In de Media

In de Media · 11. juli 2019
Vorige week werd voor de 42e keer een met bier en wijn overgoten lobbybarbecue georganiseerd in de tuin van perscentrum Nieuwspoort, betaald door de vlees- en pluimvee-industrie. Alleen leden van het parlement, het kabinet en lobbyisten uit de vee- en vleesindustrie zijn uitgenodigd. "Onacceptabel dat de parlementaire barbecue nog steeds in deze vorm kan bestaan. Een lobbyfestijn dat openlijk de indruk wekt van verbondenheid tussen politiek en vleesindustrie", zegt PvdD-fractievoorzitter...
In de Media · 09. juli 2019
Vasthoudendheid OP loont: GenX aangewezen als zeer zorgwekkende stof
In de Media · 01. juli 2019
In de Media · 28. juni 2019
Gisteren werd officieel bekend gemaakt dat het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) de stof GenX heeft aangewezen als zeer zorgwekkende stof.
In de Media · 19. juni 2019
In de Media · 12. juni 2019
De afgelopen drie jaar zijn we bezig geweest om meer bewustwording te genereren ten aanzien van stoffen die in onze leefomgeving worden geloosd en die schadelijk zijn voor mens en dier. Het is een proces van vallen en opstaan, waarbij we zien dat niet alleen bedrijven maar ook de overheid steken hebben laten vallen. Het streven is erop gericht met elkaar een schonere leefomgeving te bereiken door minder uitstoot van schadelijke stoffen (ook wel zeer zorgwekkende stoffen genoemd) in ons...
In de Media · 04. juni 2019
Het College van B&W van de gemeente Papendrecht ontwijkt vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht over de opeenhoping van gevaarlijke GenX-stoffen in (dode) vissen.
In de Media · 03. juni 2019
In de Media · 29. mei 2019
In de Media · 27. mei 2019
De Jeugdzorg laat in Papendrecht een fikse stijging bij de vraag naar Jeugdhulp zien. De fractie vroeg eerder waaraan dat kon liggen? Recent schreef hoogleraar constitutioneel organisatierecht Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur: de 'VNG heeft de gemeenten in het pak genaaid'. De tekorten op het Sociaal Domein inclusief de Jeugdzorg zijn enorm. In de Drechtraad is deze problematiek aan de orde gesteld, en wij hebben aandacht gevraagd voor de problematiek van de inwoners die...

Meer weergeven