nieuws · 11. juli 2019
Na een opiniërende discussie werd het door de voltallige oppositie ingediende amendement uitgebreid met de toevoeging dat een ambtenaar onder verantwoordelijkheid van de griffier als technisch adviseur bij de agendacommissie van de gemeenteraad kan worden uitgenodigd. Feitelijk was dit natuurlijk allang mogelijk, maar nu is het dan formeel opgeschreven. Het belangrijkste winstpunt is dat de ambtelijke beleidscoördinator, als zogenaamd louter technisch adviseur, geen permanente zitting in de...
In de Media · 11. juli 2019
Vorige week werd voor de 42e keer een met bier en wijn overgoten lobbybarbecue georganiseerd in de tuin van perscentrum Nieuwspoort, betaald door de vlees- en pluimvee-industrie. Alleen leden van het parlement, het kabinet en lobbyisten uit de vee- en vleesindustrie zijn uitgenodigd. "Onacceptabel dat de parlementaire barbecue nog steeds in deze vorm kan bestaan. Een lobbyfestijn dat openlijk de indruk wekt van verbondenheid tussen politiek en vleesindustrie", zegt PvdD-fractievoorzitter...
In de Media · 09. juli 2019
Vasthoudendheid OP loont: GenX aangewezen als zeer zorgwekkende stof
nieuws · 04. juli 2019
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht Onderwerp Ecologisch verantwoord maaibeleid en –beheer Bijen en bloemen Vandaag bemerkten wij al fietsend door Papendrecht dat er op sommige plekken gemaaid was. Ook werden wij aangesproken door een inwoonster van onze gemeente die had deelgenomen aan de bijeenkomst Natuurvriendelijk Maaibeheer op 14 mei jl. Zij maakte zich terecht grote zorgen over het maaibeleid, want de bloemen waaraan zij een geluksgevoel ontleent in de ochtend waren...
nieuws · 02. juli 2019
nieuws · 01. juli 2019
Laatste update van de motie waardering voedselbanken Drechtsteden die wij voornemens zijn in te dienen bij de Drechtraad van 2 juli 2019. Wij hopen nog steeds op voldoende steun om de motie aangenomen te krijgen. Naar aanleiding van een artikel in het AD (zie het artikel hiernaast) van vandaag wordt de motie morgen misschien niet ingediend: de kans op een meerderheid in de Drechtraad lijkt op dit moment klein. De indieners zullen morgen overleggen. Van de beweringen die door de voedselbank...
In de Media · 01. juli 2019
In de Media · 28. juni 2019
Gisteren werd officieel bekend gemaakt dat het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) de stof GenX heeft aangewezen als zeer zorgwekkende stof.
nieuws · 26. juni 2019
OP voorstander van verkabelen en optimaliseren hoogspanningsverbindingen Tijdens de commissie Ruimte van 26 juni 2019 kwam aan de orde de vraag of we op de goede weg waren als het gaat om het proactief verbeteren van de hoogspanningsverbindingen. In samenwerking met TenneT wordt nu gewerkt aan plannen om te verkabelen en te optimaliseren. Onafhankelijk Papendrecht is hier een voorstander van. Het college heeft vorig jaar besloten om aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna...
nieuws · 24. juni 2019
Tijdens de commissie ABZ van maandag 24 juni 2019 kwam de Doorlichting ambtelijk apparaat aan de orde. In het Berenschot rapport werd gemeld dat de overhead apparaatskosten een afwijking van +20% te zien geeft (in zijn geheel) waarbij de categoriën Financiën en Control (+45%), Personeel en Organisatie (+73%), Bestuurszaken en bestuursondersteuning (+96%), Communicatie (+65%) en Inkoop (+103%) de uitschieters zijn. Samenvattend: de totale kosten per inwoner zijn 15% hoger dan gemiddeld. Dit...

Meer weergeven