Posts met de tag nieuws


nieuws · 17. juni 2019
De afgelopen drie jaar zijn we als fractie actief bezig geweest om meer bewustwording te genereren ten aanzien van (giftige) stoffen die in onze leefomgeving worden geloosd en die schadelijk zijn voor mens en dier. Het is een proces van vallen en opstaan (gebleken), waarbij we zien dat niet alleen bedrijven maar ook de overheden steken hebben laten vallen. Het streven is erop gericht met elkaar een schonere leefomgeving te bereiken door minder uitstoot van schadelijke stoffen (ook wel zeer...
nieuws · 27. mei 2019
Het College van B&W van de gemeente Papendrecht ontwijkt vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht over de opeenhoping van gevaarlijke GenX-stoffen in (dode) vissen.
nieuws · 23. mei 2019
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter, Markt 22 3351 PB Papendrecht Papendrecht 23 mei 2019 Onderwerp Benutting pand voormalige bibliotheek Geachte heer Moerkerke, Sedert onze brief van 26 april 2017 is er een hele correspondentie ontstaan over de invulling van het nu alweer twee jaar leegstaande voormalige pand van de bibliotheek aan de Markt. Recent volgde nog weer een aanbod aan de rijwielhandel Korteland om het pand voor €...
nieuws · 15. mei 2019
Minibossen in Papendrecht - Commissie Ruimte 15 mei 2019 Wat is een Minibos? Een Minibos is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een Minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme...
nieuws · 08. mei 2019
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter, Markt 22 3351 PB Papendrecht Papendrecht, 8 mei 2019 Onderwerp: Vernoemen straat of plein in Papendrecht naar Pim Fortuyn Geachte heer Moerkerke, Onafhankelijk Papendrecht vraagt vandaag aan het gemeentebestuur om in onze gemeente een straat (of een plein) te vernoemen naar Pim Fortuyn. Eergisteren was het exact zeventien jaar geleden dat de veelbesproken politicus werd vermoord. Onafhankelijk...
nieuws · 07. mei 2019
Papendrechts leidingwater bevat 22x meer GenX dan leiding-water uit Dordrecht en 142x keer meer dan leidingwater uit Sliedrecht. Vanwege het grote verschil is de test door het laboratorium nog een keer uitgevoerd, met hetzelfde resultaat. Het chemisch/toxicologisch laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), onder leiding van Prof. Dr. Jacob de Boer, heeft vastgesteld dat zich in, een door henzelf genomen, monster van Papendrechts leidingwater 20 nanogram (ng) per liter...
nieuws · 04. mei 2019
nieuws · 03. april 2019
Tot ons kwam het bericht dat de gebruikte koolstoffilters die onder meer de giftige stof GenX afvangen bij DuPont/ Chemours worden vervoerd naar en vervolgens verbrand in België.
nieuws · 02. april 2019
Aan de Burgemeester van de gemeente Papendrecht, T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke Markt 22 3351 PB Papendrecht Papendrecht dinsdag 2 april 2019 Onderwerp Brand en calamiteit bij Chemours – zijn we voorbereid? Vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde Geachte heer Moerkerke, Op 1 april 2019 (geen 1- april grap) ontstond er een grote brand bij een bedrijf op de Veerplaat in Dordrecht. Lees in de bijlage bij deze brief wat daarover op de website van de OZHZ te lezen was. Deze locatie is...
nieuws · 28. maart 2019
OP vindt dat de gemeente rookvrije zones moet propageren. "Zeker bij het Sportcentrum, dat eigendom is van de gemeente en bovendien een voorziening is die beoogt juist aan de gezondheid van de gebruikers bij te dragen", zo redeneert de partij. OP heeft een motie opgesteld om rookvrije zones bij gemeentelijke gebouwen af te dwingen, dus niet alleen bij het Sportcentrum, maar bij alle gebouwen die eigendom van de gemeente Papendrecht zijn.

Meer weergeven