nieuws

nieuws · 20. maart 2019
Motivatie Ruud Lammers
nieuws · 18. maart 2019
Wij stellen vandaag voor aan het College van B. en W. om als gemeente initiatiefnemer te worden voor de aanleg in Papendrecht van zogenaamde ‘Tiny Forests’. Daarvoor is het van belang allereerst te inventariseren op welke plekken in de gemeente deze ‘Tiny Forests' zouden kunnen worden ingepast en vervolgens is het van belang de gemeente aan te melden bij IVN.
nieuws · 11. maart 2019
In augustus 2018 zijn de resultaten bekend geworden van het aanvullende onderzoek dat de Gemeente Papendrecht op aandrang van de besturen van de moestuinencomplexen van V.O.T.P. en D.E.S. heeft laten uitvoeren. Wij herhalen hier de resultaten. Overschrijdingen van de norm bij slootwater. Verhoogde concentraties PFOA en GenX in het slootwater bij de moestuinen zijn aangetroffen.
nieuws · 07. maart 2019
Het is onze visie dat de cliënten van de voedselbanken integraal onderdeel dienen te zijn/ te worden van collectieve belangenbehartiging conform de sociale wetgeving die in Nederland geldt. Verschillen in behandeling in gelijke gevallen in onderscheiden gemeenten leiden tot ongewenste vormen van discriminatie en daar zijn we een tegenstander van.
nieuws · 06. maart 2019
Verzoek om de uitwerking van de Motie Mediafonds voortvarend op te pakken. De Motie Mediafonds werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen op 12 juli 2018; alleen de fractie van het PAB stemde tegen betere onafhankelijke journalistiek.
nieuws · 06. maart 2019
Vooral de oneerlijke verdeling van de waterschapsbelasting tussen huishoudens en het bedrijfsleven zit de AWP dwars. “De vervuiler moet méér betalen, de burgers minder, zo simpel is het”, vindt Middendorp. De AWP hoopt dat nu op lokaal niveau stevige openbare debatten worden gevoerd over de kostenverdeling. “Die debatten zijn belangrijk omdat burgers geen weet hebben van hoe oneerlijk de lasten verdeeld zijn”, legt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp uit.
nieuws · 05. maart 2019
Rotterdam Maritime Capital, het MKB katalysatorfonds, de Human Capital agenda en andere thema's: Dit alles levert een bijdrage aan de stevige regionale economische ambities! En daarmee aan de economische positie van onze gemeente.
nieuws · 19. februari 2019
Onze AWP Speerpunten: leest u even met ons mee? Voor onze kinderen! – want ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water! Mensen echt serieus nemen! – want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert! Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken! – want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijven! Geen viezigheid in ons water! – want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur! Plezier met water! – want de AWP wil dat mensen kunnen genieten van...
nieuws · 14. februari 2019
Achtergrondinformatie GenX GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings (fluorpolymeren) te maken. Sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours in Dordrecht de GenX-technologie als vervanging van PFOA, een andere geperfluoreerde stof. Voordat de stof in gebruik werd genomen heeft Chemours GenX geregistreerd bij het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA). In het registratiedossier zijn verplichte risicobeoordelingen opgenomen. Het bedrijf moet hierbij aantonen dat de stof zonder risico’s...
nieuws · 11. februari 2019
De Provincie Zuid-Holland liet recent weten dat Chemours verplicht is een partij vloeibaar FRD-houdend afval afkomstig uit Dordrecht bij het failliete Italiaanse bedrijf Miteni retour te nemen. Ook zou de indirecte lozing in rivier de Merwede van de GenX stof FRD-903 verder worden gereduceerd naar 148 kg per jaar. Op grond van de ingebruikname van een koolfilter ten behoeve van de waterzuivering is het streven de emissie van deze stof terug te brengen naar 20 kg per jaar. Het probleem dat zich...

Meer weergeven