Media · 30. juni 2020
De website Papendrecht.net blijft tegen gelijke behandeling en bevoordeelt de andere politieke partijen. Waar het om ging was dat redacteur Huisman de pointe miste.
In de Media · 26. juni 2020
De provincie wil de grenzen van de wet opzoeken bij het beoordelen van de financiën van gemeenten als het rijk hen niet structureel meer geld geeft. Gedeputeerde Staten is opgelucht met de belofte van het kabinet om gemeenten incidenteel te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis, maar stelt dat structureel meer geld nodig is om het voortbestaan van bibliotheken, zwembaden en verenigingen te garanderen.
In de Media · 25. juni 2020
Gemeenteraad van Alblasserdam nu ook overtuigd van noodzaak emissies van PFAS en GenX terug te brengen naar nul.
In de Media · 23. juni 2020
‘het nieuwe normaal’ is abnormaal De plannen van de regering zijn niet mals: men wil de 1,5 m samenleving in de wet gaan vastleggen. Een groeiende groep wetenschappers, naast kritische epidemiologen en virologen, maakt zich ernstige zorgen over de manier waarop dit gaat én waar dit heen gaat. Ook de VNG en het Genootschap van Burgemeesters maken zich zorgen, alsmede staatsrechtgeleerden, waaronder Prof. Wim Voermans, die waarschuwen voor de gevaren die op de loer liggen. De ‘theorie’...
In de Media · 19. juni 2020
‘het nieuwe normaal’ is abnormaal De plannen van de regering zijn niet mals: men wil de 1,5 m samenleving in de wet gaan vastleggen. Een groeiende groep wetenschappers, naast kritische epidemiologen en virologen, maakt zich ernstige zorgen over de manier waarop dit gaat én waar dit heen gaat. Ook de VNG en het Genootschap van Burgemeesters maken zich zorgen, alsmede staatsrechtgeleerden, waaronder Prof. Wim Voermans, die waarschuwen voor de gevaren die op de loer liggen. De ‘theorie’...

Meer weergeven