In de Media

In de Media · 11. januari 2019
De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren doordat het rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten rekenen die extra kostenpost door aan hun inwoners. Huurders betalen dit jaar 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.
In de Media · 18. december 2018
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA gepubliceerd. Deze is 15 maal strenger dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM in 2016 heeft afgeleid.
In de Media · 15. december 2018
De staatscommissie is ingesteld om te onderzoeken of het parlementaire stelsel beantwoordt aan de eisen van de tijd. Het parlementaire stelsel vertegenwoordigt de Nederlandse bevolking, is (mede) verantwoordelijk voor beleid en wetgeving en controleert de regering. Door tal van (maatschappelijke) ontwikkelingen is de vraag gerezen of dit parlementair stelsel nog bevredigend werkt en of dat in de nabije toekomst zal blijven doen. Maatschappelijke ontwikkelingen De Nederlandse burger wil meer...
In de Media · 14. december 2018
De gemeenteraad van Papendrecht heeft op donderdagavond 13 december 2018 een motie over een kinderpardon, ingediend door de fractie van OP, verworpen.
In de Media · 14. december 2018
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 december jl. heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht hierover vragen gesteld. Het antwoord van de burgemeester luidde dat deze kostenoverschrijding voor rekening van de Veiligheidsregio zal komen. De gemeente Papendrecht betaalt hieraan, als deelnemer aan de Veiligheidsregio, weliswaar per saldo een klein bedrag mee, maar het betekent niet dat de gemeente voor de totale kostenoverschrijding op zal draaien.
In de Media · 10. december 2018
Vier jaar geleden heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een ICT-fraude op de politieke agenda gezet.
In de Media · 21. november 2018
'Galerijvloer niet veilig' (Sterflat). Onafhankelijk Papendrecht stelde hierover vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 oktober 2018.
In de Media · 15. november 2018
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stelde een vraag aan het college van B&W over de naamgeving van een straat in Papendrecht. Volgens onze fractie dient de naam van deze Nederlandse schilder correct geschreven te worden: Jan van Goyen. Het college heeft ernaar gekeken en kwam op 13 november 2018 tot onderstaand antwoord: Bij deze de beantwoording van de technische vraag van OP over 'straatnaambordje Jan van Goyen'. Dit antwoord is afgestemd met wethouder Kees de Ruijter en het...
In de Media · 27. oktober 2018
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft eerder reeds een tunnel bepleit. Lees daarover meer via (onder andere) deze link.
In de Media · 27. september 2018
Wij vinden het ronduit onwenselijk dat de politieke dialoog over controversiële dossiers – via het zogenaamde ‘paardenmiddel’ van het inroepen van de vertrouwelijkheid (de grijze variant van de geheimhouding) – buiten de openbaarheid wordt gehouden, niet met de bedoeling te informeren maar met de bedoeling de Gemeenteraad (= de gekozen volksvertegenwoordiging) de facto te muilkorven.

Meer weergeven