In de Media

In de Media · 21. maart 2019
In de Media · 18. maart 2019
Mevrouw Blootshoofd- van Gangelen, de moeder van mevrouw Rita Blootshoofd die in de pers het woord voert, woonde in een aanleunwoning in de Badhuisstraat. Ze kreeg verzorging van de Rivas. Afgelopen december (2018) heeft zij een longontsteking gehad en als een gevolg daarvan had ze meer verzorging nodig. Vanwege een andere indicatiestelling – eerst WMO en daarna Wet langdurige zorg (Wlz) – zou mevrouw binnen 6 dagen hebben moeten verhuizen.
In de Media · 17. maart 2019
Lijst 2, de combinatielijst van twee lokaal gerichte partijen, de Algemene Waterschapspartij AWP en Lokale Regiobelangen Rivierenland LRR, zet zich daarom in voor een eerlijke verdeling van de lasten, zodat de vervuiler gaat betalen en de lasten voor inwoners niet verder hoeven te stijgen. Kiest u voor ons op 20 maart 2019? Stem lijst 2: AWP en LRR niet politiek, wel lokaal.
In de Media · 15. maart 2019
De landelijke onderwijsstaking.
In de Media · 14. maart 2019
Illustratie Stella Smienk & Rik van Schagen - "Het is belangrijk dat inwoners voldoende op de hoogte zijn van de onderwerpen die binnen hun gemeente of regio spelen. Daarvoor is onafhankelijke en kritische media op lokaal niveau noodzakelijk, maar ook een overheid die zelf open en transparant is.” Dat schreef minister Kajsa Ollongren op 5 juli 2018 in haar Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie.
In de Media · 13. maart 2019
In de Media · 12. maart 2019
In de Media · 08. maart 2019
Achtergrondinformatie Stem AWP niet politiek wel deskundig
In de Media · 03. maart 2019
'Lokale partijen verdubbelen zetelaantal'
In de Media · 03. maart 2019
Ruud Lammers is kandidaat voor het algemeen bestuur. “Ik wil de belangen van de inwoners graag dienen en hen in het algemeen bestuur van de Provincie Zuid-Holland vertegenwoordigen. Ik zie in de praktijk van alledag dat dát veel beter kan. Daar wil ik mij graag voor inspannen!”

Meer weergeven