Martijn Hardam

We vinden het belangrijk dat u weet waar onze partij voor staat en door wie die wordt vertegenwoordigd. Daarom stellen we in deze en de komende nieuwsbrieven onze kandidaten aan u voor.

 

 

Wil jij ook meer te doen hebben in Papendrecht?

 

Ik ben Martijn. Opgegroeid in Papendrecht. Al snel kwam ik er achter dat hier weinig te doen is.

Er zijn maar een paar plekken waar je heen kan gaan voor ontspanning, zoals de jongerenactiviteiten van 'Turning Point' (1 x per maand), een kinderboerderij en het café 'Tijdloos'.

Ik, samen met iedereen die ik hierover spreek, vind dit veel te weinig aanbod. Vroeger kon je bijvoorbeeld bij het jongerencentrum 'Interval' terecht. Maar dit werd afgebroken en is niet meer terug gekomen. En dat is jammer toch, vind je ook niet?

Wij bij OP vinden dat jongeren meer uitgaansgelegenheden moeten krijgen in Papendrecht. Zodat wij als jongeren uit Papendrecht 's nachts niet naar andere steden hoeven te reizen voor ontspanning.

 

Ik ben Martijn Hardam. Ik ben opgegroeid in Papendrecht, en wil in mijn vrije tijd met mijn vrienden uit kunnen gaan in Papendrecht.

 

Goed OP weg: onze kernthema’s De kern van ons verkiezingsprogramma gaat om verstandige keuzes maken vanuit een onafhankelijke, kritische en verbindende houding. Ons verkiezingsprogramma kent de volgende zeven thema’s.

 

1. Opkomen voor onze gezondheid en een schoner en groener Papendrecht

Wij willen opkomen voor het behoud van de parken in Papendrecht. Wij willen meer vergroening. We doen dit door ons blijvend in te zetten voor vermindering van uitstoot van gevaarlijke stoffen (emissies) en we kijken daarbij verder dan onze gemeentegrenzen.

 

2. Opkomen voor onze veiligheid, beter toezicht en serieuze handhaving

We willen overlast tegengaan en handhavingsproblemen in de buurten aanpakken, door de capaciteit aan bijzondere opsporingsambtenaren te vergroten. Verder willen we lokaal beleid ontwikkelen om participatie in de wijken te vergroten.

 

3. Opkomen voor betaalbare en toegankelijke voorzieningen

Het sportcentrum is met publieke middelen gebouwd. De toegang dient voor iedereen betaalbaar te blijven. Goede toegankelijkheid geldt ook voor de bibliotheek, het theater en alle overige voorzieningen die Papendrecht rijk is.

 

4. Opkomen voor lokale ondernemers

De aanwezigheid binnen de grenzen van onze gemeente van lokale ondernemers is van vitaal belang. Lokale ondernemers houden mede het voorzieningenniveau in stand. Hun aanwezigheid verleent een belangrijke bijdrage aan het karakter van het dorp Papendrecht. We willen ons voor de lokale ondernemers blijven inzetten door goed te luisteren en hun problemen serieus te nemen.

 

5. Opkomen voor vrijwilligers en mantelzorgers

De roep om vrijwilligers wordt steeds groter en dit moet gewaardeerd en beloond worden. Ook komen we op voor mantelzorgers en willen we meer maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten, bijvoorbeeld door te investeren in respijtzorg.

 

6. Opkomen voor onze zelfstandige gemeente

Onafhankelijk Papendrecht kiest voor een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de gemeente. Kernwoord hierbij is de democratische legitimiteit.

 

7. Opkomen voor transparant openbaar bestuur en onze lokale democratie

De Papendrechters moeten goed kunnen doorzien hoe de gemeente wordt bestuurd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dat betekent geen achterkamertjespolitiek, maar optimale openbaarheid.