Informatie over het Energieakkoord Drechtsteden

In 2015 ondertekenden vrijwel alle landen van de wereld het Klimaatakkoord van Parijs: we willen de opwarming van de aarde in 2050 terugdringen tot maximaal twee graden Celsius ten opzichte van 1990. Dit betekent voor Nederland een afname van de broeikasgassen met 80 tot 95% in 2050. Dat vraagt om ingrijpende veranderingen in ons energieverbruik en een sterke vermindering van het gebruik van fossiele energiebronnen. Het doel is dat we vóór 2050 energieneutraal zijn.

 

We zijn al begonnen!

In de regio Drechtsteden houden we het niet bij alleen praten, we gaan ook doen! We leveren onze eigen bijdrage aan een toekomstbestendige, energieneutrale aarde. ‘Doen’ begint met een gedeelde strategie. Overheden, woningcorporaties, nutsbedrijven, bedrijfsleven, onderwijs en inwoners hebben daarvoor in 2017 de gezamenlijke ‘Energiestrategie Drechtsteden’ geformuleerd. Het document beschrijft onze gedeelde visie op de toekomst van onze energievoorziening, die moet leiden tot schone, duurzame en betaalbare energie.

 

Vijf ontwikkellijnen

De Energiestrategie Drechtsteden kent vijf ontwikkellijnen die we inzetten om ons doel te bereiken:

 

Download Gefaseerd los van aardgas
Download Duurzame opwekking van energie
Download Energiebesparing
Download Hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst
Download Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (mobiliteit)

 

Onze energiestrategie is daarmee ook een visie op de toekomst van onze regio in zijn geheel. De aanpak die we als regio voorstaan draagt bij aan minder files, schonere lucht, werkgelegenheid, kwaliteit van de woningen, leefbaarheid en versterking van het vestigingsklimaat.

 

Waar ligt de focus?

Onze Energiestrategie is een mooi document, maar we staan nog aan het begin. We weten wat we willen bereiken, wat het ons kan opleveren, wat we daarvoor moeten doen en hoe we samenwerken. We zijn nu klaar voor een volgende stap: actie! Pas dan kunnen we ons ontwikkelen van een kopgroep tot een peloton dat gezamenlijk daadkrachtig werkt aan een energieneutrale regio in 2050. Op de pagina Focuspunten leest u waar we op dit moment prioriteit aan geven.

 

Wie doen mee?

Op dit moment hebben bijna 30 organisaties zich verbonden aan de energiestrategie Drechtsteden. Nieuwe partijen zijn van harte welkom. Met elkaar dragen we zorg voor onze aarde en voor goed leven in de Drechtsteden in het bijzonder. Voor nu en later.

* Op dit moment ontwikkelen we onze aanpak op het duurzaam opwekken van elektriciteit verder door, omdat er vanuit het Klimaatakkoord aanvullende eisen worden gesteld. Zie de pagina over de Regionale Energie Strategie (RES).