Ruud Lammers

We vinden het belangrijk dat u weet waar onze partij voor staat en door wie die wordt vertegenwoordigd. Daarom stellen we in deze en de komende nieuwsbrieven onze kandidaten aan u voor.

 

 

Wilt u ook meer dialoog met onze gemeente?

 

Regelgeving is van belang maar moet niet allesbepalend zijn. Als een lokale ondernemer door de gemeente geholpen kan worden zijn bedrijf uit te oefenen, dan verdient hij geen tegenwerking maar medewerking.

 

We merken allemaal de invloed van globalisering. Internet-winkelen is niet meer weg te denken. Dan moet de gemeente zich niet aan verstarde bestemmingsplannen vastklampen om het eigen gelijk te claimen. Beter is het samen te kijken naar wat de mogelijkheden zijn om lokale ondernemers te ondersteunen. Binnen de grenzen van de wet dus kijken naar de mogelijkheden om bedrijvigheid in de gemeente te faciliteren. Daar gaat het om!

 

De houding van de gemeente in de richting van de inwoners moet ook verbeteren. In plaats van eenrichtingsverkeer-communicatie willen wij een dialoog. Een dialoog tussen de gemeente en de inwoners over hoe het beter kan. Een dialoog impliceert wederkerigheid en leidt tot meer harmonie en menselijkheid in de onderlinge verhoudingen. De gemeente is dan veel beter in staat maatwerk te leveren. Dát is de taak van de gemeente. Niet over het hoofd van de inwoners heen, maar samen mét de inwoners tot goede afstemming komen.

 

Ik ben Ruud, gehuwd met Annemarie en vader van Bram (9) en Sophie (6). De afgelopen jaren heb ik me met veel liefde en passie voor de inwoners van de gemeente Papendrecht ingezet. Ik vind het van belang dat inwoners zeggenschap hebben over hun eigen leefomgeving en daarin ook door de overheid worden ondersteund. Samen met elkaar kunnen wij Papendrecht nog beter en mooier maken.

 

Goed OP weg: onze kernthema’s De kern van ons verkiezingsprogramma gaat om verstandige keuzes maken vanuit een onafhankelijke, kritische en verbindende houding. Ons verkiezingsprogramma kent de volgende zeven thema’s.

 

1. Opkomen voor onze gezondheid en een schoner en groener Papendrecht

Wij willen opkomen voor het behoud van de parken in Papendrecht. Wij willen meer vergroening. We doen dit door ons blijvend in te zetten voor vermindering van uitstoot van gevaarlijke stoffen (emissies) en we kijken daarbij verder dan onze gemeentegrenzen.

 

2. Opkomen voor onze veiligheid, beter toezicht en serieuze handhaving

We willen overlast tegengaan en handhavingsproblemen in de buurten aanpakken, door de capaciteit aan bijzondere opsporingsambtenaren te vergroten. Verder willen we lokaal beleid ontwikkelen om participatie in de wijken te vergroten.

 

3. Opkomen voor betaalbare en toegankelijke voorzieningen

Het sportcentrum is met publieke middelen gebouwd. De toegang dient voor iedereen betaalbaar te blijven. Goede toegankelijkheid geldt ook voor de bibliotheek, het theater en alle overige voorzieningen die Papendrecht rijk is.

 

4. Opkomen voor lokale ondernemers

De aanwezigheid binnen de grenzen van onze gemeente van lokale ondernemers is van vitaal belang. Lokale ondernemers houden mede het voorzieningenniveau in stand. Hun aanwezigheid verleent een belangrijke bijdrage aan het karakter van het dorp Papendrecht. We willen ons voor de lokale ondernemers blijven inzetten door goed te luisteren en hun problemen serieus te nemen.

 

5. Opkomen voor vrijwilligers en mantelzorgers

De roep om vrijwilligers wordt steeds groter en dit moet gewaardeerd en beloond worden. Ook komen we op voor mantelzorgers en willen we meer maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten, bijvoorbeeld door te investeren in respijtzorg.

 

6. Opkomen voor onze zelfstandige gemeente

Onafhankelijk Papendrecht kiest voor een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de gemeente. Kernwoord hierbij is de democratische legitimiteit.

 

7. Opkomen voor transparant openbaar bestuur en onze lokale democratie

De Papendrechters moeten goed kunnen doorzien hoe de gemeente wordt bestuurd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dat betekent geen achterkamertjespolitiek, maar optimale openbaarheid. 

Voor de rubriek Smaakmakers werd ik op 07 maart 2018 voor het AD door Elcke van der Heijden geïnterviewd
Smaakmakers - Lammers.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB