In de Media · 21. maart 2019
nieuws · 20. maart 2019
Motivatie Ruud Lammers
In de Media · 18. maart 2019
Mevrouw Blootshoofd- van Gangelen, de moeder van mevrouw Rita Blootshoofd die in de pers het woord voert, woonde in een aanleunwoning in de Badhuisstraat. Ze kreeg verzorging van de Rivas. Afgelopen december (2018) heeft zij een longontsteking gehad en als een gevolg daarvan had ze meer verzorging nodig. Vanwege een andere indicatiestelling – eerst WMO en daarna Wet langdurige zorg (Wlz) – zou mevrouw binnen 6 dagen hebben moeten verhuizen.
nieuws · 18. maart 2019
Wij stellen vandaag voor aan het College van B. en W. om als gemeente initiatiefnemer te worden voor de aanleg in Papendrecht van zogenaamde ‘Tiny Forests’. Daarvoor is het van belang allereerst te inventariseren op welke plekken in de gemeente deze ‘Tiny Forests' zouden kunnen worden ingepast en vervolgens is het van belang de gemeente aan te melden bij IVN.
In de Media · 17. maart 2019
Lijst 2, de combinatielijst van twee lokaal gerichte partijen, de Algemene Waterschapspartij AWP en Lokale Regiobelangen Rivierenland LRR, zet zich daarom in voor een eerlijke verdeling van de lasten, zodat de vervuiler gaat betalen en de lasten voor inwoners niet verder hoeven te stijgen. Kiest u voor ons op 20 maart 2019? Stem lijst 2: AWP en LRR niet politiek, wel lokaal.
In de Media · 15. maart 2019
De landelijke onderwijsstaking.
In de Media · 14. maart 2019
Illustratie Stella Smienk & Rik van Schagen - "Het is belangrijk dat inwoners voldoende op de hoogte zijn van de onderwerpen die binnen hun gemeente of regio spelen. Daarvoor is onafhankelijke en kritische media op lokaal niveau noodzakelijk, maar ook een overheid die zelf open en transparant is.” Dat schreef minister Kajsa Ollongren op 5 juli 2018 in haar Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie.
In de Media · 13. maart 2019
In de Media · 12. maart 2019
nieuws · 11. maart 2019
In augustus 2018 zijn de resultaten bekend geworden van het aanvullende onderzoek dat de Gemeente Papendrecht op aandrang van de besturen van de moestuinencomplexen van V.O.T.P. en D.E.S. heeft laten uitvoeren. Wij herhalen hier de resultaten. Overschrijdingen van de norm bij slootwater. Verhoogde concentraties PFOA en GenX in het slootwater bij de moestuinen zijn aangetroffen.

Meer weergeven