José van der Tak

We vinden het belangrijk dat u weet waar onze partij voor staat en door wie die wordt vertegenwoordigd. Daarom stellen we in deze en de komende nieuwsbrieven onze kandidaten aan u voor.

 

 

Wilt u, net als ik, dat uw kinderen veilig kunnen opgroeien?

 

Als vader van twee jonge, opgroeiende kinderen vind ik veiligheid erg belangrijk. Dat kunt u zich vast wel voorstellen.

 

Ik wil graag dat als mijn kinderen oud genoeg zijn, ze zelf naar school, sport of hun vriendjes kunnen fietsen of lopen. Dat moet natuurlijk wel veilig kunnen. En dat moet in Papendrecht echt beter. Zo mis ik bijvoorbeeld een veilige oversteekplaats bij de parkeerplaats aan de Andoornlaan (tegenover de korfbalvelden en hal van PKC). Ik vind dat dit anders moet. Daarom kom ik op OP voor meer zebrapaden en rotondes, zodat onze kinderen veilig op de plek van bestemming kunnen komen.

 

Goed kunnen zwemmen is belangrijk voor de veiligheid van ieder kind. Helaas is het halen van een diploma niet goedkoop. Ik vind dat ook dit anders moet. Daarom kom ik OP voor het gratis aanbieden van het zwemdiploma A voor alle kinderen in Papendrecht.

 

Ik ben José van der Tak en gehuwd. Ik ben de trotse vader van 2 geweldige kids, een jongen van 8 en een meisje van 6.

 

Goed OP weg: onze kernthema’s De kern van ons verkiezingsprogramma gaat om verstandige keuzes maken vanuit een onafhankelijke, kritische en verbindende houding. Ons verkiezingsprogramma kent de volgende zeven thema’s.

 

1. Opkomen voor onze gezondheid en een schoner en groener Papendrecht

Wij willen opkomen voor het behoud van de parken in Papendrecht. Wij willen meer vergroening. We doen dit door ons blijvend in te zetten voor vermindering van uitstoot van gevaarlijke stoffen (emissies) en we kijken daarbij verder dan onze gemeentegrenzen.

 

2. Opkomen voor onze veiligheid, beter toezicht en serieuze handhaving

We willen overlast tegengaan en handhavingsproblemen in de buurten aanpakken, door de capaciteit aan bijzondere opsporingsambtenaren te vergroten. Verder willen we lokaal beleid ontwikkelen om participatie in de wijken te vergroten.

 

3. Opkomen voor betaalbare en toegankelijke voorzieningen

Het sportcentrum is met publieke middelen gebouwd. De toegang dient voor iedereen betaalbaar te blijven. Goede toegankelijkheid geldt ook voor de bibliotheek, het theater en alle overige voorzieningen die Papendrecht rijk is.

 

4. Opkomen voor lokale ondernemers

De aanwezigheid binnen de grenzen van onze gemeente van lokale ondernemers is van vitaal belang. Lokale ondernemers houden mede het voorzieningenniveau in stand. Hun aanwezigheid verleent een belangrijke bijdrage aan het karakter van het dorp Papendrecht. We willen ons voor de lokale ondernemers blijven inzetten door goed te luisteren en hun problemen serieus te nemen.

 

5. Opkomen voor vrijwilligers en mantelzorgers

De roep om vrijwilligers wordt steeds groter en dit moet gewaardeerd en beloond worden. Ook komen we op voor mantelzorgers en willen we meer maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten, bijvoorbeeld door te investeren in respijtzorg.

 

6. Opkomen voor onze zelfstandige gemeente

Onafhankelijk Papendrecht kiest voor een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de gemeente. Kernwoord hierbij is de democratische legitimiteit.

 

7. Opkomen voor transparant openbaar bestuur en onze lokale democratie

De Papendrechters moeten goed kunnen doorzien hoe de gemeente wordt bestuurd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dat betekent geen achterkamertjespolitiek, maar optimale openbaarheid.