Dick Vink

We vinden het belangrijk dat u weet waar onze partij voor staat en door wie die wordt vertegenwoordigd. Daarom stellen we in deze en de komende nieuwsbrieven onze kandidaten aan u voor.

 

 

Vindt u, net als ik, dat elke inwoner van Papendrecht het recht heeft op een gezonde leefomgeving ?

 

Gezond oud worden willen we volgens mij allemaal. En daarom vind ik, als bewoner en als iemand die zich actief wil inzetten in Papendrecht, gezondheid zo’n belangrijk onderwerp.

 

Onze leefomgeving in Papendrecht wordt constant bedreigd. De kwaliteit van onze lucht is door met name fijnstof, ozon en stikstof van een slechte tot matige kwaliteit. Ons drinkwater wordt vervuild door bedrijven, die hiervoor niet bestraft worden. En het wordt niet verboden. De overlast van geluid door industrie, vaarwegen en wegen (de N3 en de A15) neemt elk jaar toe. Ook de lichtvervuiling is in sommige delen van Papendrecht hinderlijk en slecht voor onze nachtrust.

 

Gezonde (biologische) voedingen bewegen dragen bij aan een gezonde(re) leefstijl en moeten daarom voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. Een gezonde leefomgeving vind ik een fundamenteel recht van elke inwoner van Papendrecht!

 

Ik vind dan ook dat dit anders moet. Daarom kom ik OP voor:

 • Het vergroenen van onze leefomgeving.
 • Groene geluidschermen langs de N3 en verhogingen langs de A15.
 • Het verkleinen van de toegestane geluidszones van bedrijven.
 • Het stimuleren van groene daken.
 • Het verbeteren van de bio-diversiteit.
 • Het sluiten van bedrijven die in overtreding zijn door illegale lozingen.
 • Het verbieden van het vervuilen van ons drinkwater.
 • Het stimuleren van gezonde voeding.
 • Het verminderen van verlichting zonder dat onze veiligheid in geding komt.
 • Het introduceren van een Sportpas Papendrecht. Het daarmee mogelijk maken dat elk kind uit Papendrecht hier kan sporten.
 • Het limiteren van transport van gevaarlijke stoffen over de N3.
 • Het invoeren van milieuzones voor voertuigen.
 • Het bevorderen van de contact tussen onze inwoners. Sociale cohesie.

 

Ik ben Dick Vink en gehuwd. Ik ben de trotse vader van 2 kinderen, een jongen van 18 en een dame van 20.

 

Goed OP weg: onze kernthema’s De kern van ons verkiezingsprogramma gaat om verstandige keuzes maken vanuit een onafhankelijke, kritische en verbindende houding. Ons verkiezingsprogramma kent de volgende zeven thema’s.

 

1. Opkomen voor onze gezondheid en een schoner en groener Papendrecht

Wij willen opkomen voor het behoud van de parken in Papendrecht. Wij willen meer vergroening. We doen dit door ons blijvend in te zetten voor vermindering van uitstoot van gevaarlijke stoffen (emissies) en we kijken daarbij verder dan onze gemeentegrenzen.

 

2. Opkomen voor onze veiligheid, beter toezicht en serieuze handhaving

We willen overlast tegengaan en handhavingsproblemen in de buurten aanpakken, door de capaciteit aan bijzondere opsporingsambtenaren te vergroten. Verder willen we lokaal beleid ontwikkelen om participatie in de wijken te vergroten.

 

3. Opkomen voor betaalbare en toegankelijke voorzieningen

Het sportcentrum is met publieke middelen gebouwd. De toegang dient voor iedereen betaalbaar te blijven. Goede toegankelijkheid geldt ook voor de bibliotheek, het theater en alle overige voorzieningen die Papendrecht rijk is.

 

4. Opkomen voor lokale ondernemers

De aanwezigheid binnen de grenzen van onze gemeente van lokale ondernemers is van vitaal belang. Lokale ondernemers houden mede het voorzieningenniveau in stand. Hun aanwezigheid verleent een belangrijke bijdrage aan het karakter van het dorp Papendrecht. We willen ons voor de lokale ondernemers blijven inzetten door goed te luisteren en hun problemen serieus te nemen.

 

5. Opkomen voor vrijwilligers en mantelzorgers

De roep om vrijwilligers wordt steeds groter en dit moet gewaardeerd en beloond worden. Ook komen we op voor mantelzorgers en willen we meer maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten, bijvoorbeeld door te investeren in respijtzorg.

 

6. Opkomen voor onze zelfstandige gemeente

Onafhankelijk Papendrecht kiest voor een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de gemeente. Kernwoord hierbij is de democratische legitimiteit.

 

7. Opkomen voor transparant openbaar bestuur en onze lokale democratie

De Papendrechters moeten goed kunnen doorzien hoe de gemeente wordt bestuurd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dat betekent geen achterkamertjespolitiek, maar optimale openbaarheid.