nieuws · 12. september 2019
Het Salafisme is in opmars in Nederland. Wij vragen ons af of het Salafisme ook in opmars is in Papendrecht. Salafisme is een soort verzamelnaam voor mensen die het liefst terug willen naar de tijd van de profeet Mohammed. Het gaat om ongeveer 50 organisaties in Nederland. Zij hebben hun PR op orde en trekken veel jongeren. Ook ontwikkelen ze bijvoorbeeld eigen Apps. Ze werven online kinderen in de basisschool leeftijd. Vanaf 6-7 jaar blijken deze kinderen te worden geïndoctrineerd met...
nieuws · 07. september 2019
Er komt weer een Wereldfeest op zaterdag 7 september 2019! Het is letterlijk en figuurlijk een groot kleurrijk feest waar zoveel mogelijk nationaliteiten laten zien, horen en proeven waarin hun cultuur uitblinkt. Wij vinden het belangrijk u kennis te laten maken met onze cultuur. Het Wereldfeest brengt Papendrechters bij elkaar en verbindt. Locatie: Papendrecht in het Vijverpark Vanaf 17:00 tot 22:30 Info: Facebook
nieuws · 06. september 2019
De inbreng van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht richt zich dit maal op de uitvoering van beleid die beter kan én moet. We geven een aantal voorbeelden. Naar de opvatting van onze fractie gaat het bij de uitvoering van plannen vaak mis. De uitvoering van plannen is de zwakke stee in ons beleid. Aan plannen, nota’s en overleggen is geen gebrek. Maar er is wel gebrek aan een goede uitvoering en implementatie van de plannen.
nieuws · 05. september 2019
Recent hebben er sloopwerkzaamheden plaatsgevonden ter plaatse van het Nedstaalterrein aan de Rapenburg 1 te Alblasserdam. Voorafgaand aan deze werkzaamheden is een melding gedaan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Er is geen sprake van een vergunningplicht voor dergelijke werkzaamheden. Voorafgaand aan de melding is een asbestinventarisatierapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de melding. Alle asbesthoudende toepassingen zijn voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden door...
nieuws · 03. september 2019
Vanavond heeft de Drechtraad over de nieuwe regionale visie sociaal domein gesproken. Er komt nog een vervolg en er volgt nog een praktische uitwerking. Vanuit Onafhankelijk Papendrecht hebben we de vraag aan het Drechtsteden-bestuur ingebracht waarom in de conceptversie van de regionale visie geen relatie wordt gelegd met de voedselbanken. De Drechtraad-fractie van Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat de voedselbanken onderdeel behoren te zijn van het regionale sociale domein en...
nieuws · 03. september 2019
Op vrijdagavond 13 oktober 2017 bracht een delegatie van onze fractie een bezoek aan de vertegenwoordiger van een aantal inwoners ter plekke. De volgende dag schreef onze fractie een brief aan het College met het verzoek te kijken naar de parkeerproblemen aan de Beukenlaan en omgeving. De kwestie speelde toen al een jaar. Kern van de zaak is dat er sprake is van een woonerf en dat er al drie jaar lang bij het parkeerbeleid niet wordt gehandhaafd. Auto’s worden niet in de daarvoor bestemde...
In de Media · 28. augustus 2019
De website met informatie van en over de gemeenteraad van Papendrecht is een nieuw jasje gestoken. Op de geheel nieuwe website staat in een oogopslag wie er in de gemeenteraad zit en kan bijvoorbeeld snel doorgeklikt worden naar de raadsvergaderingen, de (live)uitzendingen en de bijbehorende stukken. Inwoners kunnen zich eenvoudig abonneren op de vergaderstukken. De vergaderstukken voor de vergadercyclus van september zijn terug te vinden op de website.
In de Media · 07. augustus 2019
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stelde het vrijkomen van Perfluorisobuteen eerder ook al aan de orde. Veiligheid inwoners in relatie tot vrijkomen van Perfluorisobuteen Vragen over vrijgekomen perfluorisobuteen
In de Media · 30. juli 2019
Op 22 juli j.l. heeft zich wéér een incident met het uiterst giftige Perfluorisobuteen (PFIB) voorgedaan bij Chemours/DuPont. Dat heeft het bedrijf gemeld bij de provincie Zuid-Holland. Dit was in de week dat alle records in heel NL sneuvelden qua temperatuur. Dit kwam doordat er geen of nauwelijks wind aanwezig was. Laat dit nu net het scenario zijn waar wetenschappers bang voor zijn. Wat zeggen onafhankelijke wetenschappers hiervan? Laten we als voorbeeld de toonaangevende toxicoloog...
nieuws · 28. juli 2019
Wederom een lekkage van PFIB bij de fabriek van DuPont / Chemours. Een extra thermal converter zou uitkomst kunnen bieden.

Meer weergeven