Dossier Rivierendriesprong

Naar aanleiding van het verslag bij het agendapunt vergunningverlening aan de Rivierendriesprong mocht de fractie van O.P. nog een memo (zie hiernaast rechts - Memo Gemeenteraad) opstellen en nasturen.

Dat doen wij bij deze.

 

Op 30 september 2016 heeft de rechter een uitspraak gedaan. Deze uitspraak is ook aan de raadsleden toegestuurd. Na bestudering van deze uitspraak hebben wij kunnen lezen dat aan eiseres (Rivierendriesprong) een tegemoetkoming in planschade op basis van artikel 6.1 van de Wro is toegekend van € 1.145.000, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, de griffierechten en een veroordeling in de proceskosten. Totale schade voor de gemeente: € 1.147.684,52 exclusief PM nog te bepalen en te betalen rente.

 

De kosten die de gemeente in dit dossier heeft moeten maken lopen verder op. Vanaf 2013-2015 belopen deze kosten € 664.942,17 exclusief PM-posten. De schade in dit dossier beloopt tot op heden een bedrag van € 1.762.626,69 exclusief PM-posten en met verrekening van de verbeurde dwangsommen uit 2015. Als wij een inschatting moeten maken van de lopende advocaatkosten, kosten van externen en ambtelijke inzet voor dit jaar, dan naderen we voor de periode 2013-2016 een (sub-)totaal van € 2 miljoen.

 

Het gaat ons er nu even niet om dat wij al weer bijna vier jaar naar voren brengen dat we als gemeente beter kunnen gaan praten (en het bedrijf uitplaatsen naar een geschikte locatie in Dordrecht/ overige Drechtsteden) in plaats van blijven (door-)procederen.

Het gaat er ons nu wel om met dit memo aan te geven dat we als gemeente op het verkeerde spoor zitten. Wij hebben ideeën hoe de gemeente dit soort zaken zou kunnen voorkomen, en wij hopen ter zake dan ook op een open en niet vooringenomen dialoog met de coalitiepartijen.

 

Wij markeren onze positie wel als zodanig dat wij niet zullen meewerken aan een doofpotconstructie om dit dossier buiten de publiciteit te houden.

Memo Gemeenteraad
12 memo Rivierendriesprong tbv Gemeenter
Adobe Acrobat document 353.8 KB
Uitspraak rechter
uitspraak planschade.pdf
Adobe Acrobat document 3.5 MB
Parapluherziening
C-d_parapluherziening_BP_Aan_de_Noord.pd
Adobe Acrobat document 15.8 MB
Oplegnotitie
OP-legnotitie_Parapluherziening_geluid_a
Adobe Acrobat document 119.3 KB
Nieuwe vragen
11 OP-Artikel 40 RvO-vragen BP Aan de No
Adobe Acrobat document 150.1 KB
66 vragen over leefbaarheid
5-Art_40_vragen_OP_inz-leefbaarheid-Noor
Adobe Acrobat document 1.0 MB

Update AD 17 januari 2018
AD_17012018_6442957.pdf
Adobe Acrobat document 30.3 KB