Welkom op de website van Onafhankelijk Papendrecht


Onafhankelijk Papendrecht vindt dat het ánders kan. Dat het béter kan.

 

Daarom zeggen wij:

 • Realiseer Cultuurhuis Papendrecht: een cultuurcentrum waar alle gesubsidieerde culturele partijen onderdak vinden. Theater de Willem, muziekvereniging Excelsior, oefenstudio’s om muziek te maken, de Bibliotheek, stichting cultuureducatie, de Volksuniversiteit, RTV Papendrecht met een openbaar café (voor sociale ontmoetingen) en een ondergrondse bewaakte fietsenstalling (bemand door sociale werkvoorzieningsmensen van Drechtwerk). Op die locatie dus geen bestemmingsplanwijziging (bouwen tot maximaal 9 meter hoogte, ± 1350 m²).
 • Voer een degelijk sociaal beleid en zorg ervoor dat inwoners goed geholpen worden.
 • Voer een Papendrecht Pas in: deze pas is bedoeld voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Denk hierbij ook aan mantelzorgers en jongeren tot 25 jaar.
 • Luister naar de inwoners: géén woontoren van 30 meter hoog op de Markt.
 • Geen QR Code: want het is de omgekeerde wereld. Wij geven om elkaar en werkelijke gezondheid, door gezonde sociale interactie, sporten en ontspanning. Ook ouders zonder QR Code hebben recht op toegang tot het zwembad om hun kinderen bij zwemles te begeleiden.
 • Mobiliteit. Zorg voor een betere dienstregeling voor de bus; snelle spoorverbinding (Lightrail) naar Dordrecht en Rotterdam; beter onderhoud van het wegennet (vooral in de wijken).
 • Zet een goed jongerenbeleid (12-25) op zodat er meer voor de jongeren te doen is.
 • Leg een BMX-baan aan voor de jeugd, er zijn al 737 handtekeningen voor opgehaald.
 • Bevorder buitenschoolse activiteiten en maak kunstzinnige vorming mogelijk.
 • Ondersteun lokale ondernemers en help ze d.m.v. een Papendrechts Noodfonds Corona.
 • Zorg voor menselijk toezicht op de fietsenstalling, dat werkt beter dan videocamera’s.
 • Bouw woningen voor alle inkomensgroepen met name voor jongeren en starters.
 • Zorg dat het drinkwater wordt gezuiverd en informeer inwoners over zeer zorgwekkende (voor de gezondheid schadelijke) stoffen, zoals PFAS.
 • Zorg voor een effectieve rattenbestrijding.
 • Geef zorgmedewerkers een parkeerpasje zodat zij geen kostbare tijd verliezen.
 • Sportterreinen bouwen boven de A15
 • Bescherm kwetsbare inwoners tegen draadloze straling (5G).
 • Zet een fonkelnieuwe Onderwijscampus neer boven de A15 (Vriesenpolder). Er is 9 hectare beschikbaar voor een prachtgebouw waar de twee middelbare scholen (De Lage Waard en het Willem de Zwijger College) samen in kunnen én met respect voor elkaars identiteit.
 • Benut de ruimte voor nieuwbouw: op de locaties van de vertrekkende middelbare scholen en sportvelden komt ruimte vrij voor de bouw van mooie nieuwe woningen in een parkachtige groene omgeving.
 • Lightrail: trek de MerwedeLingelijn door via Papendrecht en Alblasserdam richting Rotterdam met een aansluiting op de oude lijn van Leiden naar Dordrecht, met een halte bij de nieuwe Onderwijscampus en een halte bij de Witte Brug.
 • Leg Tiny Forests aan, vergroening voor de buurt en praktijkonderwijs voor de jeugd.
 • Breng de hoogspanningsverbindingen ondergronds.
 • Geef ruimte aan de komst van een hippe club voor jongeren waar zij kunnen dansen en relaxen.

 

Onafhankelijk Papendrecht vindt dat het ánders kan. Dat het béter kan.

 

OP naar de leukste gemeente van Nederland!

 

Stem 14/15/16 maart op Onafhankelijk Papendrecht - Lijst 5

Telefoon: 06-10964340 (Ruud Lammers) of 06-43771689 (Karel Spitsbaard)

Bel met Ruud Lammers Telefoon 06-10964340
Bel met Ruud Lammers Telefoon 06-10964340

Onafhankelijk Papendrecht is een plaatselijke politieke groepering die mensen bundelt die staan voor wat ze zeggen. Wij kijken onbevooroordeeld naar ideeën, plannen en voorstellen. Wij zijn deskundig, benaderbaar, betrouwbaar en creatief. Wij komen op voor uw plaatselijke belang. Ons motto is: doen wat je zegt!


Klaroen 29 december 2021
Klaroen 29 december 2021