In de Media

In de Media · 14. december 2018
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 december jl. heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht hierover vragen gesteld. Het antwoord van de burgemeester luidde dat deze kostenoverschrijding voor rekening van de Veiligheidsregio zal komen. De gemeente Papendrecht betaalt hieraan, als deelnemer aan de Veiligheidsregio, weliswaar per saldo een klein bedrag mee, maar het betekent niet dat de gemeente voor de totale kostenoverschrijding op zal draaien.
In de Media · 10. december 2018
Vier jaar geleden heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een ICT-fraude op de politieke agenda gezet.
In de Media · 21. november 2018
'Galerijvloer niet veilig' (Sterflat). Onafhankelijk Papendrecht stelde hierover vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 oktober 2018.
In de Media · 15. november 2018
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stelde een vraag aan het college van B&W over de naamgeving van een straat in Papendrecht. Volgens onze fractie dient de naam van deze Nederlandse schilder correct geschreven te worden: Jan van Goyen. Het college heeft ernaar gekeken en kwam op 13 november 2018 tot onderstaand antwoord: Bij deze de beantwoording van de technische vraag van OP over 'straatnaambordje Jan van Goyen'. Dit antwoord is afgestemd met wethouder Kees de Ruijter en het...
In de Media · 27. oktober 2018
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft eerder reeds een tunnel bepleit. Lees daarover meer via (onder andere) deze link.
In de Media · 27. september 2018
Wij vinden het ronduit onwenselijk dat de politieke dialoog over controversiële dossiers – via het zogenaamde ‘paardenmiddel’ van het inroepen van de vertrouwelijkheid (de grijze variant van de geheimhouding) – buiten de openbaarheid wordt gehouden, niet met de bedoeling te informeren maar met de bedoeling de Gemeenteraad (= de gekozen volksvertegenwoordiging) de facto te muilkorven.
In de Media · 16. juli 2018
PAPENDRECHT – DuPont/Chemours heeft een wettige vergunning om GenX te lozen, wat onlangs door de rechter is bevestigd. Toch dienden Onafhankelijk Papendrecht, GroenLinks en PvdA een motie in om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te bekijken hoe we het drinkwater zo zuiver mogelijk kunnen houden. De motie werd door de andere partijen niet ondersteund en werd hierdoor afgewezen. RTV Papendrecht maakte hiervan een korte reportage.
In de Media · 04. juli 2018
Ziet u het volgende persberichtfragment in juli 2025 - dus over zeven jaar - al voor zich? “Station de Witte Brug feestelijk geopend door Koningin Maxima!” en het krantenartikel vervolgt: “Na een korte intensieve periode van planvorming, overleg en dito besluitvorming heeft de provincie Zuid-Holland er een fonkelnieuwe spoorlijn bij. De 18 km Lightrail-spoorweg die Sliedrecht en Papendrecht via Alblasserdam en Ridderkerk met Rotterdam verbindt, omzeilt de files, en brengt u vanaf station...
In de Media · 04. juni 2018
In de Media · 24. mei 2018

Meer weergeven