Welkom op de website van Onafhankelijk Papendrecht


Waarom kiezen voor Onafhankelijk Papendrecht?

 

Wij doen mee met de gemeenteraadsverkiezingen die op 14/15/16 maart 2022 worden gehouden. We hebben een lijst met 15 enthousiaste en bekwame kandidaten. Van jong tot oud, mannen en vrouwen en ook mensen met cultureel diverse achtergronden.

 

1.       De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vindt u hier

-        https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/campagne/de-kandidaten/

 

Bijzonder is dat we vijf jongeren op de kieslijst hebben staan. De achterliggende reden hiervan is dat we het jongerenbeleid in Papendrecht willen gaan vernieuwen. Denk aan een overdekte ontmoetingsruimte waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, denk aan een cultuurhuis waar theater, film en muziek getoond en gemaakt kunnen worden. Op de fietsenstalling op de Meent willen we het personeel weer terughalen, omdat menselijk toezicht beter functioneert dan videocameratoezicht. Bovendien is het gezelliger. Ook willen we boven de A15 een Onderwijscampus van de twee voortgezet onderwijs scholen met daarbij een sportpark. Samenwerking met gemeente Molenlanden ligt dan voor de hand omdat bijna 40% van de scholierenpopulatie afkomstig is uit de Molenlanden.

 

De twee voetbalverenigingen kunnen daar ook een plek krijgen, met nieuwe kunstgrasvelden, zeker als de beide voetbalverenigingen gaan fuseren. Op de vrijkomende locaties kunnen we nieuwe woningen bouwen en dat levert de gemeente geld op. We investeren dus in de toekomst van Papendrecht. Omdat de mobiliteit dringend verbetering behoeft willen we ons inzetten voor de aanleg van een Lightrail verbinding die van Baanhoek (Sliedrecht) via Papendrecht en Alblasserdam naar Rotterdam doorgetrokken wordt. Met een aansluiting op de oude lijn van Dordrecht naar Leiden wordt Papendrecht dan via het spoor op een duurzame, comfortabele en bovendien snelle manier deel van het spoornetwerk in de Randstad. Dat biedt vele voordelen ten opzichte van de huidige situatie. De auto blijft belangrijk, net als de fiets, voor lokale verplaatsing, maar met een Lightrail heb je meer mogelijkheden om te reizen. Dit kan het drukke verkeer op de A15 ontlasten. Het benodigde geld komt, met een goed plan, uit het Nationaal Groeifonds. Ook moeten er weer meer bussen gaan rijden, zeker in het weekend.

 

Participatie is bij ons geen lege huls. Wij willen bij elk plan participatie van inwoners mogelijk maken, niet pas aan het eind, maar al bij het begin van elk plan. Op die manier informeren we de inwoners van te voren over ideeën en plannen en gaan we pas na consultatie over tot planvorming. Inspraak van inwoners is dan geen dode letter meer. We staan voor lokaal maatwerk om een optimaal werkklimaat en woongenot voor u te helpen realiseren.

 

Ook willen we een Corona Noodfonds instellen waarmee we plaatselijke ondernemers actief willen steunen, zeker als zij tussen wal en schip vallen bij rijksregelingen. Een solide sociaal beleid hoort daarbij. Woningbouw is topprioriteit, en wij willen dat snel realiseren. Een cultuurhuis met alle instellingen onder 1 dak naast het gemeentehuis in plaats van een woontoren van 30 meter hoog.

 

En er zijn nog veel meer interessante en vernieuwende plannen die u in ons verkiezingsprogramma kunt lezen. Onafhankelijk Papendrecht is de meest actieve politieke partij van Papendrecht! Wij zijn benaderbaar en gemotiveerd om voor u het verschil te maken. En niet alleen tijdens verkiezingstijd. Als u op Onafhankelijk Papendrecht stemt dan weet u zeker dat uw stem goed terecht komt. Want wij zijn er voor u en wij staan tot uw beschikking. Bij vragen kunt u bellen met Ruud Lammers (06-10964340) of met Karel Spitsbaard (06-43771689).

 

2.       U kunt debatten terugkijken via deze links

-        https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/campagne/interview-tv-papendrecht/

-        https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/campagne/debat-rtv-papendrecht-1/

-        https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/campagne/debat-rtv-rijnmond-1/

 

3.       U kunt ons verkiezingsprogramma lezen via deze link

-        https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/verkiezingsprogramma/op-verkiezingsprogramma/

 

4.       U kunt lezen wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan via deze link

-        https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/verkiezingsprogramma/weblogs-2018-2022-directe-links/

 

5.       Themakaarten zijn via deze link te vinden

-        https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/campagne/digitale-themakaarten/

 

6.       Onafhankelijk Papendrecht voert campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

De campagne vindt maandelijks plaats op wisselende locaties in Papendrecht waarbij de fractieleden in gesprek gaan met de inwoners. De campagne omvat onder andere het uitleg geven over de standpunten en het verkiezingsprogramma. De website geeft dagelijks informatie over de plaatselijke politieke ontwikkelingen. Onafhankelijk Papendrecht is ook actief op Facebook en Instagram.

-        https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/campagne/

Bel met Ruud Lammers Telefoon 06-10964340
Bel met Ruud Lammers Telefoon 06-10964340

Onafhankelijk Papendrecht is een plaatselijke politieke groepering die mensen bundelt die staan voor wat ze zeggen. Wij kijken onbevooroordeeld naar ideeën, plannen en voorstellen. Wij zijn deskundig, benaderbaar, betrouwbaar en creatief. Wij komen op voor uw plaatselijke belang. Ons motto is: doen wat je zegt!


Klaroen 29 december 2021
Klaroen 29 december 2021