OP wil architectonisch spannende nieuwbouw voor scholen in het voortgezet onderwijs in Papendrecht

Wij zijn van mening dat de gemeente een constructieve en positieve rol dient te spelen om samen met de (vo) scholen op een serieuze manier de meest uitdagende plannen tot ontwikkeling én uitvoering te brengen. Het gaat er daarbij om het “dromen” en het “doen” tot elkaar te brengen. Immers, een nieuw scholendorp bouwt men voor de komende 40 jaar.

Het vermogen van de gemeente biedt voldoende aanknopingspunten voor nieuwbouw.

 

Wij zouden het als OP-fractie toejuichen als het nieuwe scholendorp ook gebouwd zou gaan worden door een gerenommeerde architect.

Naast het feit dat het nieuwe scholendorp mogelijkheden biedt de nieuwste (wellicht ook digitale) ontwikkelingen binnen het onderwijs en het lesgeven te accommoderen, zal een spannende onalledaagse architectenkeuze voor het nieuwe gebouw het onderwijs in Papendrecht ook nog eens qua uitstraling op de kaart zetten. Dat is niet alleen goed voor de leerlingen, de docenten, kortom de scholen zelf, maar dat is ook erg goed voor de gemeente.

De gemeente zou zo kunnen laten zien over visie en durf te beschikken.

 

In deze tijden van vergrijzing is het zaak nu een plan te ontwikkelen dat tevens gericht zal zijn op het aantrekken van jonge gezinnen met kinderen die hun schoolloopbaan in Papendrecht zullen hebben. Meer jonge gezinnen met kinderen, een daarbij goed passend stelsel van onderwijsinstellingen, met perspectieven die aanspreken, zal de lokale trend van de vergrijzing kunnen keren, en onze gemeente veelzijdiger en aantrekkelijk maken, evenwichtiger qua leeftijdsopbouw, en bovendien een borging zijn voor de onafhankelijkheid van onze eigen gemeente.

Het is goed als gemeente Papendrecht een onderwijsbeleid te hebben dat “eigen” is, van hoge kwaliteit en diversiteit bovendien, en dat tot meer eigenwaarde en trots oproept ten opzichte van hetgeen we in de centrumgemeente (Dordrecht) zien.

 

“Het moet er zo komen uit te zien, dat Papendrecht staat voor de meest blitse architectonische school, het nieuwe scholendorp, in/met een uniek scholendorp-concept, geworteld in de traditie, met inhoudelijk onderwijs van topkwaliteit; een gemeente waar het prettig wonen, sporten, werken, leven én leren is! We zien een gedeelde agenda  van onze gemeente met het onderwijs, laten we de synergie samen tot stand brengen”, aldus Lammers.

0022 08092014 Brief aan College inzake t
Adobe Acrobat document 3.9 MB
tekenen

Terug naar dossiers<<

 


Over het algemeen is bekend bij menigeen dat het onderwijs in Papendrecht goed van kwaliteit genoemd mag worden. Het College van PAB, VVD, CDA, D66 en CU tooide zich de afgelopen jaren met de veren van het onderwijs, maar bezuinigde een bedrag van € 400.000 op het onderwijs. En dit, notabene, terwijl het College als een van zijn speerpunten Onderwijs had geformuleerd! Dit College zette het onderwijs in Papendrecht op afstand. Onafhankelijk Papendrecht komt wél voor het onderwijs op.In de peridoe 2010-2014 College bezuinigde fors, maar tooide zich wél met de veren van ons goede onderwijs in Papendrecht

Over het algemeen is bekend bij menigeen dat het onderwijs in Papendrecht, zowel in het openbaar (en ook in het bijzonder) primair onderwijs als in het secundair onderwijs goed tot zeer goed van kwaliteit genoemd mag worden. (Het college van) Papendrecht heeft deze periode (2010-2014) naast arbeidsmarkt en economie als derde belangrijkste geprioriteerde thema onderwijs gekozen. Daarmee mag verondersteld worden dat het college belangrijke prioriteit aan het onderwijs in Papendrecht zal (blijven) verlenen.

 

  • LAMMERS STELT KRITISCHE VRAGEN OVER DE BEZUINIGINGEN VAN HET COLLEGE OP HET ONDERWIJS VAN PAPENDRECHT
  • LAMMERS ROEPT HET COLLEGE OP TE INVESTEREN IN HET ONDERWIJS VAN PAPENDRECHT I.P.V. VERDER TE BEZUINIGEN
  • LAMMERS STELT DAT GOED ONDERWIJS VAN ESSENTIEEL BELANG IS
  • KINDEREN ZIJN DE TOEKOMST, DAAR MOET JE NIET OP BEZUINIGEN

 

Toch heeft het college besloten om op het onderwijs te gaan bezuinigen. Ruud Lammers, lid van de Gemeenteraad van Papendrecht, heeft hierover in maart 2012 een dertigtal kritische vragen gesteld, omdat bezuinigingen in het onderwijs onverstandig zijn, contraproductief zijn en niet in lijn zijn met de verwachtingen die ouders van opgroeiende kinderen in Papendrecht van het College van B&W hebben als het gaat om goed onderwijs.

 

Het is algemeen bekend en onderschreven dat de meeste scholen te maken hadden, hebben en/of krijgen met hoge(re) energielasten, hoge(re) werkgeverslasten, het soberder worden van de zogenaamde gewichtenregeling, het bezuinigen op de conciërgevergoeding, het niet doorvoeren van de indexering en de overige bezuinigingen op het onderwijs.

 

Het aandeel onderwijs in de totale Rijksbegroting gaat beduidend achteruit. Het aandeel daalt van 18,1% in 2011 naar 16,7% in 2015. Dit betekent een forse vermindering van financiële middelen die beschikbaar komen voor het onderwijs. Ook het gemeentefonds, de algemene uitkering van het Rijk aan de Gemeente(n) gaat omlaag. Er is naar verwachting, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, de komende jaren beduidend minder geld voor het onderwijs beschikbaar, en dus ook voor het onderwijs in Papendrecht.

 

De drie speerpunten van het college in de periode 2010-2014 zijn arbeidsmarkt, economie én onderwijs. Dit veronderstelt meer dan lippendienst alleen. Als het college onderwijs op de hoogste plaats (bij de eerste 3) zet, dan mogen we hieruit concluderen dat onderwijs bij dit college in goede handen is. Dan mogen we hieruit concluderen dat dit college niet slaafs het Rijksbeleid zal volgen maar eigen initiatieven zal ontplooien teneinde het onderwijs in Papendrecht op het gewenste (hoge(re)) onderwijspeil te brengen én te houden.  Het College dient in het onderwijs te investeren in plaats van te bezuinigen.

 

Wat deed het College (van PAB, VVD, CDA, CU en D66) in de werkelijkheid? Het bezuinigde € 400.000 op het onderwijs.

 

Onafhankelijk Papendrecht staat wél pal voor de belangen van het onderwijs in Papendrecht.

Lammers stelt vragen aan het College over de financiering van de scholen
OP is tegen bezuinigingen op scholen.
vragen ex. art. 36 inzake financiering s
Adobe Acrobat document 22.6 KB