In de Media · 15. december 2018
De staatscommissie is ingesteld om te onderzoeken of het parlementaire stelsel beantwoordt aan de eisen van de tijd. Het parlementaire stelsel vertegenwoordigt de Nederlandse bevolking, is (mede) verantwoordelijk voor beleid en wetgeving en controleert de regering. Door tal van (maatschappelijke) ontwikkelingen is de vraag gerezen of dit parlementair stelsel nog bevredigend werkt en of dat in de nabije toekomst zal blijven doen. Maatschappelijke ontwikkelingen De Nederlandse burger wil meer...
nieuws · 14. december 2018
In deze laatste nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen jaar.
In de Media · 14. december 2018
De gemeenteraad van Papendrecht heeft op donderdagavond 13 december 2018 een motie over een kinderpardon, ingediend door de fractie van OP, verworpen.
In de Media · 14. december 2018
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 december jl. heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht hierover vragen gesteld. Het antwoord van de burgemeester luidde dat deze kostenoverschrijding voor rekening van de Veiligheidsregio zal komen. De gemeente Papendrecht betaalt hieraan, als deelnemer aan de Veiligheidsregio, weliswaar per saldo een klein bedrag mee, maar het betekent niet dat de gemeente voor de totale kostenoverschrijding op zal draaien.
nieuws · 13. december 2018
Gelet op de ontwikkelingen in de maatschappij was het voor onze fractie een teken aan de wand dat wij in Papendrecht niet achter konden blijven. Vandaar dat wij vandaag de motie kinderpardon indienen. De afspraken in het Kinderrechtenverdrag werden op 20 november 1989 unaniem aangenomen door de Verenigde Naties in New York. Op 8 maart 1995 werd het verdrag door Nederland bekrachtigd. Artikel 3.1 van dat verdrag bepaalt het volgende: ‘Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze...
nieuws · 10. december 2018
Op 18 oktober kwam de motie Kinderpardon in de gemeenteraad aan de orde. Die motie haalde het toen niet, een herkansing komt eraan. Want de fractie van Onafhankelijk Papendrecht zal donderdag aanstaande een nieuwe motie indienen.
In de Media · 10. december 2018
Vier jaar geleden heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een ICT-fraude op de politieke agenda gezet.
nieuws · 03. december 2018
Recent heeft de redacteur van de website Papendrecht.net, die het met de inhoud van mijn laatste column niet eens was, besloten om mij verder maar helemaal van het schrijven van een column op Papendrecht.net uit te sluiten. Ik heb het Papendrechts Nieuwsblad vandaag gemaild met de vraag of ik misschien in hun blad maandelijks een column zou mogen schrijven? Het antwoord staat hieronder te lezen. De (kwaliteit van de) verslaglegging van het behandelde in de gemeenteraad is pover - zie het...
nieuws · 29. november 2018
Propositie Lightrail noordflank Drechtsteden-Rotterdam.
nieuws · 28. november 2018
Overleg: handhaving parkeerbeleid Beukenlaan, Lisdreef, Rietdreef, Zwanenbloemplein. Op aandringen van onze fractie heeft een verkeersdeskundige deze week namens de gemeente contact opgenomen. Er komt een overleg met de wethouder, de politie, de handhaving en de verkeersdeskundige om de problemen te bespreken.

Meer weergeven