nieuws

nieuws · 22. januari 2019
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter, Markt 22, 3351 PB Papendrecht Papendrecht 22 januari 2019 Onderwerp Handhaving parkeerbeleid Beukenlaan, Lisdreef, Rietdreef, Zwanenbloemplein Geachte heer Moerkerke, Op maandag 21 januari 2019 heeft de heer de Bruijn onze fractie tijdens het spreekuur van Onafhankelijk Papendrecht bijgepraat. Wij werden van zijn verhaal niet vrolijk. Wat is er aan de hand? En waarom treedt de overheid niet...
nieuws · 21. januari 2019
Uitnodiging fractievergadering Onafhankelijk Papendrecht Maandag 21 januari 2019 Gemeentehuis Papendrecht Tijd van 20:00-22:30 uur Agenda 1. Opening 2. Vaststelling van de agenda 3. Verslag vergadering d.d. 10-12-2018 4. Mededelingen 5. Gemeenteraad – stukken in iBabs. vergadering van donderdag 24 januari - Uit de Commissie ABZ - Uit de Commissie Ruimte - Uit de Commissie Samenleving gecombineerde commissies ruimte en samenleving: presentatie verkenner VO scholen werkgroep bestuurlijke...
nieuws · 18. januari 2019
Verzoek om de uitwerking van de Motie Mediafonds voortvarend op te pakken. De Motie Mediafonds werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen op 12 juli 2018; alleen de fractie van het PAB stemde tegen betere onafhankelijke journalistiek.
nieuws · 16. januari 2019
Het kabinet en de burgemeesters van vier grote steden (G4) voeren in het geheim overleg over de financiering van grote openbaarvervoerprojecten in de Randstad. Het Rijk en de G4 hebben hier niet het geld voor, dus willen ze private investeerders, zoals pensioenfondsen, overhalen mee te betalen. Zij onderzoeken nu hoe samenwerking met private financiële partijen mogelijk is om grote infrastructurele projecten te realiseren, zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Het overleg...
nieuws · 14. januari 2019
nieuws · 14. januari 2019
De 30 km/zone bij de Veerweg begint vlak voor de kruising met de PC Hooftlaan.
nieuws · 10. januari 2019
door Nanda van Heteren Papendrechts Nieuwsblad d.d. 10 januari 2019 PAPENDRECHT – De Papendrechtse raadszaal was woensdag 9 januari het terrein voor eerstejaars studenten Bedrijfskunde aan het Da Vinci College. De lokale politieke partij Partij van de Arbeid (PvdA) had de studenten opdracht gegeven om een onderzoek onder Papendrechtse jongeren te houden. De resultaten werden deze middag gepresenteerd. Het projectplan is geschreven door docenten van het Da Vinci College. Het onderzoeksrapport...
nieuws · 07. januari 2019
Onafhankelijk Papendrecht is een groot voorstander van een directe Lightrail verbinding van de regio (noordflank) Drechtsteden met Rotterdam. Een directe Lightrail verbinding zou voor de inwoners van de gemeenten Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht vanuit de Drechtsteden de capaciteit van het personenvervoer op een kwalitatief hoogwaardige manier kunnen verbeteren. De ontsluiting van het gebied via een Lightrail verbinding vanuit de...
nieuws · 14. december 2018
In deze laatste nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen jaar.
nieuws · 13. december 2018
Gelet op de ontwikkelingen in de maatschappij was het voor onze fractie een teken aan de wand dat wij in Papendrecht niet achter konden blijven. Vandaar dat wij vandaag de motie kinderpardon indienen. De afspraken in het Kinderrechtenverdrag werden op 20 november 1989 unaniem aangenomen door de Verenigde Naties in New York. Op 8 maart 1995 werd het verdrag door Nederland bekrachtigd. Artikel 3.1 van dat verdrag bepaalt het volgende: ‘Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze...

Meer weergeven